War Thunder background
Modulární letiště v Dlouhém střetu

V aktualizaci 1.85 Supersonic jsme do leteckého Dlouhého střetu přidali modulární letiště. Pojďme se na tuto zajímavou mechaniku podívat blíže.

V leteckých misích Dlouhý střet byla stará jednoduchá letiště nahrazena širšími a pohodlnějšími leteckými základnami. Rozdíly ale nejsou zdaleka jen kosmetické - různé části (moduly) nových letišť zodpovídají za různé funkce. Navíc se změnila pravidla ohledně ničení letišť.

Letiště nyní sestávají ze čtyř nezávislých modulů, které reprezentují zóny, které lze poškodit. Každý modul je označen vlastní malou ikonkou okolo velké ikonky letiště v RB. V SB nejsou žádné ikony, ale okolo ikony letiště na mapě najdete malé čtvercové indikátory.

 

 

Barva dané ikonky označuje množství poškození, které daný modul obdržel. Umístění ikony a indikátorů je identické. Začíná v levém horním rohu a pokračuje proti směru hodinových ručiček:

  • Ikona malé přistávací dráhy reprezentuje letiště. Jedná se o největší a nejviditelnější část letiště obdélníkového tvaru zodpovědnou za nasazení nových letadel.
  • Sklady paliva reprezentuje ikona barelu. Je to malé prostranství s bednami, barely a hlídkovové věže v rozích. Je to nejmenší zóna a ovlivňuje rychlost, jakou jsou letadla na letišti přezbrojena a natankována.
s
  • Ikona s obrysem letadla označuje letištní stojánky. Jedná se o druhý největší a nejviditelnější areál letiště, který tvoří řady hangárů. Ovlivňuje rychlost s jakou jsou letadla na letišti opravena.
  • V obytné zóně, označenou ikonou stanu se nachází personál letiště. Tuto oblast zabírají permanentní i dočasné (stany) budovy. Velikostí je tato oblast srovnatelná se stojánkami a je zodpovědná ze rychlost opravy všech zbývajících zón.

Barva každého modulu označuje stav jeho poškození. Jako dříve, i teď lze moduly poškodit pumami. Zóna obdrží poškození jen pokud je zasažen konkrétní modul. Zasažení již zničené, nebo absentující zóny se nepočítá - i když je poškození způsobeno v oblasti letiště.

Stupeň poškození zóny ovlivňuje, jakou rychlostí dokáže plnit své funkce (s výjimkou ranveje, která buď funguje, nebo ne). Čím větší poškození modul obdrží, tím pomaleji plní svou funkci. Integrita zón je označena barvou svých ikonek a indikátorů:

  • Zelená: zóna není poškozena, nebo poškození je menší, než 30%. Letiště plní svou funkci běžnou rychlostí.
  • Žlutá: poškození od 30% do 70%. Tato konkrétní zóna plní svou funkci (oprava / doplnění výzbroje/paliva) pomaleji.
  • Červená: poškození přes 70%. Tato konkrétní zóna plní svou funkci mnohem pomaleji.
  • Černá: zóna je kompletně zničená, plní svou funkci extrémně pomalu. Pokud je zničena ranvej, nemůžou z ní být nasazena letadla.
Vysvětlivky: Letiště A: letiště bylo kompletně zničeno, stojánky jsou poškozeny. Nelze nasadit nová letadla, rychlost oprav je snížena. Letiště B: všechny moduly funguje normálně. Letiště C: ranvej je zničena, sklad paliva poškozen, stojánky jsou velmi poškozené. Nelze nasadit nová letadla, rychlost doplnění paliva a munice je zpomalena, rychlost oprav je značně zpomalena.
Vysvětlivky: Letiště A: letiště bylo kompletně zničeno, stojánky jsou poškozeny. Nelze nasadit nová letadla, rychlost oprav je snížena. Letiště B: všechny moduly funguje normálně. Letiště C: ranvej je zničena, sklad paliva poškozen, stojánky jsou velmi poškozené. Nelze nasadit nová letadla, rychlost doplnění paliva a munice je zpomalena, rychlost oprav je značně zpomalena.

Množství poškození, které obdrží ranvej nic neovlivňuje. Pokračuje normálně ve své funkci až do svého úplného zničení. Pokud funguje obytná oblast letiště, postupně se zvyšuje integrita všech ostatní modulů letiště – jsou opravovány a obnovovány rychlostí, která závisí na množství poškození obytné oblasti. Pokud je obytná zóna zničena, je oprava ostatních zón extrémně pomalá. Odolnost všech modulů letiště je stejná s výjimkou ranveje, která má dvojnásobek "životů". Jako dříve, i nyní závisí odolnost modulů na úrovni strojů a postupem na vyšší úrovně se zvyšuje. V budoucnu se podle nasbíraných dat může odolnost jednotlivých modulů změnit. Stejně tak se může změnit i rychlost, kterou se obnovují moduly při funkčnosti obytné oblasti.

Je nutno dodat, že díky nové mechanice již modulární letiště po kompletním zničení všech modulů nezmizí. Vybombardovaná letiště vám již při vzletu nezmizí "pod nohama" a v extrémních případech lze zničenou ranvej použít jako vhodný povrch pro poslední přistání. Navíc, i když dojde ke zničení všech modulů, začnou se jeho funkce po uplynutí určitého časového úseku obnovovat.

Doufáme, že díky této nové modulární mechanice budou bitvy v Dlouhém střetu zajímavější a dovolí hráčům plně použít své taktické schopnosti - přece jen je rozdíl mezi zničeným modulem a letištěm. Stále můžete přistávat a vzlétat ze zničené ranveje: jen budete muset po opravě a přezbrojení ručně dorolovat do vzletové pozice.

Díky tomu je nyní kompletní zničení letiště mnohem obtížnější, protože pro to musíte zničit všechny jeho moduly. Mějte ale na paměti, že pokud tým ztratí ranveje a obytné oblasti na všech svých letištích, prohrává hru.

Mechanika modulárních letišť je úplná novinka ve War Thunderu. Pokud si všimnete jakýchkoliv nesrovnalostí ve hře s tím, co jsme popsali výše, dejte nám prosím vědět na našem oficiálním fóru. Tamtéž nám můžete i napsat komentář k této novince. Těšíme se na váš názor!


tým War Thunderu

Přečtěte si více:
Bedna s nářadím!
Mad Thunder: Běs a kořist!
Je to opraveno! č.90
Odměňujeme autory, jejichž díla byla zařazena do trofejí s kamuflážemi!

Komentáře (11)

Commenting is no longer available for this news