War Thunder background
Po časovém plánu: seskupení strojů, změny úrovní a vylepšení prémiových strojů

Pokračujeme v plnění našeho harmonogramu, který jsme zveřejnili v červnu. V první řadě bychom vám chtěli poděkovat za vaši trpělivost a pochopení. Nedávno jsme po zveřejnění dalších změn v roadmapě zaznamenali vaše očekávání a nadšení ze změn postupu hrou a dnes se na tyto změny zaměříme.

Když jsme původně vydali plán, rozhodli jsme se zlepšit výzkum a postup tím, že jsme zhustili tech. stromy tím, že jsme vozidla seskupili do skupin, a vedle toho jsme u této seskupené bojové techniky snížili požadovaný počet bodů výzkumu o 50 %, s výjimkou prvního stroje ve skupině. Na této změně se intenzivně pracuje a bude realizována, jak bylo dříve slíbeno.

Stejně jako jsme to dělali v průběhu celého cyklu harmonogramu, rádi bychom vám vysvětlili, jak tyto změny probíhaly a jak ovlivní vaše hraní War Thunderu.

Změny v tech. stromech

Budeme k vám otevření: V průběhu let se tech. stromy War Thunderu příliš neměnily - přidáváme stroje na logická místa ve stromu, seskupujeme omezený počet podobných strojů a v případě potřeby provádíme úpravy bodů výzkumu. Z tohoto důvodu lze plánované seskupování strojů v rámci tech. stromů považovat za jednu z největších změn v postupu, kterou jsme od vzniku hry provedli, a dotkne se téměř všech hráčů.

Když jsme si k těmto změnám sedli, uvědomili jsme si také, že bychom se mohli pečlivě podívat na pozice a úrovně všech strojů a tam, kde je to možné, je zefektivnit. Proto nejenže seskupením strojů snižujeme počet bojové techniky, kterou je třeba prozkoumat pro postup ve stromu, ale také děláme stromy logičtější a lépe strukturované - s ohledem na velké množství strojů, které byly do hry přidány v posledních několika letech.


Tyto změny mají pro mnoho národů ve hře významný dopad. Z tohoto důvodu bychom vám rádi poskytli čas na přípravu a zároveň zajistili, aby tyto dlouho požadované změny dorazily do hry rychle. Vaše cenná zpětná vazba a návrhy k tomuto tématu jsou pro nás velmi důležité a budeme je shromažďovat a zvažovat, jak jen to bude možné. Vzhledem k rozsahu těchto změn jsme se rozhodli, že nejlepším řešením bude oznámit vám tyto změny již dnes a vydat je s další velkou aktualizací, která je naplánována na září. Pokračování v tomto rozhodnutí vám umožní otestovat tyto změny v reálném čase na devserveru ještě předtím, než se dostanou na produkční server, a jak již bylo zmíněno, zanechat zpětnou vazbu a návrhy.

Chceme také hovořit o některých dalších změnách, na kterých jsme pracovali spolu se seskupením strojů. Dříve jsme u některých, z našeho pohledu jednodušších strojů II. a III. úrovně, odstranili požadavek na výzkum a nákup předchozího stroje. To zase umožnilo hráčům snadno přejít na pohodlnější stroj (a na něj navazující větev), pokud jim jejich původní volba nevyhovovala. S menšími, nově přidanými národy, které do War Thunderu dorazily, však množství strojů úrovní I-II nebylo dostatečné na to, aby toto pravidlo fungovalo efektivně, a proto v novějších tech. stromech nejsou žádné mezery. Také jsme si všimli, že mezery mezi úrovněmi novým hráčům vlastně nijak smysluplně nepomáhají.

Proto jsme se rozhodli pro všechny národy odstranit propojení výzkumu mezi bojovou technikou I. a II. úrovně pro tech. stromy pozemních sil (armáda) a letectva. Díky tomu bude zase úroveň I působit spíše jako "ukázková" úroveň pro každý tech. strom a hráči tak budou mít malou ochutnávku toho, jak mohou stroje daného národa fungovat. Noví hráči tak budou mít také možnost zjistit, jak jsou stroje ve výzkumném stromu propojeny a jaké jsou požadavky pro odemčení další úrovně. To vše při možnosti zkoumat libovolný stroj, jakmile dosáhnou úrovně II.

Rádi bychom upozornili, že každý národ je jiný: má různý počet strojů s různými vlastnostmi, a proto mohou mít některé stroje, které jsou podobné nebo stejné, ale v různých národech, mírně odlišné úrovně. Je to podobné, jako když se BR stejné úrovně může u různých národů a typů bojové techniky výrazně lišit.

