War Thunder background
Rejestr zmian
Łatka 2.27.2.47
Łatka 2.27.2.47
Minimalna Klasyfikacja Bitewna sesji, w których dostępne są drony uderzeniowe, została zwiększona z 10.7 do 11.3.
 • 30 sierpnia 2023
Łatka serwera 25.08.2023
Łatka serwera 25.08.2023
Naprawiono błąd powodujący awarie serwera.
 • 25 sierpnia 2023
Łatka serwera 23.08.2023
Łatka serwera 23.08.2023
Przywrócono kamerę trafień dla niedawno odrodzonych wrogów, którzy znajdują się w stanie tymczasowej niewrażliwości.
 • 23 sierpnia 2023
Łatka 2.27.2.25
Łatka 2.27.2.25
Liczne poprawki błędów
 • 16 sierpnia 2023
Łatka 2.27.2.15
Łatka 2.27.2.15
Wprowadzono planowane zmiany w Klasyfikacji Bitewnej.
 • 7 sierpnia 2023
Łatka 2.27.1.73
Łatka 2.27.1.73
Liczne poprawki błędów
 • 2 sierpnia 2023
Łatka 2.27.1.64
Łatka 2.27.1.64
Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się gry podczas otwierania okna kontaktów, jeśli gracz miał ponad 1000 znajomych.
 • 28 lipca 2023
Łatka 2.27.1.62
Łatka 2.27.1.62
Naprawiono błąd, który powodował brak uszkodzeń odłamkowych części śmigłowców/samolotów, gdy amunicja odłamkowa o kalibrze 20 mm lub większym eksplodowała wewnątrz kadłuba i skrzydeł. Błąd ten powodował, że obrażenia były niższe po zaimplementowaniu realistycznej mechaniki rozprzestrzeniania się odłamków, ponieważ odłamki mogły przechodzić z wnętrza celu na zewnątrz przez kadłub i skrzydła bez zadawania obrażeń. Teraz odłamki rozprzestrzeniają się prawidłowo i zadają takie same obrażenia jak przed wprowadzeniem tej mechaniki.
 • 28 lipca 2023
Łatka 2.27.1.57
Łatka 2.27.1.57
Dodano zadania bojowe dla symulacyjnych bitew pancernych i powietrznych.
 • 26 lipca 2023
Łatka serwera 25.07.2023 (Harmonogram)
Łatka serwera 25.07.2023 (Harmonogram)
Zmiany związane z Harmonogramem
 • 25 lipca 2023
Łatka 2.27.1.54
Łatka 2.27.1.54
Naprawiono błąd, który powodował, że pociski PPK mogły nie zostać wystrzelone po przełączeniu na inny typ pocisku.
 • 25 lipca 2023
Łatka 2.27.1.50
Łatka 2.27.1.50
Su-25Т, Su-39 - naprawiono błąd, który powodował brak możliwości skorygowania kursu wystrzelonego pocisku powietrze-ziemia 9K127 Wichr podczas korzystania z kapsuły celowniczej Merkury.
 • 21 lipca 2023