War Thunder background
Dywizjony

Dywizjony to stowarzyszenia graczy War Thunder. Członków dywizjonu łączy jego nazwa oraz prefiks. Podobnie jak klany albo gildie w innych grach sieciowych oraz MMO, Dywizjony oferują możliwość koordynacji wspólnej gry dla graczy nastawionych na współpracę, na przykład poprzez organizowanie treningów, losowych gier w Dywizjonie czy starć Dywizjonów oraz turniejów.

Czy to w walce, czy poza nią, członkowie Dywizjonów są towarzyszami broni, łączą ich zwycięstwa i porażki. Jako że War Thunder jest grą nastawioną na rozgrywkę w drużynach, dobra współpraca ze starymi i nowymi przyjaciółmi oraz wspólna nauka, jak skutecznie ze sobą współgrać, mogą zrobić ogromną różnicę na polu wirtualnej bitwy.

Stworzyliśmy ten poradnik, by pokrótce opisać najważniejsze funkcje Dywizjonów i czynności związane z nimi, jakie gracz może wykonywać w grze. By przenieść się bezpośrednio do opisu wybranej funkcji, wystarczy kliknąć na odnośnik poniżej.

Dywizjony w War Thunder

1. Dołączanie do Dywizjonu
2. Tworzenie Dywizjonu

2.1 Dywizjony Szkoleniowe
2.2 Zwyczajne Dywizjony

3. Zarządzanie Dywizjonem

3.1 Rekrutowanie członków
3.2 Stopnie członków Dywizjonu
3.3 Upgrading Training Squadrons

4. Squadron Battles

5. Squadron Rules


1. Dołączanie do Dywizjonu

Dołączenie do Dywizjonu w War Thunder jest proste, o ile wie się, do jakiej grupy chce się dołączyć. Poszukując dywizjonu dla siebie, warto zajrzeć do odpowiedniego działu forum — liczne Dywizjony mają tam swoje tematy. Pośród nich znajdują się stowarzyszenia graczy o różnych stylach gry i gustach, zatem każdy na pewno znajdzie coś dla siebie!

By dołączyć do Dywizjonu w grze, należy kliknąć na odnośnik Dywizjony w menu głównym gry i w tak zatytułowanej zakładce odnaleźć Dywizjon, do którego chce się dołączyć. By wysłać aplikację członkowską, należy kliknąć na przycisk „Aplikuj o członkostwo”, kiedy na liście podświetlony będzie wybrany Dywizjon.


Kliknij przycisk „Aplikuj o członkostwo”, by wysłać aplikację do wybranego Dywizjonu, który przyjmuje nowych członków.​


Aplikacja stanie się widoczna dla każdej osoby w wybranym Dywizjonie, która odpowiada za rekrutację. Aplikacja może zostać zaakceptowana bądź odrzucona. Jednocześnie można aplikować tylko do jednego Dywizjonu. W razie zmiany zdania można kliknąć przycisk „Mój Dywizjon”, a następnie kliknąć na „X” widoczny koło nazwy Dywizjonu, do którego została wysłana aplikacja.

Może się także zdarzyć, że Dywizjon będzie zamknięty na nowe aplikacje członków. W takim wypadku należy się skontaktować z przedstawicielem Dywizjonu, nim możliwe będzie wysłanie aplikacji.


Wysłane aplikacje możesz zobaczyć w zakładce „Mój Dywizjon”. Kliknij przycisk „X”, by wycofać aplikację​.


2. Tworzenie Dywizjonu

W War Thunder istnieją dwa rodzaje Dywizjonów, które mogą być tworzone przez graczy: Dywizjony Szkoleniowe i (zwyczajne) Dywizjony. Ogólnie rzecz biorąc, Dywizjony Szkoleniowe to Dywizjony o ograniczonej funkcjonalności i określonej limitem liczbie członków, idealne do zaczęcia zespołowej zabawy i możliwe do założenia za Srebrne Lwy . Zwyczajne Dywizjony oferują więcej funkcji, a do ich stworzenia potrzebne są Złote Orły . Funkcje dostępne dla obu typów Dywizjonów są następujące:

 • Prywatny czat obejmujący wszystkich członków, który może zostać wykorzystany do szybkiej komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami.
 • Możliwość zakwalifikowania się do specjalnych drużynowych turniejów, by walczyć o cenne nagrody, np. w ramach Thunder League (zależnie od dostępnych turniejów).
 • Możliwość dołączenia do Bitew Dywizjonów, w których możliwe jest wygranie Złotych Orłów dla członków Dywizjonu. Szczegóły podano w punkcie 4. Bitwy Dywizjonów.

