War Thunder background
Nowy tryb Wojny Światowej, Klasyfikacja Bitewna i więcej | Cz. II
Uwaga! Artykuł został opublikowany na starszej wersji strony. Mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem na niektórych przeglądarkach.


W poprzedniej części Bloga Deweloperskiego omawialiśmy działanie klasyfikacji bitewnej. Dziś chcemy ogłosić wprowadzenie nowego trybu, gorąco wyczekiwanego przez wielu naszych graczy.


Jeszcze na etapie alfa testów rozważaliśmy, jak umożliwić graczom pełne wykorzystanie potencjału maszyn tak starannie odwzorowanych w War Thunder, w tym pojazdów niezbyt popularnych w bitwach losowych.


W ten właśnie sposób wpadliśmy na pomysł stworzenia osobnego trybu. Jego istota polegałaby na tym, że byłaby to gra wewnątrz gry, która wierniej przedstawiałaby większe bitwy, gdzie wygrana twojej drużyny nie byłaby aż tak istotna. Sposób, w jaki osiągnięto zwycięstwo, jakim kosztem, co udało się zniszczyć i jakie cele taktyczne zdołano osiągnąć, jak również przewaga liczebna i efektywność użycia pojazdów również miałyby znaczenie. 


Byłby to tryb, który modelowałby wojnę w większej skali, ale oczywiście nie uwzględniający ekonomii, dyplomacji i polityki, gdzie skutki decyzji widoczne byłyby po upływie miesięcy, a nawet lat. Jednakże tryb ten zawierałby bitwy, w których byłaby brana pod uwagę sytuacja strategiczna, decyzje taktyczne i zadania stojące przed armią.


Niezbędne było wykonanie ogromnej ilości pracy, by nawet zacząć myśleć o rozwijaniu tego rodzaju trybu. Wszystkie wojny kończą się (i często także zaczynają) na lądzie.

O zwycięstwie mogą zadecydować walki w powietrzu lub na morzu, ale nie ma sposobu na zakończenie wojny wyłącznie na tych teatrach. Liczba maszyn i funkcje, jakie muszą pojawić się w grze dla tego trybu, jest szokująca (nawet jeśli obejmuje tylko kilka miesięcy z danego okresu historii). Istniało również wiele problemów natury technicznej do rozwiązania – setki modeli wymagających ulepszenia i odtworzenia w szczegółach wymagających setek roboczo-lat pracy naszych najbardziej doświadczonych specjalistów.

Dlatego wiedzieliśmy, że nie będzie możliwe rozpoczęcie prac w tym kierunku w najbliższym czasie, w trakcie Otwartych Beta Testów. W rzeczywistości przygotowanie gry do uruchomienia trybu oznaczałoby koniec Otwartych Beta Testów i przejście do następnego etapu.

Tego rodzaju tryb umożliwi graczom dołączenie do bitew zbliżonych jak tylko to możliwe do walk, o których czytają w opisach historycznych i w których chcieliby wziąć udział (nie licząc „pojedynków” i innych „wyrównanych walk”, które pojawiają się we wspomnieniach raczej rzadko).


Roboczą nazwą dla tego trybu będzie „Wojna Światowa”.


Wkrótce po rozpoczęciu Otwartych Beta Testów zdecydowaliśmy, że uruchomienie tego typu trybu (nawet w wersji alfa) oznaczać będzie, że prace nad głównymi funkcjami podstawowej mechaniki gry zostały ukończone, a dalszy rozwój gry skupi się nad integracją wszystkich typów maszyn w globalnych bitwach.

Naturalnie Bitwy Losowe, które są głównym trybem gry War Thunder, z upływem czasu będą zmieniać się coraz mniej, gdyż cała podstawowa mechanika jest coraz bliżej ukończenia, w tym fizyka, system obrażeń, różne rodzaje uzbrojenia i inne. Mamy nadzieję, że rozwój tego trybu nie będzie trwał zbyt długo, a większość zmian wpływających na graczy pojawiać się będzie coraz rzadziej, gdyż główny system gry i zasady starć będą dojrzewać i podlegać usprawnieniom.

Planowane jest, że Wojna Światowa składać się będzie z kilku dużej skali operacji, gdzie każda bitwa będzie istotna i będzie wpływać na całą Operację. Długie i zawzięte działania defensywne prowadzone w serii wielu bitew mogą mieć decydujący wpływ na osiągnięcie zwycięstwa w przyszłości, sprowadzenie odwodów albo przygotowanie do kontrataku.

Nawet zwycięstwo taktyczne, takie jak zdobycie punktu zbornego lub brodu, albo przełamanie za linie wroga może ostatecznie okazać się bezużyteczne, gdy cena zwycięstwa będzie zbyt wysoka lub będzie mogła wywrzeć decydujący wpływ na wynik.


Dlatego właśnie wszystko, co dzieje się w Bitwach Losowych pomiędzy 30 graczami podzielonymi na dwie drużyny, może dziać się w tym trybie między oddziałami większości batalionu. Podobnie, zamiast szukać przeciwnika i otwierać ogień, bitwa odbędzie się w Operacjach Wojny Światowej.

Łączenie pojazdów o różnym przeznaczeniu jest niezbędnym czynnikiem powodzenia operacji. Dla przykładu, osiągi takie jak: zasięg samolotów i zasięg pojazdów naziemnych mogą stać się znaczącymi charakterystykami tylko w bitwach właściwej skali. Naturalnie operacje będą tworzone w oparciu o bitwy II Wojny Światowej o historycznym znaczeniu z niezbędnymi zmianami koniecznymi dla stworzenia równych szans zwycięstwa obu stronom. W ten sposób będą to bardziej rozległe bitwy o większej głębi, które będą prawdopodobnie trwać przez wiele dni i łączyć mnóstwo bitew epizodycznych, których wynik będzie składał się na całościowy obraz.

Bądź na bieżąco z naszymi aktualizacjami, gdyż wkrótce wejdziemy w nową ekscytującą fazę rozwoju gry.


Kirył Judincew 
Creative Director of Gaijin Entertainment


Zespół War Thunder 

Czytaj więcej:
Skrzynka z narzędziami!
  • 8 kwietnia 2024
Mad Thunder: Gniew i Grabież!
  • 1 kwietnia 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: Kungstiger
  • 19 kwietnia 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: P-51C-11-NT Mustang (Chiny)
  • 18 kwietnia 2024

Komentarze (9)

Commenting is no longer available for this news