War Thunder background
Aktualizacja Nieskończonej Konfrontacji

W przyszłych aktualizacjach zajmiemy się przebudową i usprawnieniem trybu Nieskończonej Konfrontacji.

Linia Frontu: stary system

Zrzut przedstawia obecną linię frontu. Czerwone kwadraty pokazują obecny przebieg frontu, podczas gdy linie są jedynie wizualizacją. Gra niestety nie wie, do której ze stron taki kwadrat mapy należy. Śledzi tylko przebieg linii frontu, czyli siedem kwadratów. W rezultacie jednostki naziemne mogą zostać odrodzone na terytorium wroga.

Na dodatek obecnie linia może poruszać się tylko w dwóch kierunkach, czyli w lewo lub w prawo (lub na innych mapach w górę i w dół). Jak widać przy sporych przełamaniach frontu sama linia nie jest spójna i posiada luki.

image

Linia Frontu: nowy system

image

Nowy system jednoznacznie przedstawia sytuację po każdej ze stron. Powoduje również „użyteczność” niedostępnych do tej pory miejsc, jak sektory wybrzeża na Sycylii. Na zrzucie kolor niebieski oznacza stronę Niemiecką, a czerwony Aliantów (podczas grania nacją niemiecką). Kolory zostały by ułatwić zauważenie zmian i nie będą wykorzystywane w grze.

Nowy system załatwia kilka problemów jednocześnie. Jednym z nich jest umieszczenie jednostek. Linia oznaczają front przebiega łagodnie i zgodnie, dlatego jednostki będą umieszczane na terytorium własnego kraju. Sama wizualizacja przebiega dokładnie linii frontu, która występuje na granicy dwóch sektorów. 

 

Dodatkowo linia frontu może poruszać się w dwóch płaszczyznach.

 

W tej sytuacji Niemcy atakują sektor D4 ze swojej pozycji C4. Jeśli im się uda, przejmą kilka sektorów jednocześnie. W przypadku bitwy naziemnej pomimo ataku wertykalnego, jednostki będą umieszczone horyzontalnie. W przyszłości prawdopodobnie dodamy więcej możliwości. Zajmie to nieco czasu, ponieważ taka zmiana dotyczyć musi wszystkich sektorów oraz rodzajów misji.

Planujemy również umożliwienie taktycznych manewrów, które będą miały odzwierciedlenie w grze i w misjach. Pojawią się także schematy odpowiadające takiemu stanowi (jak np. wsparcie otoczonych jednostek).

image

Kontrola strefy powietrznej

Na tym zrzucie widzimy literkę A w sektorze E4.

Jest to nowy schemat PvP „Przewaga powietrzna”. Dedykowana jest myśliwcom. Takie cele będą pojawiać się od czasu do czasu w pobliżu linii frontu. Przedstawia ona strefę powietrzną z wysokością do 6000 metrów. Drużyny mają 15 minut na przejęcie tej strefy, a jednemu myśliwcowi zajmie to siedem minut. Strefę można przejąć tylko jeśli w pobliżu nie ma jednostek wroga (pomijając samoloty SI).

Jeśli czas minie, obydwie drużyny zawiodą. Obecnie nie występuje licznik pozostałego czasu, lecz już nad nim pracujemy. Gdy jedna ze stron zajmie strefę, wykona zadanie i zdobędzie punkty. Po pewnym czasie w tym sektorze nastąpi bitwa naziemna, gdzie poprzednio zwycięska drużyna będzie tą atakującą. W tej sytuacji jeśli wygra nacja niemiecka, atak nastąpi na jedną z pozycji: D4, E5 lub F4. Dzięki temu piloci szturmowców będą mogli przewidzieć potencjalne miejsce bitwy.

Zmiany dla bombowców

Po wykryciu lotniska nie pojawi się już informacja w logu. Jesteśmy przekonani że piloci bombowców znają symbole na mapie i rozumieją, że są już dostępne do zniszczenia. Nagrody za niszczenie lotnisk nie zostaną jednak usunięte. Dzięki temu na niektórych konfiguracjach gracze zyskają więcej miejsca na ważniejsze informacje z bitwy.

Lotniskowce

Na Sycylii dodano aliancki lotniskowiec funkcjonujący jako czwarte lotnisko. Będzie on cały czas przemieszczał się wzdłuż wybrzeża. Po jego zniszczeniu odrodzi się po pewnym czasie na brzegu mapy. Jednakże po 3 zniszczeniach lotniskowiec więcej się nie pojawi.

Może on zostać wykryty z odległości 4500 metrów (lub większej dla samolotu rozpoznawczego). Za zniszczenie lotniskowca drużyna otrzymuje dodatkowe punkty.

[Nieskończona Konfrontacja] Wycinek Montmedy

Nowa konfrontacja dodaje bitwę na granicy Francusko-Belgijskiej, gdzie wojska niemieckie przekraczają Linię Maginota.

Dla celów testowych dodaliśmy wiatr (4-8 m/s).

Czytaj więcej:
XM800T: Odważna zręczność
  • 24 maja 2024
FOX-3: Pociski z samonaprowadzaniem aktywnym
  • 24 maja 2024
Inferno Cannon: PLZ83-130
  • 24 kwietnia 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: Kungstiger
  • 19 kwietnia 2024

Komentarze (18)

Commenting is no longer available for this news