Deník změn
13. prosince 2017 Aktualizace 1.73.5.37

Opravena chyba, která způsobovala nekorektní animaci pásů vozidel při přehrávání záznamu ze hry. Opravena chyba u zásobníků munice u ZSU-57-2, které se nezobrazovaly správně v rentgenovém pohledu...

4. prosince 2017 Aktualizace 1.73.5.14

Opravena chyba v pozemních bitvách, kdy se po respawnu mohlo stát, že kanón daného stroje směřoval nesprávným směrem. Opravena chyba na mapě "Normandie", kdy se tráva v okolí vozidla nemusela správně zobrazovat. A další.

30. listopadu 2017 Aktualizace serveru (30.11.2017)

Změny v ekonomice a BR (plánované snížení požadavků výzkumu a ceny pro bojová vozidla 3-5. úrovně) a další.

30. listopadu 2017 Aktualizace serveru (30.11.2017)

Změny animací v menu, změny v modelech vozidel, modelech poškození, charakteristikách a výzbroji a další.

29. listopadu 2017 Aktualizace 1.73.1.135

Opravena chyba, kdy utržené křídlo nemělo žádné viditelné součásti (palivové nádrže, klapky a další); Opraven pohled střelce ve VR (to dříve na některých letadlech nefungovalo); Opravena chyba při zatahování poškozeného podvozku.

27. listopadu 2017 Aktualizace 1.73.1.126

Opravena chyba, kdy nebyl vidět proud spalin z proudového motoru z pozice střelce. Opravena chyba na mapách "Kursk" a "Sinaj", kdy se tyto spouštěly v nesprávném herním módu.

21. listopadu 2017 Aktualizace 1.73.1.112

Tráva se již nevrací zpět do vzpřímené pozice poté, co přes ni přejede vozidlo, přidána mechanika ochrany respawnu na několika mapách a další.

14. listopadu 2017 Aktualizace serveru (14.11.2017)

Úpravy módu Dlouhý střet

13. listopadu 2017 Aktualizace serveru (13.11.2017)

Změny v Dlouhém střetu

9. listopadu 2017 Aktualizace 1.73.1.83

Obecné vylepšení hry