War Thunder background
Pancéřování korby tanku M1 Abrams

Objevilo se mnoho příspěvků týkajících se pancíře tanků řady Abrams, konkrétně přítomnosti pancíře z ochuzeného uranu (Depleted Uranium - DU), a proto bychom se rádi podělili o naše data k tomuto tématu.

Většina zdrojů o radiační bezpečnosti vysvětluje, že jedinou hrozbu pro personál představují části pancíře v lícních částech věže. M1A2 Abrams ve War Thunderu má DU pancíř na stejném místě.

Víme, že několik experimentálních vozidel blíže nespecifikované modifikace Abramsu bylo vybaveno zesíleným DU pancířem korby. Přestože však byl pancíř u těchto experimentálních variant zesílen, nemáme k dispozici žádné zdroje, které by objasňovaly, o které konkrétní verze Abramsu se jednalo, a proto nemůžeme s jistotou tvrdit, že některá z verzí Abramsu, které máme ve War Thunderu k dispozici, dostala toto konkrétní posílení pancíře korby.

obraz

Část dokumentu popisujícího použití DU v pěti strojích umístěných v armádních školách. Zdroj: Nuclear regulatory commission renewal license application for DU armor.

Dokumenty uvedené ve zprávách, které máme v současné době k dispozici, neposkytují jasné důkazy o přítomnosti DU pancíře na modifikacích M1A2 SEP V1 nebo M1A2 SEP V2. Výrazný nárůst hmotnosti, který by doprovázel zesílení pancíře výplněmi s vysokou hustotou, není pozorován ani u verzí SEP V1 a SEP V2.

Kromě toho by výrazné zvýšení hmotnosti takového pancéřování vedlo k přetížení prvního páru torzních tyčí, které jsou u řady M1 již nyní vystaveny zvýšenému zatížení v důsledku umístění čelního pancíře výrazně mimo těžiště směrem k přední části korby a také velkých pancéřových palivových nádrží po obou stranách řidiče.

Implementace výplní s nízkou hustotou a vysokou efektivitou by si nevyhnutelně vyžádalo zvětšení rozměrů, což se u sériových modifikací tanku M1 Abrams neprojevilo.

obraz

Ukázka pancéřového balíčku korby tanku M1 Abrams s přídavným pancéřovým štítem, který výrazně zvyšuje odolnost pancíře. Zdroj: "Svenskt pansar igår, idag och imorgon", Rickard O. Lindström.

Rádi bychom také zanechali komentář ke zdrojům, které hráči uvádějí jako důkaz o použití ochuzeného uranu pro M1A2 SEP.

Боевые машины Уралвагонзавода. Танк Т-72 (Combat vehicles of Uralvagonzavod. Tank T-72)

Tuto knihu nelze považovat za spolehlivý zdroj, zejména pokud jde o moderní západní vozidla. Autoři napsali tuto knihu krátce po uvedení SEP do provozu, napsané informace jsou spíše spekulacemi a dohady z jejich strany. Tato kniha také obsahuje chyby v charakteristikách sovětských tanků ve srovnání s jinými dostupnými otevřenými zdroji.

MATERIALS LICENSE from U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION

Licence na práci s ochuzeným uranem v korbě tanků řady M1 Abrams se mohou vztahovat na tato experimentální vozidla, například na 5 vozidel umístěných v tankové škole. V těchto dokumentech není popsáno, zda se v konkrétní modifikaci tanku nacházel ochuzený uran.

M1 Abrams Main Battle Tank, Owners' Workshop Manual

Tato publikace přímo neuvádí, že by M1A2 SEP nebo M1A2 SEP V2 měly na korbě přidaný pancíř z ochuzeného uranu. Pouze obecně lze říci, že změny dosažené na M1A1SA byly implementovány na M1A2 SEP V2. Kromě toho je tento zdroj sekundární; je třeba mít i další nezávislé sekundární zdroje.

The Army's Future Combat Systems Program and Alternatives

Zmíněno je pouze použití DU pancíře třetí generace, ale není potvrzeno, že se tento pancíř nacházel v korbě M1A2 SEP a z čeho přesně se "třetí generace" skládala.

obraz

Hlavní změny u modifikace M1A2 SEP. Zdroj: The M1A2: Current and Future Program Plans, US Army Armor Center, 1997

Pokud vezmeme v úvahu další projekce, případné změny pancíře Abramsu v průběhu jeho různých modifikací nemusely přímo vést ke zvýšení skutečné ochrany samotného pancíře. Tyto změny mohly být spíše zaměřeny na zvýšení odolnosti výplně pancíře po nárazu (což je prvek, který v současné době není ve hře modelován). Z tohoto důvodu nemůžeme bez přesných čísel a pevných faktů potvrzujících hmatatelné zvýšení ochrany měnit ochranu, kterou v současné době pancíř řady M1 nabízí.

Tímto však naše pozornost věnovaná Abramsu nekončí, neboť budeme i nadále zkoumat všechny odtajněné a veřejně dostupné informace týkající se jeho ochrany - plně si vážíme diskuse. Pokud bude v budoucnu možné zvýšení ochrany potvrdit a doložit z dostupných zdrojů, přijmeme opatření.

Děkujeme všem členům naší komunity za pozornost, kterou jste tomuto tématu věnovali, a za všechny diskuse, které jste vyvolali. Doufáme, že se nám tímto devblogem podařilo poskytnout užitečné informace a objasnit náš současný pohled na Abrams.

Přečtěte si více:
Sledujte Armored Apex 2024 a získejte unikátní odměny z Twitch Drops!
Představujeme Esportovní trofej III
Bojová technika Bitevního pasu: PBM-5A Mariner
Plán změn: Stavba objektů a zákopů pro některá vozidla

Komentáře (0)

Commenting is no longer available for this news