By stworzyć wybrany typ Dywizjonu, należy kliknąć na odnośniku „Dywizjony” w menu głównym gry, następnie wybrać zakładkę „Mój Dywizjon” i kliknąć przycisk „Stwórz Dywizjon”. Uwaga, nie można stworzyć Dywizjonu, będąc członkiem istniejącego Dywizjonu. W takim przypadku należy najpierw opuścić swój stary Dywizjon.

Przed założeniem Dywizjonu koniecznie trzeba zapoznać się z punktem 5. Regulamin Dywizjonu.


By zacząć zakładać dywizjon, wystarczy kliknąć przycisk „Stwórz Dywizjon” w zakładce „Mój Dywizjon”.​


2.1 Dywizjony Szkoleniowe

Założenie Dywizjonu Szkoleniowego kosztuje 1 000 000 Srebrnych Lwów i jest możliwe po wybraniu odpowiedniej zakładki w menu tworzenia Dywizjonu. Dywizjony Szkoleniowe od zwyczajnych Dywizjonów odróżniają poniższe punkty:

 • Limit 10 członków i 20 oczekujących aplikacji. Limit może być płynnie zwiększany po uiszczeniu opłaty w Złotych Orłach .
 • Możliwość ustawienia jedynie nazwy, prefiksu i motta. Szczegółowe opisy i ogłoszenia nie są dostępne.
 • Jedynie asteryski (*) mogą być wybrane jako otoczenie (zamknięcia) prefiksu, co jest cechą charakterystyczną tego typu Dywizjonu.
 • Dywizjony Szkoleniowe mogą mieć jedynie Dowódcę, Oficerów i Szeregowych. Stopień Zastępcy opisany w punkcie 3.2 Stopnie członków Dywizjonów jest niedostępny.

W dowolnym momencie można zwiększyć limit członków Dywizjonu Szkoleniowego albo przekształcić go w zwyczajny Dywizjon, jak wskazano w punkcie 3.3 Podnoszenie rangi Dywizjonu Szkoleniowego. By ostatecznie stworzyć Dywizjon, wystarczy po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji kliknąć przycisk „Stwórz Dywizjon”.


Wybierz Dywizjon Szkoleniowy, a następnie Stwórz Dywizjon, by założyć Dywizjon Szkoleniowy za 1 000 000 .​


2.2 Dywizjony Zwyczajne

By założyć zwyczajny Dywizjon ze wszystkimi dostępnymi funkcjami dostępnymi od razu, wystarczy pozostać w domyślnej karcie i po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych kliknąć przycisk „Stwórz Dywizjon”. W odróżnieniu od Dywizjonów Szkoleniowych zwyczajne Dywizjony mają:

 • Limit maksymalny wynoszący 128 członków.
 • Możliwość wprowadzenia dokładnego opisu widocznego dla wszystkich graczy oraz możliwość tworzenia ogłoszeń dla swoich członków.
 • Możliwość wybrania różnego rodzaju otoczenia (zamknięcia) swojego prefiksu.
 • Możliwość wyboru „prawej ręki” dowódcy, czyli jego Zastępcy. Więcej szczegółów znajduje się w punkcie 3.2 Stopnie członków Dywizjonów.

Założenie zwyczajnego Dywizjonu kosztuje 2500 Złotych Orłów .


By założyć nowy Dywizjon, po prostu kliknij przycisk „Stwórz Dywizjon” w domyślnej zakładce okna Dywizjonów.​


3. Zarządzanie Dywizjonem

Po założeniu Dywizjonu gracz automatycznie zostanie jego członkiem o najwyższej randze, czyli jego Dowódcą. Zarządzenie Dywizjonem w War Thunder odbywa się w zakładce „Mój Dywizjon” okna „Dywizjony”, tym samym, w którym tworzy się nowe Dywizjony.

Tutaj widoczny jest przegląd członków Dywizjonu i ich poczynań w bitwach. W tym samym oknie można ustawić politykę rekrutacyjną Dywizjonu i zaktualizować jego szczegóły, takie jak nazwa i prefiks.


