War Thunder background
Łatka 2.35.1.125

Lokacje

  • Naprawiono błąd synchronizacji serwera z klientem, który mógł powodować, że niektóre drzewa stawały się niewidoczne dla graczy. Mogło to prowadzić do znikania pocisków, jeśli zostały wystrzelone przez drzewa.

Rejestr zmian odzwierciedla tylko kluczowe zmiany, co oznacza, że mogą nie zawierać pełnej listy wszystkich wprowadzonych poprawek. Ponadto War Thunder jest stale aktualizowany i niektóre zmiany mogą nie wymagać osobnych aktualizacji. Zmiany odzwierciedlone w rejestrach zmian są tworzone z uwzględnieniem opinii i próśb społeczności zgłaszanych na platformie do zgłaszania błędów, forach i innych oficjalnych platformach. Poprawki i zmiany są wdrażane w kolejności ich ważności, na przykład błąd uniemożliwiający grę zostanie naprawiony i wdrożony wcześniej.