War Thunder background
Aktualizace balistiky - otázky a odpovědi od vývojářů

Piloti, tankisté a kapitáni,

dnes vám chceme říci více o nedávných změnách penetrace, odpovědět na otázky a vysvětlit naše cíle a další.

Při plánování přesunu na novou metodu penetrace jsme si nastavili tyto cíle:

  • Udělat systém výpočtu penetrace otevřený a pochopitelný tak, aby byly metody a data pro výpočet jasné všem. Ve starém systému měla každá munice ručně importovaná data z různých zdrojů, od svědectví až po dokumenty z palebných zkoušek. Mnoho těchto různých zdrojů počítalo s různými metodami a normami daných zemí, různými cíli a různou tvrdostí pancíře a použitou municí. Proto se nedalo vůbec mluvit o uniformitě a sjednocení dat.
  • Zbavit se nesrovnalostí kvůli použití několika různých zdrojů. Při použití dat z různých zdrojů se objevily nekonzistentní údaje kvůli různým použitým normám a kritériím. Problém nastane okamžitě při volbě referenčního zdroje - který dokument je ten správný? Když se budeme bavit o konkrétním případě, všechny zdroje jsou důvěryhodné. Problém je, že jsou si všechny rovny, jen některé jsou si rovnější. Jak je vidno, opět se nejedná o tu nejlepší možnost.
  • Soustředit se na nastavení průrazné munice a jejích vstupních parametrů - hmotnost, rychlost a ztrátu rychlosti. Pokud máte střeleckou tabulku pro danou munici, můžete přesněji vymodelovat její chování a hlavně její průraznost. Nepřestaneme pracovat se zdokumentovanými zdroji. Sbíráme informace rozházené napříč stovkami navzájem si odporujících zdrojů a soustředíme se na střelecké tabulky a nastavení balistiky munice.
  • Zefektivnit systém průraznosti pancíře ve hře. Ruční vkládání penetračních dat ze zdrojů vytvořilo v některých připadech situace, kdy data o penetraci munice z dokumentů byla založena na velmi odlišných kritériích. To není standard. Se zvětšením počtu strojů ve hře a tedy i různých typů munice začínají zdroje informací obsahující penetrační hodnoty překračovat únosné meze a některé dokumenty nejsou veřejně dostupné, nebo získatelné a jednoduše pochopitelné.

Rozhodně jsme nepřestali pracovat s dokumentovanými zdroji. Konkrétní metoda výpočtu začíná s prací s dokumenty, ale nyní je účinnější a efekitvnější - dovolí nám určit nejen data průrazu, ale i balistiku náboje a to můžeme srozumitelně promítnout a standardizovat tyto informace i ve hře.

Nyní se přesuneme k Otázkám a odpovědím:


Otázka: Bude hlavní dokumentační zdroj - pokud odporuje vypočítanému výkonu - stále brán v potaz u APFSDS munice? Například švédské testy ukazují mnohem lepší výkon munice DM33 vůči kolmému pancíři, než vypočítané hodnoty.

Odpověď: Ve výpočtu jsme použili hustotu wolframového jádra rovnající se 17500 kg/m^3 (indikováno v publikované tabulce se změnami). To odpovídá podle specifikací 2. jakosti slitiny wolframu. Volba na tuto hustotu padla kvůli tomu, že momentálně neznáme přesné hodnoty hustoty tohoto materiálu. V takovém případě, pokud se k nám dostane spolehlivá a jednoznačná (na základě dokumentů, střeleckých zkoušek atd.) informace o hustotě jader, jsme připraveni toto změnit. Do té doby jsme spokojeni se stávajícími daty k této munici.

Otázka: Pokud existují hodnoty pancéřování u tanků podle toho, která munice je probije nebo neprobije (podle konstrukčních specifikací i výkonu v boji), uvidíme úpravu hodnot pancéřování?

Odpověď: Ne, takové změny by šly proti cílům, které jsme si určili před vývojem této metody. Nemáme žádné plány ohledně zavedení dalšího indikátoru kvality pancíře kromě těch, které jsou již nyní ve hře.

Otázka: Opravíte používaný Demarreův vzorec? Nezanedbatelný počet APCBC munice by byl výkonnější (mnohem více, než uvádějí historické prameny) pokud použijeme výpočty z wiki.

Odpověď: Při volbě metody jsme věděli, že vzniknou nějaké nesrovnalosti, jak malé, tak větší. Po zvážení všech možných kladů a záporů jsme se rozhodli, že jsme spokojeni s obecnými hodnotami za předpokladu, že nedojde k překročení dřívějších mezí podmínečnosti, jak se tomu dělo dříve. Celkově nová metoda vylepšuje mnoho faktorů a v neposlední řadě nám dovoluje ukázat všem metodu výpočtu průrazu. Proto neplánujeme žádné úpravy výpočtů s cílem "vměstnat" výsledky do uváděných hodnot různých zdrojů.

Otázka: Modifikátor sklonu ve výpočtech z World War 2 Ballistics: Armor and Gunnery byly vytvořeny tak, aby fungovaly s hodnotami průrazu vertikálního pancíře z této knihy. Změna těchto hodnot včetně změny vertikálního průrazu mnohé munice způsobí problémy. Jak to vyřešíte?

Odpověď: Nechceme a nedovolíme situace, které narušují integritu zvolené metody výpočtu. Použití vypočítaných hodnot sklonu spolu se starou metodou výběru průraznosti je jednou z těchto situací.

Otázka: DeMarreův vzorec spoléhá na empiricky odvozenou konstantu. Tato konstanta se liší dle kombinace pancíř-projektil. Jak plánujete určit tuto konstantu když vezmeme v potaz obrovské množství různých kombinací pancíře a munice?

Odpověď: Dříve jsme ve hře ukazovali penetrační hodnoty pro daný pancíř při jeho nízké tvrdosti. Konstanta pro výpočty byla zvolena tak, aby odpovídala tomuto pancíři. Její hodnota je 1900 a odpovídá homogennímu pancíři nízké tvrdosti.

Otázka: Dovolí standardizace penetračního výkonu munice také standardizaci sekundární fragmentace? Nyní všechna munice používá nastavení tříštění z "tyčového penetrátoru", který vytváří méně fragmentů, než munice s menší hmotností, tloušťkou a rychlostí. To je viditelné i u APDS munice, která ve srovnání s podobným penetrátorem u AP munice vytváří mnohem méně fragmentů.

Odpověď: Aplikovaná metoda výpočtu dat průraznosti není spojena s daty o vytváření sekundárních fragmentů. Víme o tom a opravíme to.

Otázka: Změní se úhly odrazu pro tyčové penetrátory? Před změnami měly jasně daný úhel napříč velkým množstvím různých nábojů s různými rychlostmi a konstrukcí špičky; materiál cíle také není brán v potaz, zatímco v reálu má obrovský vliv a může zásadně ovlivnit úhel odrazu střely.

Odpověď: Revize hodnot odrazů APFSDS munice není pro nejbližší budoucnost v plánu. Pokud a kdy vůbec se dostaneme ke spolehlivým informacím pro vylepšení parametrů odrazu (pokud bude nutné) této munice, budeme to zvažovat standardním postupem.


tým War Thunderu

Přečtěte si více:
Bedna s nářadím!
Mad Thunder: Běs a kořist!
Je to opraveno! č.90
Odměňujeme autory, jejichž díla byla zařazena do trofejí s kamuflážemi!

Komentáře (1)

Commenting is no longer available for this news