War Thunder background
Plán změn: Možné změny modelů poškození bojových vozidel
Stáhnout tapetu:

V plánu změn War Thunderu na jaro a léto 2024 jsme slíbili, že se zmíníme o nových efektech pro poškozování osádek bojových vozidel a jejich léčení. Také jsme zmínili, že tyto změny budou vycházet z hlasování hráčů. Dnes budeme procházet naše návrhy a rádi bychom, abyste se zúčastnili ankety - pojďme se do toho pustit!

Další účinky na vozidla po průniku pancířem

Většina z nás zažila situace, kdy průstřel lehce pancéřovaných BVP a obrněných transportérů s velkými prázdnými plochami způsobil, že střela a její fragmenty nezničily nebo nezneškodnily žádnou osádku nebo moduly. To se může stát i tankům, které jsou prostřeleny střelami s úzkým kuželem poškození. Pokud k tomu dojde, střela a její úlomky proletí v blízkosti členů posádky a modulů a někdy je dokonce zasáhne, ale obvykle nestačí k tomu, aby způsobila dostatečné poškození, které by nepříteli zabránilo alespoň na krátkou dobu opětovat palbu.

Chápeme, že to může být pro hráče, který vystřelil, frustrující, protože z jeho pohledu udělal vše správně. Nepřátelské vozidlo bylo zasaženo, možná dokonce v blízkosti životně důležitých modulů, ale následně došlo štěstí.

Navrhujeme tři způsoby řešení tohoto problému a plánujeme jejich souběžnou realizaci. Podívejme se na podrobnosti.

Prvním způsobem je zavedení podrobnějšího modelu poškození konkrétních vozidel. K dispozici budou nové typy modulů, od elektronických modulů pro vozidla protivzdušné obrany, přes kulometnou munici, elektrické vybavení až po detailní a moduly, jako jsou pohony věže. Jedná se však o pracnou a zdlouhavou práci, protože ji nelze implementovat pro všechna bojová vozidla ve hře najednou - každé vozidlo by vyžadovalo samostatnou ruční práci. V rámci tohoto úkolu v současné době zejména oddělujeme a podrobně popisujeme svislý a horizontální posuv tanků řady M1 a Leopard 2 s přidáním zásobovací nádrže hydraulického pohonu, kde vyřazení této části vyřadí také posuv děla.

Druhým způsobem je zavedení nové logiky poškozování členů posádky a modulů, která sníží pravděpodobnost výše popsaných situací, protože zásahy budou účinné i v těchto případech. Funguje to takto. Jakýkoli zásah člena posádky způsobí jeho omráčení. Při omráčení se kamera zatřese a na obrazovce se na krátkou dobu, přibližně 1-2 sekundy, zobrazí jiskry. Poškození střelce (nebo velitele ve vozidlech se zdvojeným ovládáním) způsobí několikasekundový otřes mozku. Způsobuje také chvění kamery, zvonění v uších a do zaměřování zbraně se přidává dočasný posun s proměnlivým vektorem (změna směru), který musíte ručně kompenzovat. V tomto případě se počáteční bod náměru při průniku pancířem v okamžiku obdržení poškození přesune do náhodné vzdálenosti a směru v rámci přibližně 1/4 obrazovky.

Třetím způsobem jsou další zdroje požáru v bojovém prostoru, kde poškození vnitřních modulů v tomto prostoru může způsobit vznik vnitřního požáru. Ve vozidle může hořet a doutnat několik věcí: oblečení posádky, elektroinstalace, munice do kulometu, odpadky a olej na podlaze. V tomto případě může požár na rozdíl od požáru motoru nebo palivové nádrže sám uhasnout a škody, které způsobí, budou menší než škody způsobené požárem motoru nebo paliva.

Léčení zraněných členů osádky bojových vozidel

Na základě četných žádostí zvažujeme také možnost zavedení léčby zraněných členů bojových vozidel. Jak v současné době ovlivňují zranění osádky hratelnost? Při výpočtu doby opravy se berou v úvahu aktivní členové osádky a jejich kvalifikace (vyřazená posádka se nepovažuje za kvalifikovanou). Procento zbývajícího zdraví se lineárně převede na násobitel doby opravy v rozsahu od 0,5 do 1. Průměrná hodnota se vypočítá pro celou osádku ve vozidle.

Pro výpočet doby přebíjení se počítají pouze nabíječi. V jejich případě se procento zdraví přepočítává na násobitel doby nabíjení od 1 do 1,25. Nabíječ, který utrpěl maximální možné poškození, ale je stále při vědomí, má postih k dobíjení s hodnotou parametru x1,25 z normální doby dobíjení. Pokud jsou vyřazeni, zvyšuje se postih na dvojnásobek. Pokud existuje více nabíječů, vypočítá se průměrná hodnota pro všechny z nich. U členů osádky při vědomí se s nimi počítá jako s kvalifikovanou osádkou.

Chceme zvolit nejjednodušší a nejsnadněji použitelnou implementaci pro léčení zraněných členů osádky bojových vozidel: automatické léčení. Pokud osádka neobdrží v daném čase žádné poškození, její zdraví se obnoví na minimální úroveň, která je nutná k odstranění většiny postihů, aby osádka mohla plnit své povinnosti. Pokud během procesu léčení dojde k jakémukoli poškození, proces se zastaví a odpočítávání do začátku procesu léčení začne znovu z nuly.

Vyplňte anketu!

Vytvořili jsme dotazník s několika otázkami, které můžete zodpovědět. Nezapomeňte ho vyplnit a odeslat!

VYPLNIT DOTAZNÍK

Přečtěte si více:
Sledujte Air Superiority 2024 a získejte unikátní ceny z Twitch Drops!
Den amerických ozbrojených sil: Oslavujeme s novým emblémem!
Fair Play: květen 2024
Den vítězství ve War Thunderu!

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news