War Thunder background
Usprawnienia amunicji odłamkowo-burzącej
image

Sfinalizowaliśmy i ulepszyliśmy system symulacji pocisków odłamkowo-burzących oddziałujących na pojazdy opancerzone w grze.

Niezawodna i dokładna symulacja uszkodzeń amunicji odłamkowo-burzącej to jedna z najtrudniejszych mechanik przy tworzeniu realistycznego modelu uszkodzeń. Z jednej strony uderzenie amunicji burzącej jest złożonym procesem składającym się z kilku elementów - uderzenia fali uderzeniowej, wybuchu i rozproszenia odłamków. Z drugiej strony konieczne jest symulowanie tych elementów w czasie rzeczywistym, przy niewielkim obciążeniu mocy obliczeniowej, gdyż jednocześnie w grze mogą powstawać dziesiątki eksplozji o różnej mocy od 20 mm pocisków do 5 ton bomb.

Ogólnie rzecz biorąc, obecny system modelowania eksplozji w War Thunder spełnia te wymagania, jednak dla większego realizmu zdecydowaliśmy się go zmodyfikować i ulepszyć. W tej chwili w War Thunder istnieją dwa czynniki powodujące obrażenia - przez głowicę pocisku oraz fragmentację, podczas gdy część odłamkowo-burząca jest modelowana w strefie maksymalnych obrażeń, czyli w dość małym promieniu, w którym obrażenia mogą być zadawane bezpośrednio na części i komponenty w pojazdach. Ponadto, zarówno obrażenia od eksplozji, jak i obrażenia od fragmentacji są obliczane osobno i niezależnie, bez uwzględnienia ich synergistycznego wpływu na cel. Nie modelowano również fali uderzeniowej otwartej przestrzeni lub poprzez przełamanie kadłuba.

Ze względu na te ograniczenia, gra dodatkowo wykorzystuje mechanikę tzw. „Przełamania kadłuba”, skutkującego zniszczeniem pojazdu po otrzymaniu wartości progowej uszkodzeń elementów konstrukcji. Gracze pytają o tę mechanikę i nie satysfakcjonuje nas ona pod względem dokładności modelowania i pewnych konwencji, zwłaszcza w odniesieniu do amunicji odłamkowo-burzącej.

image

Aktualizacja Ixwa Strike wprowadza następujące zmiany w modelu obrażeń:

Synergia fragmentacji i głowicy amunicji odłamkowo-burzącej

Teraz, jeśli eksplozja przebije pancerz za pomocą głowicy odłamkowo-burzącej, powstaje wyłom, przez który część odłamków utworzonych przez pocisk może przejść przez pancerz, bez faktycznej konieczności rozbijania jej samymi fragmentami.

Załoga wyeliminowana przez nadciśnienie

Wprowadzono nowy rodzaj uszkodzeń - obrażenia spowodowane nadmiernym ciśnieniem na czole fali uderzeniowej. Tego typu obrażenia zadawane są tylko załodze i działają w następujący sposób. Jeżeli efekt odłamków lub silnej eksplozji eksplozji trafi w jeden z modułów wewnętrznych znajdujących się w przedziale bojowym (załoga, zbiorniki z paliwem, zamek, amunicja, napędy), oznacza to, że eksplozja była na tyle silna, aby przebić pancerz w miejscu i dlatego oprócz innych szkodliwych czynników, na załogę wpłynie nadciśnienie. „Przedział” w tym przypadku oznacza miejsce, w którym znajdują się moduły użyte do oszacowania szkody. Na przykład dla radzieckich czołgów podstawowych przedział bojowy zawiera wszystkich członków załogi pojazdu, amunicję, napędy celownicze, wewnętrzne zbiorniki paliwa, zamek armaty i sprzęt radiowy.

W przypadku czołgów serii M1 Abrams zbiorniki paliwa i amunicja znajdujące się w oddzielnych przedziałach pancernych są usuwane z tej listy, a dla czołgów serii Leopard 2 amunicja w magazynie wieży również jest usuwana z tej listy, ale brane pod uwagę są pociski znajdujące się w kadłubie pojazdu. W przypadku pojazdów z załogą rozmieszczonych w różnych przedziałach, na przykład działa samobieżnego Ferdinanda, mechanika nadciśnienia będzie działać oddzielnie i niezależnie dla załogi przedziału dowodzenia i dla członków załogi w przedziale bojowym.

image

Uszkodzenia pojazdów z otwartym przedziałem bojowym. Wyłączenie przełamania kadłuba przez pociski OB i kumulacyjne

W otwartych i nieopancerzonych pojazdach bojowych załoga znajdująca się poza obszarem opancerzonym również zostanie uderzona nadciśnieniem bez dodatkowych obliczeń pod kątem uszkodzeń innych modułów. W ten sposób zwiększy się przydatność amunicji do „miękkich” celów. Z drugiej strony, mechanika przełamania kadłuba od ładunków kumulacyjnych i efekty odłamków zostaną wyłączone, ponieważ są nieistotne.

Oczekujemy, że te zmiany sprawią, że model uszkodzeń będzie bardziej realistyczny i przejrzysty dla graczy. Nowa mechanika zostanie wprowadzona do gry jakiś czas po wydaniu aktualizacji „Ixwa Strike” jako osobna łatka serwera.


Zespół War Thunder

Czytaj więcej:
Inferno Cannon: PLZ83-130
  • 24 kwietnia 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: Kungstiger
  • 19 kwietnia 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: P-51C-11-NT Mustang (Chiny)
  • 18 kwietnia 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: USS Flagstaff
  • 17 kwietnia 2024

Komentarze (5)

Commenting is no longer available for this news