War Thunder background
Charakterystyka pojazdu
ISU-152

To nowe działo samobieżne, powstałe na podwoziu czołgu ciężkiego IS, zastąpiło w służbie w Armii Czerwonej działa samobieżne SU-152 oparte na podwoziu czołgu ciężkiego KW. Najgrubszy pancerz znajdował się z przodu pojazdu i miał grubość 90 mm. Główne uzbrojenie pojazdu stanowiła haubica ML-20S kal. 152 mm.

  • 21 stycznia 2015