War Thunder background
Rejestr zmian
Łatka 2.35.0.55
Łatka 2.35.0.55
Churchill Crocodile - waga została zmniejszona z 47,5 tony do 45,15 tony.
 • 29 marca 2024
Łatka 2.35.0.52
Łatka 2.35.0.52
Poprawki dla samolotów i pojazdów naziemnych
 • 27 marca 2024
Łatka 2.35.0.48
Łatka 2.35.0.48
Le Triomphant - Naprawiono wyświetlanie modułów w prześwietleniu okrętu.
 • 26 marca 2024
Łatka 2.35.0.46
Łatka 2.35.0.46
Naprawiono migotanie ekranu po wystrzale z działa czołgu.
 • 25 marca 2024
Łatka 2.35.0.37
Łatka 2.35.0.37
Liczne poprawki błędów
 • 20 marca 2024
Łatka 2.35.0.35
Łatka 2.35.0.35
Naprawiono błąd, w wyniku którego naprawiony moduł ulegał ponownemu uszkodzeniu bez wyraźnego powodu.
 • 19 marca 2024
Łatka 2.35.0.34
Łatka 2.35.0.34
Lightning F.53, Lightning F.6 - Naprawiono błąd, który powodował, że ekran radaru w kokpicie miał szare tło.
 • 18 marca 2024
Łatka 2.35.0.33
Łatka 2.35.0.33
Naprawiono błąd, który powodował, że pociski SARH traciły cel natychmiast po wystrzeleniu, jeśli pocisk manewrował i znajdował się w niewielkiej odległości od punktu wystrzelenia pocisku.
 • 16 marca 2024
Łatka 2.35.0.31
Łatka 2.35.0.31
Naprawiono błąd, który powodował, że wyszukiwanie opcji w ustawieniach Kamery obserwatora nie działało.
 • 15 marca 2024
Łatka 2.35.0.26 (Xbox 2.35.0.24)
Łatka 2.35.0.26 (Xbox 2.35.0.24)
Zwiększono obrażenia zadawane magazynom amunicji poprzez bezpośrednie trafienie pociskiem podkalibrowym lub ładunkiem kumulacyjnym.
 • 15 marca 2024
Łatka 2.35.0.25
Łatka 2.35.0.25
Naprawiono błąd powodujący migotanie samolotów w bitwach naziemnych.
 • 15 marca 2024
Łatka 2.35.0.20
Łatka 2.35.0.20
Naprawiono błąd w realistycznych bitwach powietrznych dla nowych graczy i misjach "Linia frontu", który powodował, że myśliwce jednej z drużyn nie mogły wybrać punktu odrodzenia.
 • 14 marca 2024