War Thunder background
Odměna pro lamače rekordů

Spolu dokážeme víc! Byl dosažen další milník historie War Thunderu - 121 784 hráčů online v jeden moment!

Zajímavé, že k této události došlo těsně před Dnem kosmonautů, který je věnovaný dosažení nových, kosmických výšin.

Od 8. dubna až do 15. dubna 11:00

Splňte jednoduché úkoly a získáte odměny!

Profile icon
Profilový obrázek

 

Vyhrajte 3 hry pomocí stroje alespoň II. úrovně a s aktivitou minimálně 50%.

Cosmosnail decal
Emblém Kosmohlemýžď

 

Hrajte jednu bitvu pomocí stroje alespoň II. úrovně a s aktivitou minimálně 50%.

“Let’s go!” in-game title and +120% RP booster for 1 battle (valid for 3 days)
“Let’s go!” titul ve hře a +120% RP booster na 1 bitvu (platný 3 dny)

Ať vám tyto odměny připomínají tento úspěch. Speciální pilotní obrázek, emblém a titul ukáží ostatním vaši jedinečnost - nakonec, všichni jste účastníky této důležité události War Thunderu. Děkujeme všem našim hráčům!

Tyto odměny půjdou získat jen v průběhu následujícího týdne. Ukažte je všem ostatním hráčům!


tým War Thunderu

 

Přečtěte si více:
Bedna s nářadím!
Mad Thunder: Běs a kořist!
Je to opraveno! č.90
Odměňujeme autory, jejichž díla byla zařazena do trofejí s kamuflážemi!

Komentáře (8)

Commenting is no longer available for this news