War Thunder background
Testování mechaniky vážného poškození

Dnes se podíváme na mechaniku vážného poškození, která byla poprvé oznámena minulý rok.

Už v prvním Plánu změnjsme mluvili o nové mechanice ničení letadel a v článku jsme vás požádali o zpětnou vazbu. Od té doby jsme tento nápad promýšleli a pečlivě navrhovali. Pojďme se podívat, na čem jsme pracovali a kdy a kde bude probíhat testování této nové mechaniky.

Mechanika vážného poškození

Stručně řečeno, mechanika vážného poškození zjednodušuje systém bodování zničení letadla a činí jej srozumitelnějším a transparentnějším: dokud může letadlo teoreticky pokračovat v boji, nebude považováno za zničené.

Abyste letadlo zničili, musíte zasáhnout jeho pilota nebo mu způsobit takové poškození, aby se mu utrhl ocas. U vrtulníků jsou podmínky destrukce podobné: vyřazení pilota nebo způsobení velkého celkového poškození trupu, které napodobuje destrukci hlavní konstrukce, u letadel obvykle vede k utržení ocasu.

Všechna poškození, která významně snižují výkonnostní charakteristiky letadla a která lze formalizovat, spadají do kategorie vážných poškození. Způsobení tohoto poškození znamená, že jste nepřítele s největší pravděpodobností poškodili natolik, že je jeho bojová efektivita kriticky snížena. Nepřítel může bojovat dál, ale jeho účinnost závisí na jeho schopnostech, modelu stroje, způsobu ovládání a povaze poškození.

Za vážné poškození letadla se považuje: zničení všech motorů (nebo zničení jednoho motoru, pokud zůstal jen jeden), zničení všech prvků řídicího systému (nebo zbývajících ovládacích prvků), které znemožňuje ovládání křidélek, výškovek a kormidel, oddělení více než poloviny alespoň jednoho křídla a zničení všech horizontálních stabilizátorů (nebo zbytku horizontální vzpěry).

Za vážné poškození vrtulníku se považuje: zničení všech motorů (nebo zničení jednoho motoru, pokud zůstal pouze jeden), oddělení ocasní části (s výjimkou vrtulníků se souosými rotory), poškození táhla nebo hřídele ovládání ocasního rotoru, které znemožňuje její ovládání (s výjimkou vrtulníků se souosými rotory), zničení jakéhokoli hřídele rotoru a zničení jakékoli převodovky.

Jak bude odměňování fungovat s touto novou mechanikou

Když způsobíte nepřátelskému letadlu vážné poškození, získáte novou odměnu "Vážné poškození". Tato odměna představuje 80 % odměny za zničení. Současně se v okně statistik počet zničených nepřátelských letadel doplní symbolem "+" o počet aktuálních vážných poškození. Například údaj "3+2" znamená, že 3 stroje byly zničeny a další 2 byly vážně poškozeny a jsou stále „naživu“. Když je vážně poškozený nepřítel zničen nebo se opraví, zmizí z tohoto sloupce.

Pokud budete v útoku pokračovat a nepřítele zničíte, získáte zbývajících 20 % odměny. V souladu s tím se odměna za vážné poškození a následné nezávislé zničení nepřítele rovná odměně za zničení nepřítele bez mechaniky vážného poškození (80 % + 20 % = 100 %).

Pokud se vám nepodařilo dokončit vážně poškozené letadlo a ono odletí, zůstane mu tento status přidělen. Pokud je váš spoluhráč zlikviduje, stane se následující: obdrží novou zprávu "Letadlo zničeno" nebo "Vrtulník zničen", 40 % odměny za zničení nepřítele a zvýšení počtu zničených strojů v okně statistik.

