War Thunder background
Změny ve War Thunderu - časová osa

Na základě vašich připomínek a návrhů bychom vám rádi představili plán vývoje War Thunderu na několik následujících měsíců.

Toto nejsou všechny změny a návrhy, které bychom chtěli do hry podle vašich přání a připomínek zavést, ale, podle našeho názoru, ty hlavní. V blízké budoucnosti nebudeme moci udělat více a je pravděpodobné, že po zavedení plánu budete mít další návrhy, připomínky a priority, které se mohou obecně změnit. Proto plánujeme, že na podzim, po dokončení prací, proběhne další sběr zpětné vazby.

Jedná se o opravdu rozsáhlý plán a některé body pravděpodobně nestihneme dokončit včas.

Kromě toho, že navrhované změny jsou významné, jde o nejzásadnější změnu herní ekonomiky za posledních 9 let. Navíc se vzhledem k současným okolnostem zavádí radikálně zrychleným tempem.

Proto prosím vnímejte tento plán jako experimentální a průzkumný počin. V zájmu transparentnosti: Pokud se ukáže, že zde uvedené změny, ať už částečně nebo v celém rozsahu, způsobují ekonomické škody War Thunderu, které ohrožují další vývoj hry, můžeme se rozhodnout některé nebo všechny tyto změny upravit nebo zrušit.

Na druhou stranu některé věci mohou být dokončeny dříve. V těchto případech nebudeme čekat na plánované termíny a nasadíme vylepšení, jakmile budou připravena.

Upozorňujeme, že body plánu se mohou změnit.

Revize ekonomiky - podrobný plán

Změny v mechanice Stříbrných lvů

 • Vylepšení zůstatku Stříbrných lvů (SL). Zvýšení násobitele odměn a snížení nákladů na opravu strojů, aby se všechny stroje vyplatily průměrnému hráči i bez prémiového účtu. Aktualizace červen 2023.
 • Výpočet ekonomických parametrů každého stroje z průměrných ukazatelů namísto statistik bojové techniky. Pro všechna vozidla stejného typu a jednoho Battle Ratingu (BR) budou vypočteny průměrné statistické ukazatele, které budou následně použity pro výpočet odměn a nákladů na opravy pro každý stroj podle jeho ekonomické úrovně (úroveň a pozice na dané úrovni). Aktualizace červen 2023.
 • Vylepšení pro prémiové účty - Pokud vaše celkové náklady na opravy přesáhnou váš příjem, budete po bitvě odškodněni, čímž se zajistí, že množství SL za zápas zůstane na nule, pokud jste tedy nezničili některého ze spoluhráčů. Letní aktualizace 2023.
 • Přidání bezplatných záloh k nově zakoupené prémiové technice. Letní aktualizace 2023.
 • Dynamické snižování nákladů na opravy. Čím kratší je životnost, tím levnější je oprava (aniž by se změnily maximální náklady na opravu k datu zavedení funkce). Letní aktualizace 2023.
 • Odměna za obsazení bodu pro stroje, které se nedožily dokončení obsazování. Letní aktualizace 2023.
 • Bezplatná oprava v případě zničení spoluhráčem. Letní aktualizace 2023.
 • Podrobný výpočet odměny v okně výsledků mise a v okně soukromé zprávy po skončení bitvy. Další velká aktualizace.

Změny v postupu tech. stromy a bodech výzkumu

 • Zhuštění technologických stromů seskupením strojů a dvojnásobné snížení potřebných bodů výzkumu (RP) pro výzkum seskupených strojů. Letní aktualizace 2023.
 • Snížení nákladů na výzkum a nákup letadel VI-VII. úrovně. Letní aktualizace 2023.
 • Dovednostní bonusy v bodech výzkumu. Extra odměna za určitý počet zničení v zápase. Požadovaný počet zničení a hodnota bonusu jsou určeny herním režimem a úrovní stroje. Například přibližné hodnoty pro úroveň III zjednodušených bojových vozidel jsou: 3 zničení +15%, 6 zničení +30%, 9 zničení +50%). Další velká aktualizace.
 • Podrobný výpočet odměny v okně výsledků mise a v soukromé zprávě po skončení bitvy. Další velká aktualizace.
 • Výzkumné bonusy pro nové národy. Po získání špičkového stroje jednoho národa (takové vozidlo bude jasně označeno v tech. stromu) se k výzkumu strojů tohoto typu u ostatních národů, kde ještě nebyly získány špičkové stroje, přidá bonus. Bonus se poskytuje na tři bitvy každý den pro každý národ zvlášť a závisí na úrovni zkoumaného stroje. Přibližné hodnoty jsou: úroveň IV +15 %, úroveň V +25 %, úroveň VI +35 %, úrovně VII-VIII +50 %. Čtvrtá letošní velká aktualizace (říjen-listopad 2023).
 • Revize postupu v námořních tech. stromech. Příští velká aktualizace / čtvrtá letošní aktualizace (říjen-listopad 2023).

