War Thunder background
Vylepšení účinků tříštivo-trhavé munice
obraz

Vylepšili a dokončili jsme systém pro simulaci výbuchů a dopadů tříštivo-trhavé munice pro bojová vozidla ve hře.

Spolehlivá a přesná simulace poškození tříštivo-trhavou municí je jednou z nejobtížnějších mechanik při vytváření realistického modelu poškození. Na jedné straně je dopad tříštivo-trhavé střely složitý proces skládající se z několika složek - náraz rázové vlny, explozivní akce, proud střepin. Na druhou stranu je nutné tyto složky simulovat v reálném čase se zanedbatelnou zátěží výpočetního výkonu, protože ve hře mohou současně probíhat desítky výbuchů různé síly od 20mm granátů až po pětitunové pumy.

Obecně platí, že současný systém modelování explozí ve War Thunder tyto požadavky splňuje, ale pro větší realitu jsme se rozhodli jej upravit a vylepšit. V tuto chvíli exploze ve War Thunderu působí poškození dvěma složkami - tříštivo-trhavou a fragmentační, zatímco ta první je modelována v zóně maximálního poškození, jinými slovy, v poměrně malém poloměru, ve kterém může dojít k poškození přímo dílů a součástí vozidel. Kromě toho se jak výbušné, tak fragmentační poškození počítají samostatně a nezávisle bez zohlednění jejich synergického účinku na cíl. Rovněž nebyla modelováno vniknutí rázové vlny do otevřeného prostoru nebo skrz průstřel v pancíři.

Kvůli těmto omezením hra navíc využívá mechaniku takzvaného „zničení trupu“ (hullbreak), což má za následek destrukci vozidla poté, co jeho konstrukční prvky utrpí současně určitou míru poškození. Hráči mají k této mechanice spoustu otázek a nás neuspokojuje z hlediska přesnosti modelování a některých konvencí, zejména pokud jde o tříštivo-trhavou munici.

obraz

Aktualizace Ixwa Strike přináší tyto změny modelu poškození:

Synergie fragmentace a dopadu tříštivo-trhavé munice

Nyní, pokud dojde k průrazu trupu tříštivo-trhavou municí, je vytvořen průstřel, kterým dovnitř mohou vnikat střepiny, aniž by ony samy musely tento průstřel svou vlastní energií vytvořit.

Posádka vyřazena přetlakem

Byl zaveden nový typ poškození - poškození přetlakem v přední části rázové vlny. Tento typ poškození může utrpět pouze osádka a funguje následovně. Pokud fragmentace nebo tříštivo-trhavý účinek výbuchu zasáhne jeden z vnitřních modulů umístěných v bojovém prostoru (osádka, nádrže, závěr, munice, pohon), znamená to, že výbuch byl dostatečně silný, aby prorazil pancíř v místě nárazu, a proto bude posádka kromě dalších poškozujících faktorů ovlivněna přetlakem. „Bojovým prostorem“ se v tomto případě rozumí prostor, ve kterém jsou moduly používané k výpočtu poškození. Například u sovětských bitevních tanků obsahuje bojový prostor všechny členy posádky vozidla, střelivo, posuny věže, vnitřní palivové nádrže, závěr zbraně a vysílačka.

V případě tanků řady M1 Abrams jsou z tohoto seznamu odstraněny palivové nádrže a střelivo umístěné v samostatných obrněných oddílech a u tanků řady Leopard 2 je z tohoto seznamu odstraněna munice ve skladišti věže, ale s granáty v přední část trupu je počítáno. U vozidel s posádkou umístěnou v různých oddílech, například německý Ferdinand, bude přetlaková mechanika pracovat samostatně a nezávisle pro posádku velitelského prostoru a pro členy posádky v bojovém prostoru.

obraz

Poškození vozidel s otevřenou korbou. Deaktivace zničení trupu pomocí tříštivo-trhavé a kumulativní munice

V otevřených a nepancéřovaných bojových vozidlech bude posádka umístěná mimo pancéřovaný bojový prostor zasažena také přetlakem bez dalších kontrol na zničení a poškození ostatních modulů. Tím se zvýší význam této munice proti „měkkým“ cílům. Na druhou stranu bude jako irelevantní odstraněna mechanika zničení trupu pomocí kumulativní munice.

Očekáváme, že tyto změny způsobí, že model poškození bude pro hráče realističtější a transparentnější. Nové mechaniky budou do hry zavedeny nějakou dobu po vydání aktualizace „Ixwa Strike“ v rámci samostatné aktualizace serveru společně se zveřejněním seznamu změn.


tým War Thunderu

Přečtěte si více:
Získejte Churchill AVRE v akci Operace Overlord!
Seek & Destroy: Vylepšení & úpravy
Den německého námořnictva: Dvě lodě a emblém!
MiG-21 SPS-K se vrací u příležitosti prvního letu MiG-21!

Komentáře (1)

Commenting is no longer available for this news