War Thunder background
Wyświetlacz przezierny (HUD)
image

Kontynuując wdrażanie imponujących możliwości nowoczesnego sprzętu wojskowego w War Thunder, chcielibyśmy dziś opowiedzieć o dalszym rozwoju systemów celowania i wspomagania. HUD - urządzenie, które jest integralną częścią każdego nowoczesnego samolotu wojskowego, został zaimplementowany w War Thunder.

Czym jest HUD

Wyświetlacz przezierny (HUD) jest umieszczony tuż przed oczami pilota, wyświetla najważniejsze informacje o aktualnym stanie i położeniu samolotu lub helikoptera, a nawet może pokazywać punkty uderzenia pocisków, rakiet lub bomb, obliczone przez komputer balistyczny.

image

Znacznik na wyświetlaczu wskazujący punkt uderzenia rakiety

Mówiąc najprościej, HUD pomaga pilotowi, dostarczając najważniejszych informacji bez rozpraszania instrumentów i upraszczając celowanie, radykalnie zwiększając jego skuteczność!

HUD w grze

image

Namierzony cel jest oznaczony krzyżykiem wpisanym w kwadrat.

image

Wystrzelony pocisk AGM-65A Maverick na namierzony cel.

Wybrane samoloty otrzymają funkcjonujący HUD w nadchodzącej aktualizacji, więcej wkrótce!

W aktualizacji „Ixwa Strike” zostanie wdrożony nowy HUD dla A-7D, AV-8A, AV-8C, Harrier GR.1, Harrier GR.3, Buccaneer S.2, F-4E Phantom II, F-4EJ Phantom II, Phantom FGR.2, Phantom FG.1, F-104J, F-104G, F-104S.

System AN/AVQ-7 (V), który został zainstalowany na samolotach A-7D, posłużył jako podstawa do wdrożenia HUD dla lotnictwa w krajach zachodnich. Pierwszym na świecie rastrowym systemem HUD był TRAM (Target Recognition Attack Multisensor), multisensor do rozpoznawania celów. HUD w lotnictwie radzieckim pracujemy nad systemem oparty na systemie ASP-17.

HUD w War Thunder rozszerzy możliwości graczy, którzy wolą walczyć z widoku kokpitu na dowolnym trybie. Wskaźnik umożliwi pełne wykorzystanie różnych rodzajów broni przy zintegrowanym wsparciu komputera balistycznego wyświetlającego się na wyświetlaczu. Oprócz pomocy przy celowaniu, HUD ostrzega gracza o niebezpiecznej wysokości użycia broni. Nowy system podniesie zarówno skuteczność bojową gracza w bitwach, jak również i jakość wizualną kokpitów - na przykład dla entuzjastów trybu SB.

Jak to działa?

A teraz chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o funkcjonalności HUD w War Thunder. HUD działa w następujących trybach:

Tryb główny. Tryb celowania do trafiania celów powietrznych za pomocą broni i pocisków.

 • Tryb rakiet i uzbrojenia strzeleckiego.
 • Tryb celownika bombowego.

Ostrzeliwanie celów naziemnych za pomocą rakiet i działek. Jak zaimplementowano na wyświetlaczu AN/AVQ-7 (V)

 • Przełącz HUD na tryb „działka” lub „rakiety”, ustaw i przytrzymaj znacznik celu (diament) na celu,  a następnie wystrzel serię z działek lub salwę rakiet.

Zrzucanie bomb

Dostępne są dwa warianty zrzucania bomb w HUD

 • Bombardowanie nurkowe bez kontroli znaku celowania (diamentu) na wyświetlaczu. W tym przypadku wskaźnik w kształcie rombu pokazuje punkt uderzenia bomby w bieżącym momencie - tak samo jak w przypadku rakiet lub pocisków armatnich w trybach „rakiety” i „działka”.
 • Z kontrolą celownika. W tym wariancie gracz z wyprzedzeniem zrównuje znacznik (romb) z celem, kieruje samolot w jego stronę i czeka na automatyczne zrzucenie bomb.

Bombardowanie nurkowe, bez kontroli celownika:

 • przełącz HUD w tryb zrzucania bomb, zanurkuj;
 • nacisnąć przycisk „dezaktywuj punkt celowania”, jeżeli wcześniej aktywowano namierzanie celu;
 • wyrównać znak celowania celu (rombu) z celem na ziemi podczas nurkowania (znak celowania pojawia się przy stromych kątach nurkowania na dole ekranu HUD);
 • zrzucić bombę, utrzymując celownik (diament) na celu;
 • wyjść z lotu nurkowego do lotu poziomego.

W locie poziomym lub dziobem do góry z ustawieniem celownika:

 • przełącz HUD na tryb zrzucania bomb;
 • sterując samolotem, ustaw kursor myszy na celu na ziemi;
 • zablokuj celownik (diament) na celu, naciskając przycisk „Aktywuj punkt celowania”;
 • przejdź do lotu poziomego lub zacznij się wznosić;
 • naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania bomby, przytrzymaj punkt zrzutu bomby na środku HUD, utrzymuj zerowy przechył i poczekaj na wyrównanie znaku zrzutu i wskaźnika kursu samolotu na linii zrzutu bomby (bomby zostaną zrzucone automatycznie);
 • aby zresetować znacznik celowniczy do normalnego trybu, naciśnij przycisk „Dezaktywuj punkt celowania”.

Wystrzeliwanie pocisków powietrze-ziemia (na przykład AGM-65):

 • W trybie „standardowym”, gdy na samolocie zamontowane jest uzbrojenie powietrze-ziemia, takie jak AGM-65, na HUD pojawia się znak (kwadrat z kropką) strefy naprowadzania AGM-65 ; aby namierzyć cel, musisz zrównać znak z wybranym celem i poczekać na namierzenie.
 • Podczas namierzania celu znak zmienia się w kwadrat z krzyżykiem w środku. Po tym celownik pozostanie w miejscu przechwyconego celu i możesz odpalić pocisk

Jeśli wysokość jest krytycznie niska, wyświetlacz ostrzeże Cię migającym czerwonym krzyżem. Natychmiast przerwij nurkowanie i zacznij się wznosić.

 

Czytaj więcej:
Maszyny z Przepustki Bitewnej: Sholef V.1
 • 19 lipca 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: PBM-5A Mariner
 • 18 lipca 2024
MPK Pr.11451: Przybrzeżny dominator
 • 18 czerwca 2024
Seek & Destroy: Ulepszenia i udoskonalenia
 • 14 czerwca 2024

Komentarze (10)

Commenting is no longer available for this news