Další aktualizace postupu

 • Revize používání a pořizování protipožárních zařízení, opravárenských souprav pro tanky a lodě a protiopatření pro letadla. Aktualizace červen 2023.
  • Hasící systémy bojových vozidel budou rozděleny na standardní pro jednorázové hašení a vylepšený typ, který vyžaduje výzkum modulu a je schopen hasit požár dvakrát.
  • Hasící systémy námořních plavidel se rovněž rozdělí na standardní a vylepšené. Standardní způsob hašení trvá déle a počet použití není omezen.
  • "Náhradní díly" bojových vozidel a "Sady nástrojů" plavidel budou také rozděleny na standardní a vylepšené. Standardní nástroje, které jsou k dispozici bez výzkumu modifikací, opraví všechny moduly, nejen ty pohyblivé, až do částečné funkčnosti, podobně jako mechanika oprav ve Zjednodušených bitvách.
  • Pro zkoumaná letadla budou okamžitě k dispozici standardní protiopatření. Možnosti jako "pouze dipóly", "vylepšené fléry", "smíšené", "priorita flér" budou k dispozici po vyzkoumání modulu. Další možnosti, jako jsou BOL kontejnery nebo další kontejntery s dipóly, budou i nadále k dispozici na základě výzkumu modifikací.
 • Bodová odměna za opravu a hašení spoluhráčů. Letní aktualizace 2023
 • Pokrok ve výzkumu vrtulníků hrou s bojovými vozidly. Hráč si bude moci vybrat tank nebo vrtulník, na který se budou v pozemních bitvách aplikovat body výzkumu. Letní aktualizace 2023.
 • Přidání omezeného seznamu bitevních úkolů a některých úkolů Bitevního pasu do stávajících vzdušných Simulátorových bitev. Přesný přístup bude upřesněn později. Další velká aktualizace.
 • Bitevní úkoly a úkoly Bitevního pasu dostupné v pozemních Simulátorových bitvách. Další velká aktualizace.
 • Udržování dosaženého postupu denní odměny za přihlášení v PC verzi sbíráním denních odměn ve WT Mobile. Další velká aktualizace.

Matchmaking (skládání her)

 • Noční bitvy jsou ve velké aktualizaci "La Royale“ dočasně zakázány. V budoucnu je půjde volitelně povolit. Další velká aktualizace.
 • Změna nastavení skládání her pro bitvy vysokých úrovní, aby bylo možné vytvořit více kompletních bitev za cenu minimálního prodloužení čekací doby. Velká aktualizace "La Royale".
 • Zobrazení rozsahů BR ve filtru mapy. Aktualizace červen 2023.
 • Revize sady map dostupných pro pístová a proudová letadla, aby se bitvy staly napínavějšími, a převedení některých velkých map do vyšších BR. Aktualizace červen 2023
 • Zlepšení vyvážení bojové techniky z konce studené války, kdy došlo k přechodu od homogenních ocelových a celoplášťových nábojů k APDS, ATGM, stabilizátorům zbraní atd., změnou BR některých strojů. Letní aktualizace 2023.

