War Thunder background
Analýza ochrany

Před aktualizací 1.79 Project X bylo možné získat informace o konstrukci bojového vozidla, umístění jeho modulů a osádky pomocí rentgenového pohledu a prohlížení pancíře. Díky tomu se mohli hráči dozvědět spoustu zajímavých a důležitých informací o daném vozidle a jeho konstrukci. Tyto informace o tloušťce pancíře, úhlu a výsledném efektivním pancéřování se nedaly přímo porovnat s konkrétním typem munice tak, aby šlo říct jestli daná munice pancéřováním pronikne, nebo ne.

Stejně jako v reálu, proces proniknutí pancéřování střelou je složitější, než jednoduché porovnání efektivní tloušťky pancíře v bodě dopadu s parametry průrazu dané střely. Munice různé konstrukce a tvaru překonává různé typy pancéřování různými způsoby: pro první APCR munici byl skloněný pancíř větší překážkou než ten vertikální, zatímco pro moderní APFSDS střely s dlouhým pevným jádrem je to přesně naopak. Co se týče nábojů s kumulativní hlavicí, tak u nich lze počítat jen s efektivní tloušťkou pancéřování, ale zase musí být brána v potaz přítomnost různého představného pancéřování, které rozptyluje paprsek střely při jeho cestě (paprsek HEAT střely ztrácí 100mm hodnotu penetrace za každý uražený metr vzduchem). Všechny tyto nuance znamenaly, že bylo nemožné s jistotou určit, zda-li cíl odolá zásahu vybraným typem munice. Kvůli tomu bylo nutné to vyzkoušet přímo ve hře - ať už v uživatelské misi, nebo s kamarády na testovacím polygonu.

Poválečné tanky navíc situaci okolo pancéřování dále komplikují – kompozitní, představný a reaktivní pancíř. Stávající implementace zobrazovala v rentgenovém pohledu ekvivalent ochrany - to je ale zavádějící informace, protože nebere v potaz konkrétní typ munice, s jejíž různými typy se tato hodnota mění – tak jako i v realitě. Když hráči porovnávali ochranu v rentgenovém pohledu, při použití různé munice ve hře mohli dospět k jiným výsledkům, což vedlo ke zmatku a nedorozuměním.

V aktualizaci 1.79 Project X jsme přidali novinku - možnost zobrazit pancéřování a konstrukci vozidla – “Analýza ochrany”. Tato funkce vám dovolí zvolit si tank, typ munice, vzdálenost střelby a podle toho pak zjistit konkrétní pancéřovanou ochranu vybraného vozidla.

Tato funkce pracuje se všemi komplexními výpočetními algoritmy, které jsou použity i ve hře a podává tedy stejný výsledek. Kromě spočítané ekvivalentní ochrany pro vybranou munici se také hráči dozví, které moduly a členové osádky mohou být zasažení.

Použití této funkce je jednoduché - stačí zapnout mód zobrazení pancéřování a uvidíte nové tlačítko. Po jeho stisknutí se objeví menu, ve kterém můžete vybrat útočící tank, jeho munici a vzdálenost, na kterou střílí. Při všech zobrazených výpočtech se počítá s tím, že myšlená střela vychází ze středu obrazovky ve směru označeným vaším kurzorem. Výsledky se počítají v reálném čase!

Po implementaci této funkce odstraníme z rentgenového pohledu hodnoty ekvivalentní ochrany, ale ponecháme informace o typu speciálního pancéřování a jeho složení.

image

Další devblogy


tým War Thunder

Přečtěte si více:
Sledujte Air Superiority 2024 a získejte unikátní ceny z Twitch Drops!
FOX-3: Aktivně radarově naváděné střely
XM800T: Statečná zdatnost
Výročí založení Sboru královských ženistů: Centurion AVRE se vrací!
  • 24. května 2024

Komentáře (0)

Commenting is no longer available for this news