War Thunder background
Nové grafické efekty pro letadla

 

Pokračujeme v představování novinek z Dagor Engine 6.0, který se ve hře objeví s vydáním aktualizace War Thunderu „New Power“. Dnes se zaměříme na nové grafické efekty v leteckých bitvách!

V aktualizované verzi grafického enginu Dagor dojde ve War Thunderu k zásadním změnám grafických efektů pro letadla. V nové aktualizaci hry se přichází nové efekty výstřelů a explozí, nová fyzika ohně a destrukce letadel! Více podrobností níže.

Nové nebe a letecké efekty.

obraz

V předchozích verzích hry byly záblesky z výstřelů u letadel vytvářeny kombinací animovaných ploch, které vytvářely iluzi objemu. Takové efekty nebyly nijak zvlášť realistické, ohňové efekty zbraní různých ráží neměly svůj vlastní správný odraz na povrchu letadel, zášlehy si byly navzájem podobné.

Ve War Thunderu „New Power“ jsou nyní úsťové záblesky kanónů a kulometů modelovány pomocí částicových efektů, zášlehy mají svou vlastní korekci perspektivy a zkreslení, díky čemuž vypadají v závislosti na úhlu pohledu mnohem objemněji. Velikost záblesku po výstřelu závisí na kalibru zbraně a samotný plamen se nyní správně odráží na povrchu letadel a hlavní zbraní. Kromě toho byl aktualizován efekt odhození nábojnice, záblesky se odráží i na odhozených nábojnicích. V nové verzi enginu dostaly výstřely, požáry a výbuchy fotometrický jas, díky čemuž vypadají lépe v HDR a ve výsledném post-procesu.

Úsťové plameny dostávají svůj vlastní objem a odrazy. 

Grafické efekty vzdušných raket a střel byly zcela přepracované: volumetrický plamen z proudového motoru, nové kouřové stopy a efekt tryskového proudu.

obraz
obraz

Byly zásadně vylepšeny grafické efekty letecké výzbroje a pum zasahující nepřátelská letadla a různé povrchy. V závislosti na ráži a typu střely (náboj, střela) dojde v místě nárazu k záblesku s kouřem a úlomky. Vzhled zásahů nyní závisí na materiálu prvků, které jsou poškozeny - kovové nebo plátěné trupy, dřevěné nebo kovové konstrukční prvky jsou zničeny různými způsoby.

Zásahy střelami do křídel a trupu bombardéru

Při zásahu povrchu země a objektů vytvářejí různé typy střel různé kolizní efekty v závislosti na výbušné hmotnosti střely a typu povrchu (půda, sníh, kov, dřevo atd.). Vzhled takových kolizí byl vylepšen přidáním dynamického záblesku a kouře, jisker a efektů explozí. Všechny fragmenty vytrhnuté z letadel a objektů, částice půdy i odhozené nábojnice mají nyní svůj vlastní fyzický model.

Výbuch třítunové pumy

Převedli jsme většinu existujícího poškození z bojových vozidel na letadla - efekty exploze, fyzické jiskry a správné osvětlení. Otvory po kulkách, granátech a šrapnelech mají vlastní objem. Pokud dojde k požáru uvnitř letadla, je nyní skrz tyto otvory vidět plamen. Palivo a provozní kapaliny do letadel nyní mají nové účinky úniku při poškození nádrží a motorů. Celkový obraz poškozeného letadla se stal znatelně realističtějším, zejména díky novým účinkům ohně a kouře.

Nové efekty letadel

obraz

 

obraz

 

Požáry a výbuchy v letadlech a následné zničení konstrukce letadla jsou nyní spolehlivější, povaha zničení nyní závisí na typu kritického poškození. Přepracovali jsme fyzikální a vizuální efekty plamene a kouře, stopy ohně z paliva mají svůj objem a hoří jasně a s dlouhou vlečkou kouře. Když se oheň rozšíří, dojde ke zničení letadla - zlomená křídla se otáčejí ve vzduchu, palivo z nádrží nadále hoří jak venku, tak uvnitř. V případě kritického poškození ohněm se trup letadla vznítí a po nárazu na zem pokračuje v hoření. Pokud je rychlost letadla při nárazu na zem vysoká, setrvačností pokračuje dál - tento účinek je zvláště patrný při ničení proudových letadel v malých nadmořských výškách. Pokud je povrch, na kterém zničené letadlo klouže, pevný, objeví se pod trupem jiskry. Účinky ohně a kouře pokračují i po zastavení, letadlo hoří na zemi po delší dobu.

Sestřelené proudové letadlo hoří. 

obraz

V nadcházející aktualizaci War Thunderu New Power se tedy letecké bitvy znatelně změní. O dalších grafických vylepšeních vám řekneme velmi brzy. Zůstaňte naladěni a zjistěte více!


tým War Thunderu

Předchozí devblogy

 

 

 

 

Přečtěte si více:
Sledujte Armored Apex 2024 a získejte unikátní odměny z Twitch Drops!
Den Bastily Slavnostní emblém, slevy a stroje za Zlaté orlice!
Izraelský A-4E se vrací u příležitosti výročí první letu!
Je to opraveno! č.93

Komentáře (3)

Commenting is no longer available for this news