War Thunder background
Stránky historie (prosinec): Hrdinská sestřička

V tomto měsíci se na Stránkách historie ocitnete v centru událostí, které se odehrály na mnoha bitevních frontách. Chorvatsko, Čína, Barentsovo moře a dokonce i Papua Nová Guinea: zúčastněte se bitev s bojovou technikou, která byla použita v těchto historických bitvách, a získejte ceny.

Od 1. prosince do 31. prosince vám bude nabídnuto postupně 8 úkolů. Za splnění každé z nich získáte trofej, za splnění všech získáte jedinečný profilový obrázek ve hře.

Začátek německé invaze do SSSR zastihl patnáctiletou Jekatěrinu Michajlovovou u Smolenska, kde zalhala o svém věku a přihlásila se jako zdravotní sestra do místní střelecké jednotky. Od února 1943 prošla celou válkou jako zdravotní sestra instruktorka v praporu námořní pěchoty, kde se opakovaně účastnila nebezpečných vyloďovacích operací. Dne 4. prosince 1944 během bitvy o pevnost IIok těžce zraněná a promočená v ledové vodě zachránila topící se raněné vojáky a odrazila postupující nepřátele. Za to jí byl udělen titul Hrdina Sovětského svazu.

Jekatěrina Michajlovová

Tento profilový obrázek si můžete okamžitě zakoupit za Zlaté orlice do 3. ledna 12:30 SEČ, aniž byste museli plnit úkoly. Pro nalezení, přejděte na svou přezdívku → Úspěchy → Stránky historie.

Trofej s odměnou za každý úkol

Za splnění každého jednotlivého úkolu získáte trofej s jednou z následujících odměn:

  • 20-50% RP booster na 3-10 bitev
  • 20-50% SL booster na 3-10 bitev
  • 3-5 univerzálních záložních strojů
  • 1 den prémiového účtu
  • Náhodná kamufláž pro bojová vozidla (z výběru kamufláží, které lze aktuálně získat ve hře za plnění úkolů nebo nákupu pomocí Zlatých orlic).

Další podmínky

  • Úkoly jsou k dispozici od 12:00 SEČ uvedeného data do 12:30 SEČ uvedeného data u každého úkolu.
  • Úkoly lze plnit v náhodných bitvách, s výjimkou režimu „Zteč“.

1. prosince – 4. prosince
Vylodění v Opatovatsku

Na začátku prosince 1944 zahájilo sovětské velení vyloďovací operaci, která měla zabránit přesunu německých posil do Budapešti. Poblíž města Ilok malá průzkumná skupina námořní pěchoty, jejíž součástí byla i Jekatěrina Michajlovová, dlouho odváděla nepřátelskou palbu na zaplavený ostrov uprostřed řeky. Hrdinství průzkumné skupiny umožnilo hlavním silám SSSR a Jugoslávie zaskočit nepřítele, porazit je a dobýt město Ilok.

5. prosince – 8. prosince
Bitva o Sio

Od prosince 1943 do března 1944 probíhaly boje o Sio na poloostrově Huon (Papua Nová Guinea). Spojenecká vojska za cenu menších ztrát rozdrtila japonské síly a zmocnila se jejich kryptografických systémů, což výrazně urychlilo osvobození okolních území.

9. prosince – 12. prosince
Operace Kompas

9. prosince 1940 zahájila Velká Británie a její spojenci ofenzívu na severoafrické frontě. Přestože měly italské jednotky početní a zbraňovou převahu, byly poraženy a vyhnány z Egypta a většiny Kyrenaiky. Spojenecký postup byl zastaven jen proto, aby se značná část vojáků přesunula do Řecka, aby jej ubránila před německou invazí.

12. prosince — 15. prosince
Operace Zimní bouře

Od 12. prosince do 24. prosince 1942 provedlo Německo operaci na záchranu 6. armády Friedricha Pauluse, obklíčené ve Stalingradu. Dobrá obrana a úspěšná protiofenzíva Rudé armády však německé plány zhatila. Protože přišli téměř o všechno vybavení a utrpěli velké ztráty, byli nuceni ustoupit.

16. prosince — 19. prosince
Ardenská ofenzíva

16. prosince 1944 začala poslední rozsáhlá německá ofenzíva na západní frontě. Německo usilovalo o znovudobytí přístavu v Antverpách, rozdělení a porážku spojeneckých armád, aby s nimi mohlo uzavřít separátní mír za výhodných podmínek. Bojů se zúčastnilo více než milion lidí, přičemž obě strany utrpěly těžké ztráty. Do konce ledna ale Spojenci drtivě zvítězili na celé frontové linii a zahájili invazi do Německa.

19. prosince – 22. prosince
Ofenzivní operace Kursk-Obojaň

Koncem prosince 1941, když pominula hrozba dobytí Moskvy nepřítelem, zahájilo sovětské velení protiofenzívu v různých směrech. V Kursku-Belgorodu byly síly Rudé armády zjevně nedostatečné k dosažení strategických cílů - proto se po dlouhých bojích a značných ztrátách bez větších výsledků zastavily.

23. prosince — 26. prosince
Bitva u Čchang-ša

Velitel japonské 11. armády Korečika Anami neuposlechl rozkazy velení a doufal, že se mu koncem prosince 1941 podaří snadno dobýt čínské město Čchang-ša. Město však kladlo vážný odpor - po jeho dobytí se Japonci ocitli v obklíčení a při ústupu utrpěli vážné ztráty.

27. prosince — 4. prosince
Bitva v Barentsově moři

31. prosince 1942 německá flotila, jejíž součástí byly těžké křižníky Hipper a Lützow a několik torpédoborců, předstihla britský arktický konvoj směřující do Murmanska v Barentsově moři. Kvůli datu byla tato šarvátka nazývána „novoročním bojem“. Silnějším německým silám se nepodařilo potopit jedinou nákladní loď v konvoji. Tato porážka přiměla Hitlera upustit od operací hladinových lodí a soustředit se na použití ponorek.

Přečtěte si více:
Sledujte Armored Apex 2024 a získejte unikátní odměny z Twitch Drops!
Hunter FGA.9 je dostupný u příležitosti prvního letu!
Bojová technika Bitevního pasu: Šolef V.1
T-2 Early je dostupný u příležitosti první letu!

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news