War Thunder background
Łatka 2.35.1.111

Pojazdy naziemne

  • Naprawiono błąd, który powodował, że panele przedmuchowe nie działały. (Zgłoszenie).
  • Naprawiono błąd, który powodował, że efekt płonącego stojaka na amunicję w zniszczonych pojazdach nie był wyświetlany.

Rejestr zmian odzwierciedla tylko kluczowe zmiany, co oznacza, że mogą nie zawierać pełnej listy wszystkich wprowadzonych poprawek. Ponadto War Thunder jest stale aktualizowany i niektóre zmiany mogą nie wymagać osobnych aktualizacji. Zmiany odzwierciedlone w rejestrach zmian są tworzone z uwzględnieniem opinii i próśb społeczności zgłaszanych na platformie do zgłaszania błędów, forach i innych oficjalnych platformach. Poprawki i zmiany są wdrażane w kolejności ich ważności, na przykład błąd uniemożliwiający grę zostanie naprawiony i wdrożony wcześniej.