War Thunder background
Odpowiedzi na pytania dotyczące osłon przeciwodłamkowych, czołgów podstawowych i samolotów

Witam wszystkich. Zauważyliśmy, że wielu z was miało pytania dotyczące osłon przeciwodłamkowych na czołgach i ogólnie pancerzy. Aby uniknąć nieporozumień, chcielibyśmy pokrótce odpowiedzieć na niektóre z nich poniżej.

Skuteczność M1 Abrams

Wkrótce opublikujemy blog deweloperski na temat pancerza kadłuba czołgów M1 Abrams, w którym wyjaśnimy, dlaczego uważamy, że pancerz kadłuba nie został wzmocniony w pojazdach produkcyjnych. Nie jesteśmy jednak zadowoleni z obecnej skuteczności wszystkich wariantów M1 z działem 120 mm, więc szukamy innych sposobów na ich ulepszenie.

Pierwszą kwestią jest dodanie nowego pocisku M829A3, o który również otrzymaliśmy prośby i sugestie. Omawialiśmy tę opcję, ale dodanie tego pocisku w porównaniu z M829A2 nie zwiększy zdolności Abramsa do walki z pojazdami najwyższej ery, które są wyposażone w nowoczesny pancerz i wbudowane systemy ERA. Wciąż rozważamy możliwość dodania pocisku M829A3, ale jako pierwszą zmianę zamierzamy zwiększyć szybkostrzelność amunicji pierwszego wyboru z 6 do 5 sekund na strzał dla załogi na poziomie As, co sprawi, że Abrams będzie skuteczniejszy przeciwko wszystkim przeciwnikom. Taka szybkostrzelność jest możliwa, biorąc pod uwagę, że rozmiar i waga większości pocisków do dział 105 mm są porównywalne z pociskami do dział 120 mm. Wynika to z faktu, że łuska 120 mm jest częściowo palna, podczas gdy łuska 105 mm jest metalowa. Przykładowo, 105 mm pocisk M900 ma długość 1003 mm i masę 18,5 kg, a 120 mm pocisk M829A2 ma długość 982 mm i masę 20,3 kg.

Pancerz Leoparda 2A7V

Zawsze staramy się, aby charakterystyka pojazdów przedstawionych w grze była jak najbardziej zbliżona do udokumentowanej charakterystyki prawdziwych pojazdów. W przypadku ochrony Leoparda 2A7V opieramy się na informacjach o pakiecie opancerzenia Leoparda 2 przedstawionym w szwedzkim przetargu. Nie mamy wiarygodnych dowodów na to, że ulepszenia pancerza w porównaniu do prototypu zgłoszonego do szwedzkiego przetargu zostały kiedykolwiek przeprowadzone, ani na poziom, do którego pancerz mógłby zostać ulepszony, gdyby tak się stało, więc w tej chwili nie wierzymy, że możliwe jest dalsze zwiększenie ochrony tego czołgu.

Jeśli chodzi o różnicę w ochronie między szwedzkimi wersjami Leoparda 2 i niemieckiego Leoparda 2A7V (szwedzkie wersje mają lepszą, co może wydawać się nielogiczne). Wynika to z faktu, że szwedzkie wersje tych czołgów otrzymały własny, całkowicie nowy, wzmocniony pakiet pancerza własnej produkcji, zarówno w kadłubie, jak i na wieży (co potwierdzają również dane dotyczące ochrony uzyskane w testach przetargowych).

Jednocześnie chcielibyśmy zauważyć, że obecny poziom ochrony Leoparda 2A7V jest taki, że większość przedniego obszaru jest chroniona przed każdym APFSDS 120-125 mm prezentowanym w grze. Jeśli chodzi o nieco niższą ochronę wieży niż w Leopardzie 2A6, niewielkie różnice w wytrzymałości w granicach ~2~5% nie wpływają na ochronę tego czołgu i wynikają z różnicy w geometrii pojazdu. W najbliższej przyszłości zaktualizujemy DM dla czołgów Leopard 2, korygując wszelkie drobne rozbieżności.

