War Thunder background
Detailní informace o protistřepinových obšívkách ve War Thunderu

Ve War Thunderu se snažíme přidat co nejvíce detailů k různým typům bojových vozidel. Protistřepinová obšívka je nová funkce ochrany obrněných vozidel, kterou jsme představili v aktualizaci Air Superiority a o které víme, že je na všech platformách hojně diskutována. Rádi bychom vám podrobně vysvětlili, jak tato mechanika funguje a jaké jsou její možnosti a omezení.

V blízké budoucnosti zveřejníme další příspěvek, který se bude zabývat vašimi obavami ohledně obšívek u bitevních tanků obecně.

Nejdříve se podívejme, co je ve skutečnosti protistřepinová obšívka. Obšívka je součástí strukturální ochrany obrněného bojového vozidla, která má za úkol snížit škodlivý účinek v hlavním bojovém prostoru po proražení tanku. Za tímto účelem jsou uvnitř hlavního bojového prostoru připevněny obšívky. Nejčastěji se používají materiály, jako jsou tkaniny z aramidových vláken, ale příležitostně se používají i jiné materiály. Tyto vložky pomáhají zastavit část proudu střepin, čímž snižují kužel rozptylu střepin, a tím snižují škodlivý účinek způsobený průnikem pancíře.

Ve hře je efekt protistřepinového obložení implementován následovně: uvnitř hlavního bojového prostoru, hned za hlavní částí pancíře tanku, se nachází modul, který imituje materiál protistřepinové obšívky. Tyto moduly mají stejnou velikost a tvar v závislosti na vozidle a na tom, jak jsou ve vozidle rozloženy ve skutečnosti. S ohledem na tloušťku a součinitel odolnosti má současná obšívka proti střepinám ochranný ekvivalent 2 mm válcovaného pancíře.

Tento modul má také parametr strukturální pevnosti, který je znatelně menší než energie způsobená projektilem HEAT nebo APFSDS vystřeleným z tanku. Proto se po průniku a zásahu silným projektilem protistřepinová vložka zničí.

Sekundární střepiny vzniklé při průniku střely HEAT nebo APFSDS pancířem mají průbojnost v rozsahu odpovídajícím 3 až 30 mm válcovaného homogenního pancíře. Toto velké rozpětí variací je způsobeno simulací fragmentů různých velikostí a energií, které vznikají při průniku pancířem. Ve hře se proud střepin skládá z několika skupin fragmentů s různými úhly expanze, které mají různou průraznost pancířem a poškození. Čím jsou střepiny silnější, tím užší je kužel jejich rozptylu a tím menší je jejich počet. Může se zdát, že to nedává smysl, protože 2mm obšívky by neměly mít na fragmentační tok vůbec žádný vliv. Pokud však vezmeme v úvahu, že při prorážení pancíře každý úlomek zohledňuje také úhel kontaktu s pancířem, pak je vše v souladu.

Střepiny, které se pod malým úhlem odchylují od trajektorie střely, vstupují do protistřepinové obšívky s malým úhlem dopadu a ekvivalentní ochrana nestačí k jejich zastavení. Tyto úlomky se dostanou dále do bojového prostoru a mohou poškodit moduly tanku a jeho osádku. Střepiny letící s velkou odchylkou narážejí na obšívku pod velkým úhlem, takže k jejich zastavení stačí i ekvivalent 2 mm. Samozřejmě čím větší je průnik úlomku, tím méně takových úlomků může být zastaveno protistřepinovou vložkou a množství šířících se střepin se sníží minimálně a naopak. Čím je úlomek slabší, tím větší účinek má protistřepinová vložka.

Parametry, které jsme nastavili, jsou vytvořeny tak, aby mírně snižovaly průbojný účinek silných střel APFSDS a výrazněji ovlivňovaly poškozující účinek HEAT munice, což se shoduje s informacemi o skutečných testech tohoto typu ochrany.

Rádi bychom také upřesnili, že kromě přidání protistřepinových obšívek jsme nastavení modelu poškození neměnili. Parametry pole fragmentace (počet, rozsah a průnik fragmentů) zůstaly stejné jako před aktualizací. Zaznamenali jsme však vaši zpětnou vazbu ohledně snížení počtu fragmentů po průniku. Po kontrole jsme zjistili, že v kódu hry byla objevena chyba, která se objevila během procesu refaktorizace herní logiky a vedla ke snížení počtu sekundárních fragmentů u některých zbraní. Tento problém byl nalezen a opraven a v současné době algoritmy pro střepiny po průniku fungují, jak mají.

Rádi bychom vám poděkovali za zpětnou vazbu týkající se obšívek a problémů s pronikáním střepin.

Přečtěte si více:
Sledujte Armored Apex 2024 a získejte unikátní odměny z Twitch Drops!
Hunter FGA.9 je dostupný u příležitosti prvního letu!
Bojová technika Bitevního pasu: Šolef V.1
T-2 Early je dostupný u příležitosti první letu!

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news