War Thunder background
Pravidla webových stránek

1.   Spam, off-topic atd.

 • Všechny komentáře by měly být k tématu článku. Opakované a neustále vyjadřování se stejnými či podobnými frázemi, případně komunikace nesmyslným jazykem je stejně jako diskuze mimo téma, zakázané.

2.   Formát komentáře

 • Komentáře by měly být psané v českém jazyce. Je zakázáno psát příspěvky pouze velkými písmeny (CAPS LOCK).

3.   Hlášení chyb, porušení herních pravidel atd.

 • Pro nahlášení chyb prosím použijte odpovídající sekci fóra k tomu určenou. Nahlášení chování jiného hráče by mělo být provedeno přes funkci "Nahlásit" přímo ve hře, respektive webových stránkách a fóru.

4.   Nadávky, obtěžování, a/nebo obscénní mluva

 • Je zakázáno:
 1. Jakkoliv urážet jiné uživatele či členy oficiálního týmu.
 2. Zahajovat či se účastnit hádek (flamewar) a úmyslně odvádět debatu od tématu.
 • Text nesmí obsahovat:
 1. Obscénní, nebo urážlivé výrazy, slova, anebo jejich napodobeniny, změněné slabiky, nebo záměrné přepsání.
 2. Urážky jednotlivců, nebo skupiny osob, zesměšňování osob určitého pohlaví, sexuální orientace, náboženského vyznání, nebo všech dalších témat, které jsou neslučitelné se zákony morálky a slušnosti.

5.    Komunikace s administrátory

 1. Jakkoliv vystupovat jako člen administrace, nebo zaměstnanec Gaijinu.
 2. Úmyslně veřejně útočit na moderátory či administrátory a/nebo veřejně zpochybňovat jejich rozhodnutí.
 3. Zveřejňovat obsah soukromých zpráv, případně zveřejňovat obsah korespondence se členem oficiálního týmu, které jsou určeny pouze příjemci, bez výslovného sdělení odesílatele.
 4. Zneužívat funkce "Nahlášení".

6.   Diskriminace a propaganda

 • Je zakázaná diskriminace a jakékoliv navádění k ní - včetně, ale ne výhradně - na základě národnosti, rasy, etnika, nebo sexuality. Dále je také zakázána jakákoliv forma politické, nebo náboženské diskuze, nebo propagandy.

7.   Spam a reklama

 • Je zakázána reklama v jakékoliv podobě, pokud není výslovně povolena administrátory - včetně odkazů na jiné stránky, nebo obrázků, které zobrazují jiné stránky, nebo reklamu.

8.   Nepravdivé informace a dezinformace

 • Je zakázáno jakékoliv rozšiřování zavádějících, nebo nepravdivých informací o jakýchkoliv projektech Gaijin Network Ltd. Dále je zakázáno zveřejňování jakýchkoliv informací o vývojovém procesu, nebo detailech o něm bez předešlého povolení ze strany administrátorů - nezávisle na tom, jaké zdroje byly použity.

9.   Porušení EULA (koncové smlouvy s uživatelem) & ToS (podmínek užití)

 • Je striktně zakázána jakákoliv diskuze o nákupu, prodeji, nebo výměně herních účtů, včetně, ale nevyjímaje jakékoliv navádění k porušení EULA.

10.   Odkazy

 • Je zakázáno do diskuze umisťovat odkazy, které vedou k obrázkům, nebo jakémukoliv jinému obsahu, který porušuje jakákoliv výše uvedená pravidla, nebo zákony - a to včetně záměrného zneužití kamufláží a skinů, použitých nehistoricky; včetně těch, zobrazujících urážlivý, nemravný, nebo erotický materiál, obscénní mluvu, nebo jakýkoliv jiný urážlivý obsah.

11.   Více účtů, sdílení účtů

 • Mimo účtů ve hře - nepoužívejte více účtů pro interakci na stránkách Gaijinu - pokud chcete použít nový účet, zeptejte se nejprve zástupce Gaijinu. Nesdílejte svůj účet s nikým jiným - každý uživatel má svůj účet.

12.   Dodatečné informace

 • Administrátoři a moderátoři mohou smazat, nebo upravit publikovaný obsah dle vlastního uvážení.
 • Výše uvedená pravidla nejsou vyčerpávající a nepopisují všechny situace porušení pravidel. Finální rozhodnutí je na administrátorech.