War Thunder background
Rejestr zmian
Łatka 2.33.0.156
Łatka 2.33.0.156
Mechanika poważnych uszkodzeń przeniesiona z poprzedniego harmonogramu została dodana do wszystkich trybów rozgrywki dla samolotów.
 • 29 lutego 2024
Łatka serwera 23.02.2024
Łatka serwera 23.02.2024
W Symulacyjnych Bitwach Powietrznych punkty nie będą już przyznawane za niszczenie wrogich samolotów, które nie zdobyły żadnych punktów od czasu odrodzenia i dalej znajdują się na lotnisku. Ma to zapobiec nieuczciwemu zdobywaniu punktów w tym trybie przez graczy ustawiających potyczki na własną korzyść. Więcej szczegółów na ten temat tutaj.
 • 23 lutego 2024
Łatka 2.33.0.145
Łatka 2.33.0.145
Naprawiono błąd, który powodował, że piana i ślady na okręcie stawały się bardziej wyraźne po wystrzeleniu z broni.
 • 22 lutego 2024
Łatka 2.33.0.135
Łatka 2.33.0.135
W Realistycznych Bitwach Naziemnych aktywny zwiad niedawno zniszczonego wroga (mniej niż 1 sekundę temu) nie jest już uznawany za chybienie i blokuje ponowne użycie zwiadu tylko na 6 sekund, czyli tyle samo czasu co udany zwiad, zamiast na 45 sekund.
 • 16 lutego 2024
Łatka 2.33.0.132
Łatka 2.33.0.132
Oderwanie skrzydła samolotu po przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia nie jest już liczone jako zniszczenie, tak samo jak w przypadku oderwania klap lub podwozia.
 • 15 lutego 2024
Łatka 2.33.0.130
Łatka 2.33.0.130
Liczne poprawki błędów
 • 14 lutego 2024
Łatka 2.33.0.114
Łatka 2.33.0.114
T-90M - naprawiono błąd, który powodował znikanie amunicji w kadłubie, po wypaleniu się amunicji w wieżyczce.
 • 7 lutego 2024
Łatka 2.33.0.111
Łatka 2.33.0.111
Liczne poprawki błędów
 • 6 lutego 2024
Łatka 2.33.0.110
Łatka 2.33.0.110
Naprawiono błąd powodujący artefakty po minimalizacji/maksymalizacji klienta gry przy użyciu najnowszych sterowników AMD Radeon. Częściowo naprawiono problemy ze znikającymi teksturami i deformacjami podczas korzystania z najnowszych sterowników GPU NVIDIA.
 • 6 lutego 2024
Łatka 2.33.0.105
Łatka 2.33.0.105
Zasobniki celownicze i optyka dla samolotów wysokiej KB pomagają dostrzec cele naziemne i dają możliwość wystrzelenia na zasięg porównywalny z zasięgiem rażenia wyrzutni SAM. Jednak z powodu błędu w zastosowywaniu kątowych rozmiarów celu do obliczania zasięgu wykrywania przez optykę celowniczą, zasięgi te były zauważalnie mniejsze niż powinny być dla małych celów. Na przykład w przypadku mniejszych pojazdów, takich jak szwedzki Lvrbv 701, maksymalny zasięg, przy którym można było go wykryć zasobnikiem celowniczym, wynosił około 8 km. Po naprawieniu tego błędu zasięg wykrywania będzie wynosił ponad 20 km, a dla większych celów nawet więcej.
 • 1 lutego 2024
Łatka 2.33.0.100
Łatka 2.33.0.100
Rozmaite poprawki
 • 31 stycznia 2024
Łatka 2.33.0.96
Łatka 2.33.0.96
Głośność przelotu samolotów odrzutowych została zmniejszona.
 • 29 stycznia 2024