Když se tak stane, zobrazí se zpráva "Započítán sestřel vážně poškozeného letadla / vrtulníku" a zničení stroje se započítá do okna statistik, ale bez toho, aby došlo k dodatečné odměně, protože jste při likvidaci tohoto nepřítele nehráli žádnou roli a předtím jste za svou akci obdrželi odměnu. Celková odměna, když se na zničení nepřítele podílejí dva hráči, je díky mechanice vážného poškození vyšší: 80 % pro hráče, který způsobil vážné poškození, a 40 % pro hráče, který nepřítele dorazil. Oba hráči tak za zničení nepřítele obdrží v okně statistik bod za zničení, který se zohlední při odemykání kamufláží a plnění úkolů.

Letadlo může obdržet vážné poškození pouze jednou: všechna další poškození od stejného nebo jiného hráče mohou být pouze normální nebo kritická, jinak dojde ke zničení letadla. Proto se zničení jednoho letadla může započítat pouze dvěma hráčům: tomu, který způsobil vážné poškození, a tomu, který letadlo dorazil.

Pokud jste v bitvě získali alespoň jednu z těchto odměn, objeví se na konci bitvy v přehledu také nová položka "Vážné poškození". V podrobné tabulce nápovědy k položce statistiky "Zničení letadla" se zobrazí nový sloupeček: "Doražení", který může nabývat následujících hodnot: "Vlastní cíl", pokud jste zničili nepřítele, který byl předtím vážně poškozen vámi (20% odměna), "Cíl spojence", pokud jste zničili nepřítele, který byl vážně poškozen spoluhráčem (40% odměna), nebo "-", pokud jste zničili nepřítele bez vážného poškození (100% odměna).

Pád vážně poškozeného letadla

Pokud se vážně poškozené letadlo zřítí, jeho zničení je započítáno hráči, který vážné poškození způsobil. Jakmile se tak stane, obdrží zbytek odměny.

Oprava vážně poškozených letadel na letišti

Po úspěšné opravě letadla s vážným poškozením na letišti bude hráči, který vážné poškození způsobil, toto vážné poškození odečteno z jeho statistik (přidělená odměna nezmizí). Hráči se také nezvýší počet zničených nepřátel ve statistikách, pokud po opravě bitva skončí a letadlo se zřítí nebo je zničeno spoluhráči.

Po opravě letadla s vážným poškozením může letadlo znovu získat nové vážné poškození, jako by se jednalo o nové letadlo, které bylo právě nasazeno.

Odepsané letouny s vážným poškozením na konci bitvy

Na konci bitvy budou všechna těžce poškozená letadla považována za zničená - hráči v tomto stavu obdrží následující zprávu: "Odepsáno z důvodu vážného poškození". Ve statistikách bude připsána smrt a hráči, který způsobil vážné poškození, bude připsáno zničené letadlo, na které bude vyplacen zbytek odměny. Je to proto, aby se hráči s vážně poškozeným letadlem nesnažili skrývat a vyhýbat se boji v naději, že nebudou doraženi.

Otestujte tuto novou mechaniku a podělte se o své dojmy!

Abyste se mohli seznámit s výše popsanými změnami, připravili jsme speciální událost pro testování této nové mechaniky. Ty jsou k dispozici v okně "Události a turnaje" . Celkem jsou k dispozici 3 události: první úrovně, Zjednodušené bitvy (BR 1,0 až 1,7), průměrné úrovně, Zjednodušené bitvy (BR 4,3 až 5,3), vysoké úrovně, Realistické bitvy (BR 11,0 až 12,0). Všechny události se řídí běžnými pravidly daného herního režimu se zapnutou ekonomikou a úspěchy (s výjimkou úkolů, výzev a fází Bitevního pasu v události Meč spravedlnosti, aby se předešlo bitvám s ovlivňováním výsledků, protože tento test by mohl být málo obsazený).

Události poběží od 20. února 12:00 do 23. února 12:00.

Uvítáme všechny vaše připomínky k mechanice vážného poškození v tomto vlákně na fóru.

Přečtěte si více:
Bedna s nářadím!
Mad Thunder: Běs a kořist!
Je to opraveno! č.90
Odměňujeme autory, jejichž díla byla zařazena do trofejí s kamuflážemi!

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news