Po stworzeniu Dywizjonu (w tym przykładzie zwyczajnego) automatycznie stajesz się jego Dowódcą.​


3.1 Rekrutowanie Członków

Domyślnie nowy Dywizjon jest otwarty na zgłoszenia innych graczy, co oznacza, że dowolny gracz War Thunder po kliknięciu przycisku „Aplikuj o członkostwo” może wysłać swoją aplikację członkowską , która może być rozpatrzona pozytywnie bądź negatywnie. Otwartość na aplikacje symbolizuje ikonka otwartej kłódki obok nazwy Dywizjonu. Nierozpatrzone aplikacje można zobaczyć, klikając przycisk „Wnioski o członkostwo”, który pokazuje się pod statystykami Dywizjonu, o ile tylko nadeszła choć jedna aplikacja. Tu można zaakceptować wniosek bądź go odrzucić. W razie zamknięcia możliwości składania aplikacji do Dywizjonu (co symbolizuje ikonka zamkniętej kłódki), niemożliwe staje się aplikowanie do Dywizjonu.

Dodatkowo możliwe jest ustawienie pewnych wymagań minimalnych dla potencjalnych członków. W takim wypadku aplikacje, które nie spełnią warunków (takich jak minimalna era odblokowanych pojazdów bądź samolotów, bądź minimalna liczba rozegranych bitew w wybranym trybie), będą automatycznie odrzucane. Możliwe jest także ustawienie automatycznej akceptacji wszystkich wniosków spełniających wymagania.

Nowi członkowie Dywizjonu automatycznie otrzymają rangę Szeregowych, którzy nie mają możliwości zarządzania w Dywizjonie. Wszyscy członkowie mogą jednak od razu korzystać z dywizjonowego czatu, by szybko i łatwo komunikować się z innymi.


Możesz ustawić minimalne wymagania dla aspirujących do Dywizjonu i włączyć automatyczną akceptację aplikacji spełniających warunki.​O ile nie uaktywniłeś automatycznej akceptacji wniosków spełniających wymagania, wszystkie wnioski można przeglądać.​


3.2 Stopnie członków Dywizjonu

Wraz ze wzrostem liczby członków Dywizjonu korzystne może okazać się promowanie poszczególnych graczy na wyższe stanowiska tak, by mogli oni pomagać w zarządzeniu Dywizjonem. Obecnie dostępne są cztery rangi w zwyczajnych Dywizjonach, podane w kolejności od najwyższej do najniższej: Dowódca, Zastępca, Oficer i Szeregowy. W Dywizjonach Szkoleniowych są jedynie trzy: Dowódca, Oficer i Szeregowy


Zwyczajny Dywizjon z czterema członkami, widoczne wszystkie cztery stopnie.​


Dowódca to najwyższa dostępna ranga zapewniająca dostęp do wszystkich funkcji związanych z zarządzeniem Dywizjonem. Wszystkie nowo założone Dywizjony mają Dowódcę, którym domyślnie staje się założyciel Dywizjonu. Dowódca nie może opuścić Dywizjonu, chyba że pozycja zastępcy jest obsadzona.

W zwyczajnym Dywizjonie przez Dowódcę może zostać mianowany jeden Zastępca. Ma on również dostęp do funkcji związanych z zarządzeniem Dywizjonem, jednak nie może go rozwiązać ani zmienić swojego własnego stopnia. Jeśli oryginalny Dowódca opuści Dywizjon, Zastępca automatycznie awansuje do rangi dowódcy.

Oficerowie są pomocnikami Dowódcy i jego Zastępcy. Mogą akceptować bądź odrzucać członkostwa, blokować możliwość aplikowania przez wybranych graczy oraz moderować czat Dywizjonu. Nie ma limitu liczby Oficerów w Dywizjonie.

Zwyczajni członkowie są podpisani jako Szeregowi.


Szeregowy

 • Może korzystać z czatu

Oficer

 • Może korzystać z czatu
 • Może moderować czat
 • Może dodawać graczy do „czarnej listy”
 • Może zajmować się aplikacjami o członkostwo
 • Może odrzucać graczy

Zastępca

 • Może korzystać z czatu
 • Może moderować czat
 • Może dodawać graczy do „czarnej listy”
 • Może zajmować się aplikacjami o członkostwo
 • Może odrzucać graczy
 • Może ustawiać politykę rekrutacyjną
 • Może promować i degradować członków
 • Może edytować szczegóły Dywizjonu

Dowódca

 • Może korzystać z czatu
 • Może moderować czat
 • Może dodawać graczy do „czarnej listy”
 • Może zajmować się aplikacjami o członkostwo
 • Może odrzucać graczy
 • Może ustawiać politykę rekrutacyjną
 • Może promować i degradować członków
 • Może edytować szczegóły Dywizjonu
 • Może rozwiązać Dywizjon

Przegląd stopni członków Dywizjonów. W Dywizjonach Szkoleniowych ranga Zastępcy nie jest dostępna.


