War Thunder background
Nové letecké palubní systémy

Nové mechaniky pro piloty: protipozemní vyhledávací radar, fléry a automatická korekce zaměřovače (balistický počítač).

Moderní vojenská technika je závislá na mnoha technicky pokročilých systémech, které mají za cíl mnohonásobně vylepšit jejich efektivitu a dobu přežití na bojišti. Implementováním takové bojové techniky do War Thunderu nezapomínáme ani na její pokročilé funkce, které si budou moci piloti vyzkoušet v aktualizaci 1.97 “Viking Fury”.

Veškeré popisované mechaniky budou implementovány na ty stroje, které je používaly i v realitě a se započtením specifik každého z daných systémů.

Fléry

Efektivní protiopatření k tepelně naváděným střelám bude k dispozici například na Phantom F-4E.

Vypálené fléry dokážou zmást většinu přilétajících střel vzduch-vzduch, ale tento trik nefunguje na střely vypálené ze země, které navádí laserový paprsek.

Konstantně počítaný bod dopadu (Constantly Computed Impact Point - CCIP)

Piloti moderních bitevních vrtulníků budou moci přenést část své práce na automatický systém, který počítá s vysokou přesností zaměřovač palubních autokanónů či neřízených střel a který zároveň dokáže zobrazit přesný bod dopadu střel/raket v závislosti na stávajícím směru letu a rychlosti!

U letadel je tento palebný systém schopen také počítat bod dopadu pum a zobrazit ho na vaší obrazovce.

Protipozemní vyhledávací radar

Radary nejsou doménou pouze samohybných protiletadlových systémů a jejich statických variant, najdete je na stále větším počtu bojové techniky, od letadel po námořní plavidla. Pokud ještě tuto mechaniku neznáte, přišel asi správný čas na její objevení, když budou nyní vrtulníky schopné svými radary detekovat pozemní cíle!

Některé varianty radarů na letadlech jsou dokonce schopné rozeznat mezi kolovými a pásovými vozidly. Toto už bude ve hře implementováno, jen se bude čekat na příchod vhodných strojů.

Pokročilé radary označení detekovaný pozemní cíl na obrazovce a chytré systémy pak natočí zaměřovací optiku ve směru vybraného cíle jedním povelem.

Nová kruhová nabídka

Dále jsme implementovali novou kruhovou nabídku, která pohodlně seskupuje všechnu klíčovou funkcionalitu radarů a komplexních detekčních a naváděcích systémů do jednoho uživatelsky přívětivého místa.

I se všemi svými výhodami se nejedná o recept na vítězství. Radary jsou implementovány ve War Thunderu podle fyzikálních zákonů, kdy se odražené signály nešíří skrz budovy a hustou vegetaci. Abyste mohli detekovat pozemní cíl, musíte se sami vystavit risku, že vás zachytí nepřátelské radary.


Další devblogy:

Saab J35D Draken
Saab J35D Draken

 

Přečtěte si více:
Sledujte Air Superiority 2024 a získejte unikátní ceny z Twitch Drops!
XM800T: Statečná zdatnost
Výročí založení Sboru královských ženistů: Centurion AVRE se vrací!
  • 24. května 2024
Plán změn: Samostatné BR pro různé režimy + další informace

Komentáře (9)

Commenting is no longer available for this news