Podívejme se na příklad těchto změn. Například Izrael, kde větev Magach v rámci IV. úrovně stromu bojových vozidel obsahuje 6 vozidel, bude nyní obsahovat pouze 3 vozidla (přičemž další 3 budou seskupena s nimi). S nadcházejícími změnami nebudou žádné úrovně směrem svisle dolů přesahovat 3 stroje.

image
image
image

Nezapomínáme a rádi bychom zmínili 50% snížení požadovaného počtu bodů výzkumu pro stroje, které jsou vnořeny do skupin podobných strojů (kterým také říkáme složky). Tato vítaná změna vám umožní mnohem rychleji zkoumat a rozšiřovat sestavy bojové techniky!

Ukažme si další příklad: nová výzkumná cesta od úrovně VI, počínaje Chieftainem Mk 3 až po Challenger 2E v britském tech. stromu, nyní bude vyžadovat 1 600 000 bodů výzkumu namísto dřívějších 2 690 000 bodů výzkumu - to je docela rozdíl a také téměř o polovinu méně! Dalším příkladem, o který bychom se rádi podělili, jsou Shermany v rámci amerického tech. stromu na úrovních II-III - ty nyní budou vyžadovat 100 700 místo 162 000 bodů výzkumu.

Každý tech. strom si můžete prohlédnout na celé obrazovce na samostatné kartě pod tímto odkazem.

Zvýšení úrovně některých prémiových a eventových strojů

Při nákupu prémiového stroje nebo při plnění úkolů během některé z našich akcí, jejichž cílem je získat eventový stroj, jsou hráči již obeznámeni s jeho vlastnostmi, s tím, čeho může být vozidlo schopno dosáhnout, a také s jeho pozicí a úrovní v tech. stromu národa. V průběhu času se může účinnost těchto vozidel měnit a spolu s ní i Battle Rating. V důsledku toho tyto stroje již nemusí korelovat s BR ostatních strojů na své úrovni.


Rádi bychom zmínili, že v minulosti jsme se řídili obecným pravidlem, že jsme se snažili neměnit pořadí prémiových a eventových strojů. Děláme to proto, že tyto stroje již měly stanovenou úroveň při nákupu nebo získání a zvýšení nebo snížení úrovně těchto strojů může pozitivně nebo negativně ovlivnit jejich schopnost zkoumat stroje v rámci stromu. Ale vzhledem k rozsahu změn bojové techniky v tech. stromech jsme se rozhodli upravit některé prémiové a eventové stroje tak, aby lépe odpovídaly tech. stromům. Rádi bychom jasně upozornili, že tyto změny pouze zvýší úroveň prémiového nebo eventového stroje, což zase umožní jejich majitelům podpořit výzkum více strojů! Žádnému prémiovému ani eventovému stroji nebude snížena úroveň.

Kromě toho bychom vás rádi informovali o některých změnách cen prémiové bojové techniky. Prémiové stroje, které je možné zakoupit v našem obchodě a pomocí Zlatých orlic, kterým bude v příští velké aktualizaci zvýšena úroveň, dostanou také aktualizovanou cenu v souvislosti s jejich novou úrovní ve stromu. Do příští velké aktualizace v září je ještě čas na nákup této prémiové bojové techniky za jejich současné ceny.

Rádi bychom také upozornili, že prémiové stroje, jejichž BR odpovídá maximální úrovni, budou přesunuty na maximální úroveň v tech. stromu daného stroje. S ohledem na to neplánujeme do hry přidávat prémiovou bojovou techniku, která má maximální BR a nejlepší bojové schopnosti. Tyto typy strojů zůstanou i nadále v běžném výzkumném stromu a všichni hráči se k nim budou moci vydat, pokud je budou zajímat.

Dejte nám vědět, co si myslíte

To je prozatím vše! Na závěr bychom chtěli říci, že si uvědomujeme, že tyto plánované změny jsou náročné, a rádi bychom zopakovali, že vám děkujeme za trpělivost při čekání na ně. Rádi bychom zdůraznili, že čteme všechny vaše připomínky: ať už na našich oficiálních fórech, sociálních sítích, na Steamu, Redditu, ale i na dalších platformách, které sledujeme. Velmi si vážíme vaší podpory v tomto procesu - dejte nám prosím vědět, co si o těchto změnách myslíte: nasloucháme vám.

Přečtěte si více:
Bedna s nářadím!
Výsledky ankety k novým bodům plánu změn
Představujeme Northern King, 15. sezónu Bitevního pasu!
Bojová technika Bitevního pasu: Kungstiger

Komentáře (1)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news