3.3 Podnoszenie rangi Dywizjonu Szkoleniowego

W dowolnym momencie Dywizjony Szkoleniowe mogą zostać podniesione do rangi zwyczajnych Dywizjonów za określoną liczbę Złotych Orłów , zależącą od maksymalnej liczby członków służących w Dywizjonie. Domyślny koszt podniesienia rangi Dywizjonu Szkoleniowego z maksymalną liczbą 10 członków będzie wynosić dokładnie tyle samo, co bezpośrednie utworzenie zwyczajnego Dywizjonu.


Możesz podwyższyć rangę Dywizjonu Szkoleniowego przez kliknięcie przycisku Rozbuduj Dywizjon.


Po kliknięciu przycisku „Rozbuduj Dywizjon” będziesz mógł uaktualnić skrót dywizjonu i zamknięcia taga oraz zdefiniować opis Dywizjonu, jak również pierwsze powitanie dla jego członków — obie wcześniej niedostępne funkcjonalności.

Jako Dowódca Dywizjonu Szkoleniowego możesz także w menu Edytuj Dywizjon, za zwiększającą się z każdym dodatkowym członkiem sumę Złotych Orłów , zwiększyć maksymalną liczbę członków, którzy mogą do niego dołączyć. Robiąc to, obniżysz koszt podwyższenia rangi twojego dywizjonu Dywizjonu Szkoleniowego do zwykłego.


Możesz podwyższyć rangę swojego Dywizjonu Szkoleniowego, płacąc za to Złote Orły, klikając „Rozbuduj Dywizjon” w zakładce „Mój Dywizjon”.​Stopniowe zwiększanie maksymalnej liczby członków obniży koszt późniejszej rozbudowy dywizjonu do rangi zwykłego.


4. Bitwy Dywizjonów

Funkcjonalnością będącą obecnie w War Thunder w fazie dalszego rozwoju są „Bitwy Dywizjonów”, w trakcie których Dywizjony mogą spotykać się (jak na razie) w starciach 8 na 8 w powietrzu i na lądzie. Obecnie Bitwy Dywizjonów dostępne są w Trybie Zręcznościowym i Realistycznym. Intensywnie pracujemy nad rozwojem funkcjonalności Bitew Dywizjonów poprzez m.in. wdrożenie systemu rozgrywek ligowych. Dalszy rozwój zamieścimy na naszym Blogu Deweloperskim — pamiętaj, by sprawdzać go regularnie!

System doboru drużyn w Bitwach Dywizjonów oparliśmy na Systemie Elo, specjalnym systemie ratingowym biorącym pod uwagę indywidualne oceny graczy i ocenę Dywizjonu:

Gracze posiadają swoją Ocenę osobistą odzwierciedlającą ich indywidualne wyniki w bitwach dywizjonów. Brak aktywnego uczestnictwa w bitwach dywizjonów obniża osobistą ocenę o 10% po jednym tygodniu, o 20% po dwóch i od trzeciego tygodnia o 50% na tydzień do czasu, aż osiągnie 0.

Na Ocenę Dywizjonu składają się głównie oceny indywidualne jego 20 najlepszych członków, ale osobiste oceny wszystkich pozostałych graczy również mają znaczenie aż do 15% w zależności od tego, jak blisko są najlepszej dwudziestki.

Dwa Dywizjony są wtedy ze sobą dobierane w oparciu o indywidualną ocenę Dywizjonu. Wygrana w Bitwie Dywizjonów z wyżej lub podobnie notowanym adwersarzem zwiększa osobistą ocenę wszystkich uczestników, a przegrana ją zmniejsza.

Każdego miesiąca nagradzane są trzy najwyżej notowane w Bitwach Zręcznościowych i Realistycznych Dywizjony, otrzymując odpowiednio 10 000, 5000 lub 2500 Złotych Orłów , rozdzielanych pomiędzy 20 najwyżej notowanych członków Dywizjonu.


