War Thunder background
Plán změn: Implementace v Sons of Attila a pár zpoždění

Ahoj všichni! V dnešní velké aktualizaci "Sons of Attila" jsme představili řadu dříve slíbených funkcí z časového plánu. Protože je jich obrovské množství, napadlo nás, že by bylo dobré shromáždit a shrnout všechny změny ze seznamu změn do jednoho článku, abyste měli přehled o tom, co bylo přidáno. Přidali jsme také tabulky se souhrnnými a podrobnými informacemi o změnách parametrů a kromě toho i některé odklady, které je třeba provést. Pojďme se ponořit do podrobností!

Implementováno v aktualizaci Sons of Attila

Provedli jsme několik změn ve výzkumu a nákladech na nákup letadel a modifikací na všech úrovních a zkrátili a přepracovali jsme velkou část tech. stromů v podobě přeskupení a seskupení bojové techniky! Protože je jich hodně, vytvořili jsme několik tabulek, které obsahují přehled a specifika jednotlivých strojů ve hře. Jedním z doplňků, který jsme původně v plánu nezmínili, jsou náklady na výzkum a nákup vrtulníků, které rovněž doznaly určitých změn.

Rádi bychom vám poděkovali za testování těchto změn na našich devserverech a za zanechání velkého množství zpětné vazby na našich fórech.

 • Tech. stromy bojové techniky byly nahuštěny a přepracovány. Velký počet bojové techniky byl seskupen; počet bodů výzkumu potřebných pro výzkum strojů ve skupinách byl snížen na polovinu (s výjimkou prvního), některé stromy byly výrazně přepracovány, pokud jde o umístění bojové techniky. Tyto změny ovlivnily také některé ekonomické násobiče bojové techniky, které se změnily.
 • Postup pro oceánská plavidla byl upraven: Do tech. stromů byla přidána VI. úroveň a byly změněny pozice velkého počtu lodí I.-V. úrovně. Současně byly revidovány parametry postupu pro lodě úrovní II-V oceánské i pobřežní flotily: cena v bodech výzkumu plavidla, cena v bodech výzkumu modifikací, cena SL plavidla, cena SL osádky plavidla, cena nákupu odborné osádky a celkové náklady SL na nákup modifikací.
 • Byly revidovány ekonomické parametry vrtulníků: za prvé byla revidována pořizovací cena vrtulníků a pořizovací cena modifikací, přičemž u většiny vrtulníků byla pořizovací cena výrazně snížena. Kromě toho byly upraveny i další ekonomické parametry, aby byl zajištěn podobný vývoj vrtulníků ve všech zemích ve hře.

Byly přidány dynamické náklady na opravy - co to znamená? Stručně řečeno, čím kratší je životnost stroje, tím nižší jsou náklady na opravu. Řekněme, že váš stroj byl zničen během první minuty hry - vaše náklady na opravu nebudou maximální částkou za stroj, který jste používali, ale budou se rovnat zlomku maximálních nákladů na opravu, vypočítaných za minutu. Podrobnosti o nákladech na opravu v závislosti na životnosti naleznete v infokartě každého stroje.

 • Dynamické náklady na opravu byly povoleny pro nízkou životnost v zápasech: čím kratší je životnost stroje, tím nižší jsou náklady na opravu. Náklady na opravu nesmí překročit maximální náklady na opravu uvedené na infokartě stroje, což jsou pevné náklady na opravu, které stroj měl před zavedením mechaniky dynamických nákladů na opravu. Pokud v zápase opustíte stroj sami, uplatní se maximální náklady na opravu tohoto stroje bez ohledu na dobu strávenou v bitvě s tímto strojem.
 • Do infokarty stroje byly přidány informace o nákladech na opravu stroje v závislosti na jeho životnosti.

Byla přidána možnost ničit 3D dekorace umístěné na nepřátelských vozidlech! To také znamená, že budete moci odstřelovat keře, které jsou na nepřátelských vozidlech, což je, jak víme, dlouho požadovaná funkce. Byla také přidána mechanika "preferovaného zabijáka", která pomůže výrazně snížit šanci na výskyt „ghost shellů“ s vysokým pingem, a také možnost přijmout na oplátku omluvu po incidentu s týmovým zničením.

 • 3D dekorace na strojích lze nyní zasáhnout a zničit nepřátelskou palbou. Střelba od spoluhráčů může poškodit pouze dekorace v režimech s povoleným týmovým poškozením.
 • Byla přidána mechanika "preferovaného zabijáka": v případě malého časového rozdílu v rámci pingu hráče mezi obdržením poškození blokujícího jeho výstřel na serveru a vlastním výstřelem hráče bude považováno, že se hráči podařilo vystřelit.
 • Byla přidána možnost přijmout omluvu na oplátku poté, co dojde k incidentu zabití členem týmu, když se zodpovědný hráč omluvil. Přijímání omluv lze provádět snadno a při přijetí omluvy jsou všichni spoluhráči informováni v chatu ve hře. Odprošený hráč nebude vyloučen ze zápasu za týmové zničení.

V této aktualizaci jsme vylepšili několik map, jak již bylo zmíněno zde. Tyto změny byly provedeny na základě vaší zpětné vazby - děkujeme vám za ni. Kromě toho došlo také k rozsáhlému přepracování kolizí předmětů na pozemních mapách, což celkově zlepší pocit ze hry.

 • Na základě vaší zpětné vazby během zveřejnění plánovaných změn byly provedeny opravy následujících map: Polsko, Karélie, Americká poušť, 38. rovnoběžka, Normandie, Džungle, Sinaj.
 • Byla vylepšena kolize předmětů na mapách.

Odložení některých funkcí

Rádi bychom vás také informovali o odložení některých funkcí, které jsme zmínili v našem původním plánu. Všechny tyto 4 funkce z plánu byly odloženy na čtvrtou aktualizaci v tomto roce (říjen-listopad 2023). Děkujeme vám za trpělivost při čekání na tyto změny.

 • Noční bitvy si může hráč vybrat pro skládání bitev.
 • Dovednostní bonusy v bodech výzkumu.
 • Vylepšené upozornění na zásah cíle ve vzdušných bitvách - rádi bychom si pověděli o některých podrobnostech týkajících se tohoto bodu. S touto mechanikou máme několik plánů, které se radikálně liší od našeho původního oznámení, a rádi bychom získali vaši zpětnou vazbu - brzy o tom vydáme článek.
 • Udržování dosaženého postupu denní odměny za přihlášení v PC verzi sbíráním denních odměn ve WT Mobile.

To je zatím vše!

Ještě jednou vám děkujeme za zpětnou vazbu, kterou jste nám zanechali během devserverů v souvislosti se změnami v ekonomice, a také za vaši trpělivost při čekání na tyto změny v plánu. Plně si vážíme času, který jste věnovali testování a zanechali tyto komentáře na našem fóru. Prosíme, abyste nám i nadále zanechávali zpětnou vazbu a komentáře: ať už na našich oficiálních fórech, sociálních sítích, ve službě Steam, na Redditu a na dalších platformách, které čteme.

obraz
Přečtěte si více:
Sledujte Armored Apex 2024 a získejte unikátní odměny z Twitch Drops!
Představujeme Skilled Marksman, 16. sezónu Bitevního pasu!
Hunter FGA.9 je dostupný u příležitosti prvního letu!
Bojová technika Bitevního pasu: Šolef V.1

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news