War Thunder background
Výsledky ankety k novým bodům plánu změn

Minulý týden jsme vám ukázali navrhované změny a doplňky v mechanice obrněných vozidel - a vyzvali vás, abyste hlasovali pro každou z nich zvlášť. Průzkumu se zúčastnilo celkem 52 325 hráčů - děkujeme vám za váš zájem! Po prostudování výsledků hlasování jsme učinili řadu rozhodnutí o dalším vývoji War Thunderu a nyní vám o nich povíme.

Převážná většina dotázaných se vyslovila pro zavedení nových modulů a mechanik pro léčení posádky v bojových vozidlech. Na základě toho začneme tyto změny provádět. Vezměte prosím na vědomí, že logika léčení posádky bude zavedena v druhé hlavní aktualizaci tohoto roku, nebo pokud možno ještě dříve. Přidávání nových modulů nebude možné pro všechna vozidla ve hře najednou a bude probíhat postupně. S každou větší aktualizací budou některá vozidla vylepšena a dostanou nové moduly, počínaje těmi nejprázdnějšími modely. Všechny nové modely vozidel budou do hry přidány již s dodatečnými moduly.

obraz

Co se týče zavedení mechaniky omráčení, proti zavedení této mechaniky se vyslovilo více hráčů než pro, takže její vývoj prozatím odložíme. Možná o tom budeme dále diskutovat v budoucnu po provedení oznámených změn. Je možné, že implementace nových modulů a jejich účinky způsobí, že problém neúčinných zásahů nebude důležitý.

Při hlasování o nových zdrojích požáru byli zastánci i odpůrci zavedení této mechaniky téměř stejně rozděleni: rozdíl činil přibližně 2 %. Na základě toho jsme se rozhodli tuto mechaniku do navrhovaného formuláře nepřidávat, když jakýkoli průnik do bojového prostoru vede k tomu či onomu požáru, který ponechává zdroj vznícení vázaný na různé typy modulů vozidla. Některé moduly plánované k doplnění vybavení však mohou být (a ve skutečnosti jsou) skutečnými zdroji požáru - například baterie nebo hydraulický pohonný systém - takže mohou při zásahu způsobit požár, jako se to v současnosti děje při poškození motoru nebo palivových nádrží.

Doufáme, že se vám tyto změny budou líbit v dalších aktualizacích hry. A my budeme pokračovat v dalším plánu změn, přidávat nové mechanismy a v případě potřeby provádět podobné ankety. Uvidíme se ve War Thunderu!

Přečtěte si více:
Sledujte Air Superiority 2024 a získejte unikátní ceny z Twitch Drops!
Možnost malých týmů v leteckých Realistických bitvách
FOX-3: Aktivně radarově naváděné střely
XM800T: Statečná zdatnost

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news