War Thunder background
Pancerz kadłuba M1 Abrams

Widzieliśmy wiele tematów dotyczących pancerza czołgów serii Abrams, a dokładniej obecności pancerza ze zubożonego uranu, dlatego chcielibyśmy podzielić się naszymi danymi na ten temat.

Większość źródeł na temat bezpieczeństwa w przypadku promieniowania mówi, że jedynym zagrożeniem dla personelu są płaty pancerza z przodu wieży. M1A2 Abrams w War Thunder ma pancerz ze zubożonego uranu w tym miejscu.

Wiemy, że kilka eksperymentalnych maszyn nieokreślonej modyfikacji Abramsa było wyposażonych we wzmocniony pancerz DU w kadłubie. Jednakże, nawet jeśli pancerz został wzmocniony w tych eksperymentalnych wariantach, nie mamy źródeł, które wyjaśniałyby, które konkretnie wersje Abramsa to były, i jako takie nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że którakolwiek z wersji Abramsa, które mamy w War Thunder, otrzymała to konkretne wzmocnienie pancerza kadłuba.

image

Fragment dokumentu opisującego użycie DU w pięciu maszynach znajdujących się w szkołach wojskowych. Źródło: Nuclear regulatory commission renewal license application for DU armor.

Dokumenty, którymi obecnie dysponujemy, nie dostarczają wyraźnych dowodów na obecność pancerza DU w modyfikacjach M1A2 SEP V1 lub M1A2 SEP V2. W wersjach SEP V1 i SEP V2 nie zaobserwowano również znacznego wzrostu masy, który towarzyszyłby wzmocnieniu pancerza wypełniaczami o dużej gęstości.

Dodatkowo, znaczny wzrost masy takiego pakietu opancerzenia doprowadziłby do przeciążenia pierwszej pary drążków skrętnych, które już są poddawane zwiększonemu obciążeniu w serii M1 ze względu na znaczne wysunięcie przedniego pancerza kadłuba, a także duże opancerzone zbiorniki paliwa po obu stronach kierowcy.

Wdrożenie wydajnych masowo wypełniaczy o niskiej gęstości wymagałoby zwiększenia rozmiaru kadłuba, czego nie zaobserwowano w seryjnych modyfikacjach M1 Abrams.

image

Pancerz kadłuba M1 Abrams z dodatkowym płatem, który znacznie zwiększa odporność pancerza. Źródło: "Svenskt pansar igår, idag och imorgon" by Rickard O. Lindström.

Chcielibyśmy również przedstawić nasze komentarze na temat źródeł, które gracze cytują jako dowód na użycie pancerza ze zubożonego uranu w M1A2 SEP.

Боевые машины Уралвагонзавода. Танк Т-72 (Pojazdy bojowe Urałwagonzawod. Czołg T-72)

Tej książki nie można uznać za wiarygodne źródło, zwłaszcza w odniesieniu do współczesnych zachodnich pojazdów. Autorzy napisali tę książkę krótko po wejściu SEP do służby, a zawarte w niej informacje są raczej spekulacjami i domysłami z ich strony. Książka ta zawiera również błędy w charakterystyce radzieckich czołgów w porównaniu z innymi dostępnymi danymi źródłowymi.

MATERIALS LICENSE from U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION

Licencje na pracę ze zubożonym uranem w kadłubie czołgów serii M1 Abrams mogą dotyczyć pojazdów eksperymentalnych, na przykład 5 pojazdów znajdujących się w szkołach wojskowych. Dokumenty te nie opisują, czy w konkretnej modyfikacji czołgu znajdował się zubożony uran.

M1 Abrams Main Battle Tank, Owners' Workshop Manual

Ta publikacja nie wskazuje bezpośrednio, że M1A2 SEP lub M1A2 SEP V2 miały pancerz ze zubożonego uranu dodany do kadłuba. Jedynie ogólnie napisano, że zmiany wprowadzone w M1A1SA zostały zaimplementowane w M1A2 SEP V2. Ponadto źródło to jest wtórne; potrzebne są również inne niezależne źródła wtórne.

The Army's Future Combat Systems Program and Alternatives

Wspomniano jedynie o użyciu pancerza uranowego trzeciej generacji, ale nie ma potwierdzenia, że pancerz ten znajdował się w korpusie M1A2 SEP i z czego dokładnie składała się "trzecia generacja".

image

Główne zmiany w modyfikacji M1A2 SEP. Źródło: The M1A2: Current and Future Program Plans, US Army Armor Center, 1997

Jeśli weźmiemy pod uwagę inne prognozy, możliwe zmiany w opancerzeniu Abramsa w jego różnych modyfikacjach mogły nie skutkować bezpośrednio zwiększeniem faktycznej ochrony samego pancerza. Zmiany te mogły raczej mieć na celu zwiększenie przeżywalności dodatkowych płyt pancerza przy trafieniu (co nie jest obecnie odzwierciedlone w grze). Z tego powodu, bez twardych liczb i solidnych faktów potwierdzających namacalny wzrost ochrony, nie możemy zmienić ochrony oferowanej obecnie przez pancerz serii M1.

Nie jest to jednak koniec naszej uwagi poświęconej Abramsowi, ponieważ będziemy nadal analizować wszystkie odtajnione i publicznie dostępne informacje dotyczące jego ochrony - w pełni doceniamy tę dyskusję. Jeśli w przyszłości zwiększenie efektywności pancerza zostanie potwierdzone z dostępnych źródeł, podejmiemy działania w tej sprawie.

Dziękujemy wszystkim członkom naszej społeczności za uwagę poświęconą temu tematowi i za wszystkie dyskusje, które z tego wynikły. Mamy nadzieję, że ten blog deweloperski dostarczył przydatnych informacji i wyjaśnił nasze obecne spojrzenie na Abramsa.

Czytaj więcej:
Maszyny z Przepustki Bitewnej: Sholef V.1
  • 19 lipca 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: PBM-5A Mariner
  • 18 lipca 2024
MPK Pr.11451: Przybrzeżny dominator
  • 18 czerwca 2024
Seek & Destroy: Ulepszenia i udoskonalenia
  • 14 czerwca 2024

Komentarze (3)

Komentarze będą wstępnie moderowane 
Commenting is no longer available for this news