War Thunder background
Łatka serwera 14.06.2024

Symulatorowe bitwy naziemne

  • Konfiguracja 2_2 — T18E2 został usunięty. Pz.IV G, Pz.IV H, Pz.IV J oraz Churchill AVRE Petard zostały dodane.
  • Konfiguracja 3_2 — KW I C 756 (r) (Niemcy) został usunięty. Churchill AVRE Petard został dodany.
  • Konfiguracja 4_2 — KW-220 został usunięty.
  • Konfiguracja 5_2 — Kungstiger został dodany.
  • Konfiguracja 6_2 — Ho-Ri Produkcyjny został usunięty. Kungstiger został dodany.
  • Konfiguracja 8_2_2 — M60A1 "D.C.Ariete" został usunięty. PLZ83-130 został dodany.
  • Konfiguracja 9_2 — Gal Batasz i AGS zostały usunięte. Szturm-S został dodany.

Rejestr zmian odzwierciedla tylko kluczowe zmiany, co oznacza, że mogą nie zawierać pełnej listy wszystkich wprowadzonych poprawek. Ponadto War Thunder jest stale aktualizowany i niektóre zmiany mogą nie wymagać osobnych aktualizacji. Zmiany odzwierciedlone w rejestrach zmian są tworzone z uwzględnieniem opinii i próśb społeczności zgłaszanych na platformie do zgłaszania błędów, forach i innych oficjalnych platformach. Poprawki i zmiany są wdrażane w kolejności ich ważności, na przykład błąd uniemożliwiający grę zostanie naprawiony i wdrożony wcześniej.