War Thunder background
Odpowiadamy na Wasze pytania!

Oto kolejna seria pytań i odpowiedzi z Wiaczesławem Bułannikowem dotycząca nowego systemu penetracji.


Czy nowe zmiany obejmą pociski HESH?

Nie, zmiany nie dotyczą pocisków HE, HEAT czy HESH.  

Planujecie przebudowanie systemu rykoszetów? Czasami duże pociski odbijają się od lekkich maszyn.

Rykoszet jest możliwy gdy współczynnik kalibru do pancerza jest niższy od 7, powyżej pancerz zostaje przebity. Nie planujemy zmian.

Co z twardością materiałów użytych przy produkcji pocisku? Każdy z nich ma inne właściwości.

Parametr ten nie zostanie wzięty pod uwagę. W zależności od roku produkcji twardość mogła się zmieniać i takie dane nie są dokładne. Aczkolwiek twardość (gęstość) rdzenia pocisku APFSDS będzie brana pod uwagę.

Planujecie zmianę systemu penetracji? Pociski mają wielkość 1 piksela i dla przykładu 152 mm pocisk potrafi wejść w 10 mm otwór.

To trudne zadanie, które rozważaliśmy wielokrotnie i cały czas nie znaleźliśmy rozwiązania które byłoby idealne.

Czy ujawnicie źródła oraz inne dokumenty dotyczące wyjątków? Wiem że wspominaliście o APDS, które mogą zostać takim wyjątkiem.

Wyjątki będą rzadkością i tylko wtedy, gdy żadna metoda nie pozwoli nam na uzyskanie danych. Różnice w penetracji w różnych źródłach nie są wystarczającym powodem by pocisk znalazł się na liście wyjątków. Jednym z celów zmiany systemu jest właśnie unikanie tych różnic.

Planujecie usprawnienie rykoszetów pocisków HEAT? Nie powinny rykoszetować, a raczej rozpadać lub wybuchać. Wiele HEATów nie jest w stanie dalej funkcjonować po rykoszecie.

HEATy mogą zrykoszetować pod dużym kątem w zależności od użytego zapalnika. Oczywiście pocisk może zostać zniszczony po rykoszecie i taki system działa w grze, pocisk traci swoją stabilność i może eksplodować.

Tutaj są informacje dotyczące zapalnika V-15, kąt wynosi od 0 do 70 stopni.

Czy istnieje szansa na wprowadzenie takiego systemu do lotnictwa?

Tak, ale tylko dla dział dużego kalibru, które stosują podobne pociski co czołgi.

V-15 fuse performance data
Dane zapalnika V-15 

Co z APHEBC? Będą takie same jak teraz APBC/APCBC? Posiadały dziwne właściwości przez lata.

Efekt pochyłości dla tych pocisków zostanie wprowadzony tak jak dla APBC.

Japońskie czołgi dostaną po wydajności z nowym systemem. Co planujecie?

Zmiany w KB zostaną wprowadzone tam gdzie to potrzebne, nie tylko dla japońskich czołgów.​​​​​​​

Jak obliczycie różną penetrację dla różnych czepców balistycznych?

Czepiec balistyczny wpływa na penetrację pod różnymi kątami i można to sprawdzić w karcie efektu pochyłości. By otrzymać wartość penetracji należy podzielić grubość pancerza przez wartość pochyłości dla danego kąta.

Czy zmiany wpłyną na broń małokalibrową w lotnictwie?

Póki co nie.​​​​​​​

Pociski tego samego typu i kalibru mogą mieć różną penetrację. Weźmiecie to pod uwagę?

Jeśli posiadają różne wartości - masy, prędkości, ładunku HE - wtedy tak.​​​​​​​

Pokażecie dokładną formułę obliczeń penetracji? Nie rozumiem kiedy powinienem użyć masy rdzenia a kiedy masy pocisku.

W przyszłości pokażemy dokładną charakterystykę pocisków na Wiki.​​​​​​​

Formuła De Marre’a nie bierze pod uwagę ładunku wybuchowego, lecz korzystając z kalkulatora zauważyłem że końcowa wartość penetracji nie jest liniowa do ładunku. Czy są jakieś ukryte parametry?

Tak, formuła nie bierze pod uwagę ładunku wybuchowego, dlatego korzystamy z danych od AaG by to umożliwić. Dzięki temu możemy dokładniej wartość penetracji - pociski z większym ładunkiem mają mniejszą penetrację. Wartości nie są ukryte, możesz je sprawdzić.


Zespół War Thunder

Czytaj więcej:
Zdobądź Churchill AVRE w wydarzeniu Operacja Overlord!
  • 30 maja 2024
Vextra 105: Bliskie wsparcie ogniowe!
  • 13 czerwca 2024
CV9035DK: Nordycki rewolwerowiec
  • 13 czerwca 2024
Eurocopter Tiger: Europejska Tarcza Przeciwpancerna
  • 12 czerwca 2024

Komentarze (15)

Commenting is no longer available for this news