War Thunder background
Stránky historie (červen): Vojenský ženista

V tomto měsíci se na Stránkách historie ocitnete v centru událostí, které se odehrály na mnoha bitevních frontách. Karélie a Litva, vylodění v Normandii a rozsáhlé bitvy v Tichém oceánu: zúčastněte se bitev s bojovou technikou odpovídající těmto historickým bitvám a získejte ceny.

Od 1. do 30. června vám bude postupně nabídnuto 8 úkolů. Za splnění každého z nich získáte trofej, za splnění všech získáte jedinečný profilový obrázek ve hře.

Na začátku druhé světové války byl Percy Hobart generálmajorem a odborníkem na obrněná vozidla. Kvůli svým neobvyklým nápadům byl Hobart v roce 1940 nucen odejít do důchodu, ale po neúspěchu spojeneckého obojživelného útoku v bitvě u Dieppe byla po inovativních nápadech velká poptávka. V roce 1943 Hobart přestavěl tanky Churchill a Sherman své 79. obrněné divize na ženijní zázraky přezdívané "Hobartovy legrace". Mezi ně patřily například plamenometný tank Crocodile, protiminový Crab, obojživelný DD a ničitel nepřátelského opevnění Churchill AVRE. Spojenci byli Hobartovou prací ohromeni a jeho "zábavná" vozidla jim poskytla neocenitelnou pomoc během vylodění v Normandii.

Percy Hobart

Tuto profilovou ikonu za Zlaté orlice si můžete zakoupit až do 3. července 13:30, aniž byste museli plnit úkoly. Pro nalezení přejděte na svou přezdívku → Úspěchy → Stránky historie.

Trofej s odměnou za každý úkol

Za splnění každého jednotlivého úkolu získáte trofej s jednou z následujících odměn:

  • 20-50% RP booster na 3-10 bitev;
  • 20-50% SL booster na 3-10 bitev;
  • 3-5 univerzálních záloh;
  • Prémiový účet na 1 den;
  • Náhodná kamufláž pro bojová vozidla (z nabídky kamufláží, které lze v současné době získat ve hře za splnění úkolů nebo nákupem pomocí Zlatých orlic).

Další podmínky

  • Úkoly jsou k dispozici od 13:00 do 13:30 v poslední den každého úkolu.
  • Úkoly lze plnit v náhodných bitvách s výjimkou režimu "Zteč".

Podrobný popis toho, který úkol je pro který den a jaký je váš celkový pokrok, si můžete přečíst po kliknutní na přezdívku → Úspěchy → Stránky historie.

1. června - 4. června

Bitva u Midway

4. června 1942 začala bitva o Midway, jedna z nejdůležitějších bitev na pacifické frontě. Proběhla bez účasti dělostřelectva, protože hvězdami bitvy se stala letadla, která startovala z letadlových lodí. U Midway dosáhli Spojenci prvního významného vítězství nad Japonskem a císařské námořnictvo se ze ztráty letadlových lodí a zkušených pilotů již nikdy nevzpamatovalo.

5. června - 8. června

Den D (operace Overlord)

Ráno 6. června 1944, v Den D, se v Normandii vylodily statisíce spojeneckých vojáků a důstojníků a otevřely západní frontu proti nacistickému Německu. Spojencům se podařilo zorganizovat tuto velkou operaci v naprostém utajení. Výsledkem této operace bylo rychlé osvobození nejen Normandie, ale i hlavního města Francie.

9. června - 12. června

Karelská ofenzíva

Na východní frontě v té době vedla Rudá armáda ofenzívu na severním směru. V důsledku úspěšné Vyborgsko-petrozavodské operace byla finská vojska vyhnána z Karélie, což Finsko přimělo podepsat moskevské příměří se SSSR a přejít na stranu Spojenců.

12. června - 15. června

Bitva u Villers-Bocage

Krátce po dni D se britské jednotky střetly s jednotkami Wehrmachtu u Villers-Bocage v Normandii. Němci využili efektu překvapení, způsobili Britům značné ztráty a donutili je k ústupu. To vedlo k tomu, že se Němcům podařilo získat opěrný bod v Caen, který se Spojencům podařilo obsadit až o dva měsíce později.

15. června - 18. června

Operace Battleaxe

Ve dnech 15.-17. června 1941 zahájily britské jednotky ofenzívu ve východní Kyrenaice s cílem ukončit obléhání Tobruku. Poprvé během druhé světové války byly významné německé síly nuceny se bránit, ale podařilo se jim to. Při stejných silách na obou stranách ztratila Velká Británie třikrát více letadel a devětkrát více tanků a operace byla naprosto neúspěšná.

19. června - 22. června

Bitva ve Filipínském moři

Ve dnech 19.-20. června 1944 se odehrála poslední velká bitva letadlových lodí v Tichém oceánu. Spojené státy měly na své straně početní i technickou převahu, zatímco Japonsko mohlo proti americkým esům nasadit jen nezkušené piloty. V důsledku toho Japonsko ztratilo letadlové lodě i letadla a až do konce války nebylo schopno tyto ztráty nahradit.

23. června - 26. června

Bitva u Raseiniai

22. června 1941 Německo napadlo Sovětský svaz a v prvních dnech bleskové války se rozptýlené síly Rudé armády neúspěšně snažily zadržet postup Wehrmachtu. Jeden z těchto pokusů se uskutečnil u Raseiniai v Litvě, kde SSSR nasadil 750 tanků, třikrát více než Německo v tomto směru, a během několika dní jich 700 ztratil. Jeden KV-1, který pronikl za německé linie, dokázal po celou bitvu blokovat zásobovací trasy Wehrmachtu a nevzdal se ani po zásahu.

27. června - 30. června

Case Blue

Koncem června 1942 začala strategická ofenzivní operace Wehrmachtu, jejímž cílem bylo porazit sovětské síly v jižním směru a zmocnit se ropných polí na Kavkaze. Avšak vzhledem k tomu, že Hitler osobně zasahoval do velení vojsk, nebyla tato dostatečně organizována, přečíslena a vybavena, aby mohla účinně postupovat. Nakonec uvízli u Stalingradu, kde utrpěli drtivou porážku.

Přečtěte si více:
Získejte Churchill AVRE v akci Operace Overlord!
F-4F KWS LV (ICE): Arcipřízrak!
Předběžný přístup k francouzské pobřežní flotile: VLT-2!
Namer 30: Pouštní kočka

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news