Chcielibyśmy również osobno zauważyć, że niektórzy gracze uważają, że ochrona Leoparda 2A7V prezentowana w grze jest oparta na pakiecie "B". Jednak według posiadanych przez nas danych tak nie jest. Jak widać na wykresach odporności pancerza ze szwedzkiego przetargu, zamontowany pakiet D-2 w połączeniu z pakietem B zapewnia ochronę tylko 45% powierzchni w rzucie od przodu przed APFSDS o penetracji 600 mm, ale w grze prezentowana jest inna kombinacja pakietów ochrony pancerza, zapewniająca ochronę ponad 65% w tym obszarze przed zagrożeniami tego typu.

Protection of Leopard 2I (improved), based on B package with an add-on kit of D-2: more than 55% vulnerable to APFSDS with a penetration of 600mm.
Ochrona Leoparda 2I (ulepszona), oparta na pakiecie B z dodatkowym zestawem D-2: ponad 55% podatności na APFSDS przy penetracji 600 mm.
Armor map in the game: less than 35% of the projection is vulnerable to APFSDS with a penetration of 600mm.
Mapa pancerza w grze: mniej niż 35% w tym rzucie jest podatne na APFSDS z penetracją 600 mm.

Osłony przeciwodłamkowe dla Ariete, Merkavy i Leclerca

Obecnie badamy i dodajemy osłony przeciwodłamkowe dla czołgów Ariete. Otrzymają one osłony przeciwodłamkowe w przyszłej aktualizacji.


Jeśli chodzi o serię czołgów Merkawa, mamy informacje, że czołgi te nie mają osłon przeciwodłamkowych. Przeanalizowaliśmy informacje z otwartych źródeł i oprócz stali pancernej nie znaleźliśmy żadnych innych zabezpieczeń po bokach przedziału bojowego Merkawy.


W chwili obecnej nie posiadamy wiarygodnych danych z otwartych źródeł na temat występowania osłon przeciwodłamkowych w czołgach serii Leclerc.

Klasyfikacja Bitewna 12.7 dla lotnictwa

Uważnie monitorujemy dane i uważamy, że obecnie nie ma potrzeby zwiększania obecnej Klasyfikacji Bitewnej dla lotnictwa z 12,3 do 12,7. Wynika to z faktu, że obecna wydajność wszystkich nowych samolotów z wyjątkiem JAS39 jest na poziomie wcześniej wprowadzonych samolotów o BR 12.3. Jeśli chodzi o Gripeny, ich model lotu został zmieniony i będziemy monitorować ich skuteczność po tych zmianach.

Tornado IDS WTD61

Zdecydowaliśmy się nie rozszerzać zakresu uzbrojenia Tornado IDS WTD61, ponieważ nie jesteśmy pewni, czy samolot ten może przenosić stację celowniczą i bomby kierowane. Jednak uważnie monitorujemy osiągi tego samolotu i jesteśmy gotowi do wprowadzenia innych zmian, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Tematy na nadchodzące blogi deweloperskie

Pracujemy nad zgłoszeniami dotyczącymi czołgów z serii Challenger 2 i wiele z tych problemów zostało już naprawionych. W najbliższej przyszłości opublikujemy odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące tych czołgów. Oprócz tego w najbliższej przyszłości planujemy opublikować blog deweloperski na temat zmian w parametrach pocisków MANPADS Stinger i Mistral, więc wypatrujcie go w wiadomościach.

Czytaj więcej:
Seek & Destroy: Ulepszenia i udoskonalenia
  • 14 czerwca 2024
Vextra 105: Bliskie wsparcie ogniowe!
  • 13 czerwca 2024
CV9035DK: Nordycki rewolwerowiec
  • 13 czerwca 2024
F-4F KWS LV (ICE): ArcyPhantom!
  • 12 czerwca 2024

Komentarze (2)

Komentarze będą wstępnie moderowane 
Commenting is no longer available for this news