War Thunder background
Vylepšení RWR — větší realismus a nové vlastnosti!
Stáhnout tapetu:

Dnes vám povíme o práci, kterou jsme odvedli na zlepšení výstražných radarových přijímačů (RWR)! Tato vylepšení se ve hře objeví již brzy v další velké aktualizaci "Sons of Attila"!

Výstražné radarové přijímače jsou důležitou součástí letadel a vrtulníků na vysokých úrovních. Shromáždili jsme od vás spoustu zpětné vazby, návrhů a přání týkajících se RWR, a proto jsme se pustili do rozsáhlé práce na výrazném zlepšení této části hry.

Zjednodušeně řečeno, cílem zdokonalení RWR bylo efektivně replikovat funkce různých jednotlivých systémů RWR. V RB a SB mají nyní RWR detekovatelné frekvenční rozsahy, zatímco některé starší RWR ztratily schopnost rozlišit režim sledování od prostého osvětlení; některé RWR již nerozlišují mezi pulzními-dopplerovými a pulzními radarovými signály.

V závislosti na modelu RWR jsou cíle identifikovány různým způsobem v závislosti na typech signálů a typech nosičů až po úplnou identifikaci radarového nosiče na základě informací z databáze. Nejpokročilejší RWR jsou dokonce schopny detekovat odpálení raket s poloaktivními hlavicemi a protiletadlových raket v "tichém" režimu, tj. s vypnutým radarem PVO, na základě rádiových povelů vyslaných raketě na cestě k cíli.

Nyní se věnujme podrobnějším informacím!

Důležité upozornění! - