War Thunder background
Stránky historie (listopad)

I v tomto měsíci se na Stránkách historie ocitnete v centru událostí, které se odehrály na mnoha bitevních frontách. Od severní Afriky a Středomoří až po Moskvu a Blízký východ - zúčastněte se bitev v bojové technice, která byla použita v těchto historických událostech, a získejte ceny!

Od 1. listopadu do 30. listopadu vám bude nabídnuto postupně 8 úkolů. Za splnění každé z nich získáte trofej, za splnění všech získáte jedinečný profilový obrázek ve hře.

John "Jock" Campbell byl důstojník britské armády, který na začátku druhé světové války sloužil v severní Africe. Upřednostňoval rychlé útoky na síly Osy za použití malých skupin dělostřelectva, obrněných vozidel a motorizované pěchoty, kterým se neoficiálně říkalo "Jockovy kolony". Během operace Crusader bránila Campbellova brigáda dva dny letiště Sidi Rezegh jižně od Tobruku. Campbell osobně vedl bitvu, byl neustále v centru dění a svou odvahou inspiroval své podřízené. Za své hrdinství byl vyznamenán nejvyšším britským vojenským vyznamenáním - Viktoriiným křížem.

John Campbell

Tento profilový obrázek si můžete okamžitě zakoupit za Zlaté orlice do 3. prosince 12:30 SEČ, aniž byste museli plnit úkoly. Klepněte na svou přezdívku → Úspěchy → Stránky historie (listopad)

Trofej s odměnou za každý úkol

Za splnění každého jednotlivého úkolu získáte trofej s jednou z následujících odměn:

  • 20-50% RP booster na 3-10 bitev
  • 20-50% SL booster na 3-10 bitev
  • 3-5 univerzálních záložních strojů
  • 1 den prémiového účtu
  • Náhodná kamufláž pro bojová vozidla (z výběru kamufláží, které lze aktuálně získat ve hře za plnění úkolů nebo nákupu pomocí Zlatých orlic).

Další podmínky

  • Úkoly jsou k dispozici od 12:00 SEČ uvedeného data do 12:30 SEČ uvedeného data u každého úkolu.
  • Úkoly lze plnit v náhodných bitvách, s výjimkou režimu „Zteč“.

1. listopadu — 4. listopadu
Linie Barbara

Linie Barbara byla druhá německá obranná linie ve střední Itálii. Začátkem října 1943 Spojenci obsadili nejjižnější linii Volturno a začátkem listopadu se rozhodli zaútočit na linii Barbara. Trvala pouhé dva dny: po průlomu německé jednotky ustoupily na Bernhardtovu linii.

5. listopadu — 8. listopadu
Operace Apatin-Kaposvar

Budapešťská operace, která začala koncem října 1944, nebyla pro sovětské jednotky snadná. Velení rozhodlo o přesunu jednotek z Jugoslávie (čímž je dostalo pod kontrolu místní armády) do jižního Maďarska. Operace byla úspěšná: 7. listopadu se Rudá armáda zmocnila předmostí u města Apatin a o měsíc později obsadila Kaposvár, kde vybudovala obranu.

9. listopadu – 12. listopadu
Bitva o Taranto

12. listopadu 1940 zaútočily britské palubní letouny na italskou flotilu u Taranta. Útok provedlo 21 torpédových bombardérů a vedl k potopení tří bitevních lodí, poloviny z nich u samotného Taranta. Vyrovnání námořních sil mezi Británií a Itálií ve Středozemním moři ukázalo účinnost torpédových letadel. Neúčastníci konfliktu v japonské delegaci proto studovali události v Tarantu a vypracovali plán na podobný útok na Pearl Harbor.

12. listopadu — 15. listopadu
Klinsko-Solněchnogorská obranná operace

15. listopadu 1941 začala poslední obranná operace Rudé armády v bitvě o Moskvu. Sovětským vojskům se podařilo zadržet nepřátelskou ofenzívu - frontová linie se zastavila 14 kilometrů od hlavního města. V prosinci SSSR zahájil protiofenzívu a síly Osy se díky zastavení u Moskvy musely navíc bránit tímto směrem.

16. listopadu — 19. listopadu
Operace Crusader

Dne 18. listopadu 1941 zahájily spojenecké síly pod britským vedením operaci, jejímž cílem bylo zabránit silám Osy v postupu k Suezskému průplavu do Egypta. Bylo to úspěšné: Británie poprvé porazila síly Wehrmachtu a novozélandské jednotky dokázaly ukončit sedm a půl měsíce trvající obléhání Tobruku.

19. listopadu — 22. listopadu
Operace Uran

19. listopadu 1942 začala závěrečná operace bitvy o Stalingrad. Úsilím tří frontů sovětské síly obklíčily, porazily a později donutily ke kapitulaci asi 20 německých divizí. Vítězství u Stalingradu se stalo zlomem v průběhu druhé světové války.

23. listopadu — 26. listopadu
Formace stíhacího pluku "Normandie-Němen"

25. listopadu 1942 uzavřely SSSR a Francie dohodu o vytvoření francouzské letecké perutě na území SSSR. Byla pojmenována na počest francouzské provincie Normandie a 28. listopadu 1944 byla jednotka, která se v té době již stala plukem, pojmenována „Normandie-Němen“ pro své bojové zásluhy při překročení řeky Němen během osvobozování Litvy.

27. listopadu – 30. listopadu
Operace Tariq al-Qods

29. listopadu 1981 zahájil Írán operaci k osvobození města Bostan, dříve dobyté Irákem. Íránci utrpěli značné ztráty, protože se spoléhali především na masivní frontální útoky, ale podařilo se jim vytlačit Iráčany z jejich pozic a poprvé ve válce osvobodit jedno z jejich měst. Následně ofenzíva pokračovala až do úplného osvobození jižního Íránu.

Přečtěte si více:
Získejte PLZ 83-130 v akci Inferno Cannon!
Bedna s nářadím!
Dluhopisy ze sezóny Bitevního pasu "Northern King"!
Inferno Cannon: PLZ83-130

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news