War Thunder background
Reporty týkající se ochrany poválečných bojových vozidel

Změny požadavků na reporty týkající se ochrany poválečných bojových vozidel s komplexními schématy pancéřování.

Níže uvedenými komentáři bychom chtěli podrobněji popsat náš přístup k reportům o ochraně moderních bitevních tanků.

Modelování ochrany pro moderní bitevní tanky

Ve War Thunderu se snažíme co nejpřesněji ztvárnit skutečnou techniku. K tomu používáme všechny dostupné informace. Vy, naši hráči, nám v tom pomáháte a my jsme vám za tuto pomoc vděční. Společně jsme opravili velké množství různých nepřesností a hru vylepšili. Aby tato práce byla plodnější a srozumitelnější, jsou reporty o chybách a nepřesnostech přijímány pouze v případě, že splňují určitý soubor požadavků.

Bohužel tyto požadavky mohou být v rozporu s dostupností a dokonce otevřeností informací. Především jde o parametry pancéřových střel a ještě uzavřenější téma - ochranu moderních tanků.

V reportech se nemůžeme spoléhat pouze na primární zdroje, protože ve většině případů týkajících se moderních MBT jsou tyto zdroje pravděpodobně utajené.

Proto byl podobně jako u vzorce pro průbojnost střely přijat jiný přístup. Ochrana u obrněných vozidel je modelem založeným na dostupných otevřených informacích. V některých případech může být vypočítána na základě veřejně dostupných údajů. Příkladem jsou fotografie a videa zničených vozidel. V ostatních případech se ochrana posuzuje pouze na základě vzhledu vozidla, umístění a velikosti pancéřových modulů, jakož i možných hrozeb a požadavků, které by mohly nastat v průběhu vývoje vozidla. Zároveň údaje se stupni ochrany publikované v různých vědeckých a populárních zdrojích nejsou vždy relevantní a nelze je ověřit.

Ve zvláště složitých případech zveřejňujeme naše zdůvodnění výzkumu, proč byla zvolena tato úroveň ochrany pro konkrétní MBT (např Abrams a Challenger), které lze použít k pochopení úrovně odhadované ochrany a zobecněných informací, které se týkají moderních MBT a lze je nalézt ve veřejně dostupných zdrojích. S ohledem na to bychom rádi oznámili několik hlavních bodů, kterými se budeme zabývat při projednávání reportů týkajících se pancéřové ochrany poválečných MBT s kompozitním pancířem:

  1. Zohledníme každý report o ochraně, který je vypracován v souladu s obecnými pokyny a obsahuje obecné hodnotící informace ze sekundárních zdrojů, jako jsou monografie, články a studie. Takové reporty budou považovány za návrhy, nikoli za chyby nebo historické nesrovnalosti. Vytvoření takového reportu nám může pomoci přesněji upravit náš model ochrany daného vozidla, ale nezaručuje, že informace v něm uvedené budou implementovány do hry.
  2. Původně jsme vytvořili již dříve zveřejněnou tabulku, s údaji o ochraně MBT proti munici. Následující tabulka obsahuje referenční hodnoty pro výpočet penetrace ve hře (platné v době vydání). Jak budou do hry přidávány nové MBT, budou také přidány do tabulky. Přidáme také modelované parametry ochrany pro zbývající MBT, které v tabulce ještě nejsou.
  3. Zpracování reportů týkajících se chyb modelů poškození u MBT se nemění. Například reporty týkající se neproniknutí částí, které nemohou odolat dopadajícímu projektilu (např. když bitevním tankem nepronikne APFSDS střela s vysokou hodnotou průrazu do slabého místa, jako je bok nebo záď), jsou stále považovány za chyby. 

Tyto reporty poskytnuté podle obecných pokynů jsou nadále považovány za chyby modelu poškození.

Cílem těchto změn je zefektivnit proces podávání zpráv a umožnit změny parametrů ochrany.

 

Přečtěte si více:
Sledujte Air Superiority 2024 a získejte unikátní ceny z Twitch Drops!
FOX-3: Aktivně radarově naváděné střely
XM800T: Statečná zdatnost
Výročí založení Sboru královských ženistů: Centurion AVRE se vrací!
  • 24. května 2024

Komentáře (0)

Commenting is no longer available for this news