War Thunder background
Leaderboard
Place Player
1 5Star 2.3K 5.5K 42.0 % 1.5K 1.1K 155 1.2K
2 AgeOfChef28244 2.3K 5.3K 42.8 % 1.2K 689 113 775
3 Draglagandping 1.8K 4.2K 44.4 % 1.6K 1.5K 227 1.6K
4 Wade Watts 2.1K 4.2K 51.7 % 4.7K 3.6K 2.1K 904
5 NoMoneyPlay_NMB 1.7K 3.9K 44.9 % 3.9K 3.8K 10 2
6 naga1991 1.8K 3.8K 48.5 % 8.2K 6.9K 1.0K 5.9K
7 KickerOne 1.7K 3.6K 47.1 % 7.0K 6.1K 842 2.3K
8 Ѕturmnudel 1.3K 3.5K 39.3 % 3.8K 3.6K 642 490
9 Mbl2009 1.5K 3.5K 42.8 % 4.4K 3.5K 189 N/A
10 zhoutingyu@psn 1.3K 3.5K 38.4 % 6.0K 5.6K 184 844
11 sd56643 1.4K 3.4K 42.6 % 650 539 9 530
12 _Win_PZY 1.6K 3.4K 48.5 % 3.6K 3.1K 565 2.7K
13 lard_bullet 1.4K 3.4K 43.6 % 640 150 208 592
14 RushingHook 1.4K 3.3K 42.6 % 2.5K 2.0K 217 1.6K
15 風まっすぐ 1.7K 3.3K 51.4 % 5.5K 5.1K 465 2.6K
16 xxxxx123333 1.7K 3.3K 52.6 % 3.4K 2.5K 12 N/A
17 闲言碎语乱人心 1.5K 3.2K 47.2 % 3.2K 2.9K 372 147
18 SuddenEndeavour 1.6K 3.2K 50.1 % 3.4K 3.2K 160 6.4K
19 yyyuuuyyy111 1.5K 3.1K 50.0 % 5.1K 4.1K 1.1K 3.9K
20 win_pzy 1.3K 3.1K 44.4 % 4.4K 3.7K 368 2.9K

* Leaderboard refresh once a day