Tabela Dywizjonów pokazuje miejsce i statystyki wszystkich Dywizjonów w War Thunder.​


5. Regulamin Dywizjonu

Przed stworzeniem Dywizjonu należy zapoznać się z poniższymi zasadami i je przyjąć:

1. Zabroniona zawartość

 • Zabrania się używania nazwy gry w swoim Dywizjonie, dotyczy to też prefiksu, logo i innych elementów graficznych oraz tekstowych. Te zasady stosują się też do materiałów związanych bezpośrednio z firmą Gaijin jako całością;
 • Zabrania się użytkowania treści wizualnych bądź tekstowych odnoszących się do pornografii, jasnych odniesień do pornografii, erotyki (w tym rysowanej, anime, hentai itp.);
 • Zabrania się użytkowania treści wizualnych bądź tekstowych zawierających przekleństwa i elementy obsceniczne, w tym łamiących normy moralne i etyczne;
 • Zabrania się użytkowania treści wizualnych bądź tekstowych łamiących regulamin serwera bądź Umowy;
 • Zabrania się użytkowania treści wizualnych bądź tekstowych zawierających przemoc bądź związanych z przemocą;
 • Propagandy czy też dyskryminacji na wszystkich poziomach, w tym politycznych, ale nie ograniczonych do nich, w tym religijnych, narodowych, rasowych, etnicznych, seksualnych itp.
 • Wszelkich wzmianek na temat narkotyków, substancji odurzających, uzależniających czy też psychotropowych i ich zastosowania;
 • Grafik czy tekstów, które naruszają prawa autorskie;
 • Nazw, logo, motto bądź innych części składowych elementów naruszających prawo lokalne bądź międzynarodowe, uznanych za związane z działalnością przestępczą, terrorystyczną albo ekstremistyczną, zwłaszcza SA, SS, SD, NSDAP czy nazistowskich Niemiec;
 • Zabrania się użytkowania nazw i obrazów, w tym też tych ręcznie rysowanych, dotyczących zbrodniarzy wojennych, ekstremistów czy różnych organizacji narodowych uznawanych za zbrodnicze przez naród rosyjski czy też prawo międzynarodowe;
 • Zabrania się stosowanie elementów graficznych ze swastykami i innymi znakami zabronionymi przez prawo rosyjskie i międzynarodowe.
 • Dodatkowo nie wolno korzystać z informacji, które mogą prowadzić do fałszerstwa lub fałszywego spostrzegania Dywizjonu lub grupy związanej z administracją projektu.
 • Administracja projektu zastrzega sobie prawo do decydowania o ukaraniu osoby, jak również społeczności graczy, nawet jeśli ich działania nie są formalnie objęte istniejącymi zakazami;
 • Nazwy Dywizjonów, pełne bądź skrótowe (prefiksy), i ich motta, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do jakiejkolwiek z powyższych zasad są również zabronione.
 • Nazwy, skróty, logo i obrazy nie wymienione powyżej są też przedmiotem kontroli przez administrację i kadrę projektu, mogą zatem być usuwane.

2. Kary

 • Wszelkie pełne bądź skrócone nazwy Dywizjonów (prefiksy) albo zespołów, w tym motta, opisy i loga, które łamią zasady, muszą zostać zmienione do 48 godzin po otrzymaniu ostrzeżenia, w innym wypadku Dywizjon zostanie rozwiązany, zwłaszcza w przypadku skarg zainteresowanych stron lub właścicieli;
 • W przypadku oczywistych i najcięższych naruszeń zasad grupa zostanie rozwiązana, a konta wszystkich lub niektórych członków zostaną permanentnie zablokowane. O sposobie działania zadecyduje kadra gry oraz administracja. W takich przypadkach każda z walut (zarówno ta elektroniczna, jak i prawdziwa), która została wydana na sformowanie grupy, zostanie uznana za nieważną i nie da się jej odzyskać w jakikolwiek sposób.

3. Inne

 • Administracja nie jest odpowiedzialna za stworzenie Dywizjonów o podobnych prefiksach, nazwach czy logo. W takim przypadku nie zostanie podjęta żadna akcja względem Dywizjonu;
 • Administracja nie będzie interferować w sprawach związanych z podziałem kompetencji w obrębie Dywizjonu, w tym przeniesienia dowództwa bądź praw do Dywizjonu, przyznawania i odbierania kompetencji oraz wykluczania z szeregów Dywizjonu;
 • Administracja nie odpowiada za działania Dowódcy Dywizjonu, jego Zastępcy i Oficerów, które mogły doprowadzić do utraty kontroli nad Dywizjonem albo do jego rozwiązania.

4. Zmiana i uaktualnienia zasad

 • Administracja zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmiany zasad bez wcześniejszego lub późniejszego powiadomienia. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania;
 • Złote Orły wydane na utworzenie Dywizjonu nie podlegają zwrotowi, tyczy to się nawet sytuacji, gdy Dowódca rozwiąże Dywizjon.