War Thunder background
Poprawa fizyki lotu pocisków SACLOS/MCLOS

Zawsze staramy się jak najwierniej zaimplementować pojazdy i broń w grze, a także stale udoskonalamy i wyjaśniamy zachowanie obiektów w grze, niezależnie od tego, czy jest to samolot czy pocisk. Tym razem sfinalizowaliśmy mechanikę sterowania pociskami SACLOS/MCLOS, aby spełnić wyższe wymagania dotyczące niezawodności z fizycznym modelem lotu pocisku.

Dla pocisków tego typu doprecyzowaliśmy dopuszczalne przeciążenia pocisku w zależności od prędkości lotu i gęstości powietrza, dodatkowo pocisk będzie dokładniej wytracał prędkość podczas manewrów. Zmiany te pozwolą nam na dokładniejsze odwzorowanie strefy uszkodzeń tego typu pocisków zgodnie z tymi, które występują w ich rzeczywistych odpowiednikach.

Konsekwencją tego wszystkiego będzie zauważalne zmniejszenie zdolności SAM SACLOS do zwalczania szybkich celów znajdujących się na dużej wysokości lub lecących w naszą stronę. Ponieważ pociski z takimi typami sterowania poruszają się po linii wzroku przez całą trajektorię lotu, podczas ostrzeliwania takich celów trajektoria pocisku ulega zakrzywieniu na skutek zmian położenia celu, a pocisk będzie musiał wykonać manewr z coraz większym przeciążeniem.

The trajectory diagram of a SAM with SACLOS trajectory with significant elevation over the target
Wykres trajektorii SAM z trajektorią SACLOS

Taka trajektoria prowadzi do wysokich G podczas całego lotu, co w połączeniu ze spadkiem prędkości trajektorii może spowodować chybienie celu, jeżeli dostępna odporność na przeciążenia pocisku nie jest wystarczająca. Dlatego im wyższa prędkość celu, wysokość lub im trudniejszy jego kurs, tym ciężej jest pociskowi trafić w cel.

Ta cecha lotu pocisków SACLOS stanie się bardziej widoczna po aktualizacji modelu fizycznego i piloci będą mogli ją wykorzystać, aby uniknąć trafienia przez SAM. W tym celu zalecamy utrzymywanie dużej prędkości i znacznego parametru wysokości lub kursu.

Ponadto, jeśli model fizyczny SACLOS/MCLOS zostanie zaktualizowany, kąt natarcia pocisku, spowodowany kompensacją grawitacji przez system naprowadzania pocisku, stanie się bardziej zauważalny. Kąt natarcia w zaktualizowanym modelu fizycznym będzie się różnił w zależności od prędkości pocisku. Ponadto, zmieni się również ogólny kąt natarcia dla tego typu uzbrojenia.

Glosariusz:

SACLOS — półautomatyczne kierowanie po linii obserwacji.

MCLOS — ręczne kierowanie po linii obserwacji.

Parametr kursu docelowego  — najkrótsza odległość (prostopadła) od punktu (początek współrzędnych, położenie przyrządu, działa, wyrzutni), względem którego jest określana, do rzutu celu na płaszczyznę poziomą.

Target heading parameter
Parametr kursu docelowego
Czytaj więcej:
MPK Pr.11451: Przybrzeżny dominator
  • 18 czerwca 2024
Seek & Destroy: Ulepszenia i udoskonalenia
  • 14 czerwca 2024
Vextra 105: Bliskie wsparcie ogniowe!
  • 13 czerwca 2024
CV9035DK: Nordycki rewolwerowiec
  • 13 czerwca 2024

Komentarze (3)

Commenting is no longer available for this news