War Thunder background
Raporty dotyczące parametrów ochrony powojennych maszyn

Zmiany w wymaganiach do raportów dotyczących ochrony powojennych wozów bojowych o skomplikowanych schematach opancerzenia.

W poniższym komentarzu chcielibyśmy bardziej szczegółowo opisać nasze podejście do raportów dotyczących ochrony współczesnych czołgów podstawowych.

Modelowanie parametrów ochrony współczesnych czołgów podstawowych

W War Thunder staramy się jak najdokładniej odtworzyć rzeczywisty sprzęt. W tym celu korzystamy z wszelkich dostępnych informacji. Pomagacie nam w tym Wy, nasi gracze, i jesteśmy Wam za tę pomoc wdzięczni. Wspólnie poprawiliśmy ogromną ilość różnych nieścisłości i sprawiliśmy, że gra stała się lepsza. Aby praca ta była bardziej owocna i zrozumiała, zgłoszenia dotyczące poprawiania błędów i nieścisłości są przyjmowane tylko wtedy, gdy spełniają określone wymagania.

Niestety, wymagania te mogą stać w sprzeczności z dostępnością, a nawet otwartością informacji. Przede wszystkim mówimy tu o parametrach pocisków przeciwpancernych i jeszcze bardziej zamkniętym temacie - ochronie nowoczesnych czołgów.

W raportach nie możemy opierać się jedynie na źródłach pierwotnych, gdyż w większości przypadków dotyczących współczesnych czołgów podstawowych, źródła takie mogą być utajnione.

Dlatego też, podobnie jak w przypadku formuły penetracji pocisków, przyjęto inne podejście. Ochrona w pojeździe opancerzonym jest modelem opartym na dostępnych informacjach jawnych. W niektórych przypadkach może ona zostać obliczona na podstawie publicznie dostępnych danych. Przykładem są zdjęcia i filmy zniszczonych pojazdów. W innych przypadkach ochrona będzie oceniana tylko na podstawie wyglądu pojazdu, rozmieszczenia i wielkości modułów opancerzenia, a także ewentualnych zagrożeń i wymagań, które mogą pojawić się w trakcie rozwoju pojazdu. Jednocześnie dane z ocenami ochrony publikowane w różnych źródłach naukowych i popularnych nie zawsze są miarodajne i nieweryfikowalne.

W szczególnie trudnych przypadkach publikujemy wyniki naszych badań, uzasadniające wybór danego poziomu ochrony dla konkretnego czołgu podstawowego (np. Abrams i Challenger), które mogą być wykorzystane do zrozumienia poziomu szacowanej ochrony i uogólnionych informacji, jakie otaczają współczesne czołgi i jakie można znaleźć w ogólnodostępnych źródłach. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić kilka głównych punktów, w których będziemy rozpatrywać raporty dotyczące ochrony przeciwpancernej w powojennych czołgów podstawowych z pancerzem kompozytowym:

  1. Rozpatrywać będziemy każdy raport dotyczący ochrony, który został sporządzony zgodnie z ogólnymi wytycznymi i zawiera ogólne, oceniające informacje pochodzące ze źródeł wtórnych, takich jak monografie, artykuły i opracowania. Takie raporty będą traktowane jako sugestie, a nie błędy czy kwestie historyczne. Stworzenie takiego raportu może pomóc nam w dokładniejszym dostosowaniu modelu ochrony danego pojazdu, ale nie gwarantuje, że informacje w nim zawarte zostaną zaimplementowane w grze.
  2. Stworzyliśmy opublikowaną wcześniej tabelę z danymi dotyczącymi ochrony czołgów podstawowych. Ta tabela zawiera wartości referencyjne penetracji pocisków  w grze (aktualne w momencie publikacji). W miarę dodawania do gry nowych czołgów, będą one również dodawane do tabeli. Dla pozostałych czołgów, których jeszcze nie ma w tabeli, będziemy dodawać wymodelowane parametry ochrony.
  3. Nie zmienia się sposób przetwarzania raportów dotyczących błędów modelu uszkodzeń dla czołgów podstawowych. Na przykład, raporty dotyczące braku penetracji części, które nie są w stanie wytrzymać uderzenia pocisku (np. gdy czołg nie jest penetrowany przez pocisk APFSDS o wysokiej wartości penetracji w słabe miejsce, takie jak bok lub tył) są nadal uważane za błędy.  

Raporty te, pod warunkiem, że są zgodne z ogólnymi wytycznymi, nadal będą traktowane jako błędy modelu uszkodzeń, tak jak zwykle.

Zmiany te mają na celu usprawnienie procesu raportowania oraz umożliwienie zmiany parametrów ochrony.

 

Czytaj więcej:
Seek & Destroy: Ulepszenia i udoskonalenia
  • 14 czerwca 2024
Vextra 105: Bliskie wsparcie ogniowe!
  • 13 czerwca 2024
CV9035DK: Nordycki rewolwerowiec
  • 13 czerwca 2024
F-4F KWS LV (ICE): ArcyPhantom!
  • 12 czerwca 2024

Komentarze (13)

Commenting is no longer available for this news