Mapy a mise

 • Útočné bezpilotní letouny byly přesunuty na vyšší úrovně (BR vozidla nad 9,7, odpovídající BR nad 10,7), aby hráči mohli mít systémy SAM schopné jim čelit. Velká aktualizace "La Royale".
 • Body nasazení hydroplánů byly přesunuty do středu mapy, takže mohou být nasazeny nad přátelským letištěm. Velká aktualizace "La Royale".
 • Snížení účinnosti AI protiletadlových děl umístěných na polích a konvojích ve všech leteckých režimech. Velká aktualizace "La Royale".
 • Speciální zimní stromy pro zimní verze map. Velká aktualizace "La Royale".
 • Oprava problémů s křovinami při průstřelu nebo po kolizi. Velká aktualizace "La Royale".
 • Mapy "Polsko" a "Východní Evropa": změna krajiny mimo města s cílem zbavit se velkých lesů a kopců, místo toho uvedení polí s malými proloženými lesy/kopci. Tím se zbavíte obrovských problémů s postáváním v lesích, kde není nikdo vidět, a dosáhnete aktivnějšího hraní. Letní aktualizace 2023.
 • Změny krajiny/designu map v "El Alameinu", "Aralském moři", "Americké poušti", "Japonsku", "Sinaji" a "Normandii" na základě zpětné vazby od hráčů: odstranění míst, ze kterých lze ovládat většinu mapy, a podpora bojů na kratší vzdálenost. Letní aktualizace 2023.
 • Změna krajiny/designu map "Aljaška", "Seversk", "Vietnam", "Maginotova linie", "38. rovnoběžka", "Stalingrad", "Karélie" na základě zpětné vazby hráčů. Plánované odstranění míst, ze kterých lze ovládat většinu mapy. Letní aktualizace 2023.
 • Rozsáhlá revize kolizí různých částí na pozemních mapách s cílem odstranit nesoulad vizuálních a fyzických modelů. Letní aktualizace 2023.
 • Vylepšení "Džungle" snížením počtu pozic maskovaných vegetací, což zlepší viditelnost a sníží četnost střelby ze zálohy. Další velká aktualizace.

Hratelnost

 • Zpřesnění modelu poškození pro střely HEAT malé ráže. Střepiny tvarované nálože tryskající podél osy letu jsou schopny způsobit posádce škody v bojovém prostoru jakéhokoli tanku, pokud je nezastaví masivnější překážky. Velká aktualizace "La Royale".
 • Vylepšená indikace ochrany zóny nasazení. První je zřetelnější indikace zásahů hráčů chráněných zónou nasazení, aby střelec pochopil, proč jeho střely prošly chráněnými vozidly. Druhým je indikace hráčů střílejících v zóně nasazení: takoví střelci budou dodatečně označeni v herním světě a na minimapě, podobně jako když vás spatří o označí průzkumné vozidlo .Letní aktualizace 2023.
 • Dokončení mechaniky velitelského zaměřovače v tancích. Přidání krátkého zpoždění do mechaniky hunter-killer. Letní aktualizace 2023.
 • Schopnost přijmout omluvu za zničení spoluhráčem. Při přijetí omluvy nejsou omlouvajícímu se hráči uděleny trestné body, pokud ne, následuje případné vyhození ze zápasu a ban za tento teamkill. Další velká aktualizace.
 • Zničitelné 3D dekorace, které přidávají možnost sestřelit nebo zničit (s ohledem na nastavení poškození spoluhráčů ve zvoleném herním režimu). Současně neplánujeme přidávat vliv dekorace na projektil, abychom zjednodušili model poškození vozidla. Další velká aktualizace.
 • Přepracování síťové logiky pro vyřešení jednoho z problémů s ghost shells ("mizející municí"). V případě malého časového rozdílu v rámci pingu hráče, omezeného například na 120 ms, mezi obdržením poškození blokujícího jeho výstřel na serveru a vlastním výstřelem hráče, se má za to, že se hráči podařilo vystřelit. V tuto chvíli hráč vidí svůj výstřel, který se na serveru neuskutečnil, a domnívá se, že jeho střela zmizela. Další velká aktualizace.
 • Zdokonalení řešení kolizí tanků a krajiny s cílem vyřešit situace, kdy tank, který se převrátil na střechu věže, je téměř nemožné otočit. Velká aktualizace "La Royale".
 • Vylepšené upozornění na zásah v leteckých bitvách. U vzdušného cíle, který je za současných podmínek považován za sestřelený, ale stále má schopnost zasáhnout svého útočníka, nebo pokud hoří munice, přidáme zpoždění při zapsání zničení, případně po určité době zablokujeme řízení sestřeleného letadla. Další velká aktualizace.

Ostatní

 • Usnadnění nahlašování nenávistných projevů v chatu, přidání samostatné kategorie stížností a zobrazení protokolu chatu, který je ke stížnosti připojen. Letní aktualizace 2023.

Pro vaše pohodlí najdete výše uvedená témata také v plánované časové ose (anglicky):

Přečtěte si více:
Plán změn: Stavba objektů a zákopů pro některá vozidla
Získejte Alcione v akci Let albatrosa!
Sledujte Armored Apex 2024 a získejte unikátní odměny z Twitch Drops!
Den Bastily Slavnostní emblém, slevy a stroje za Zlaté orlice!

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news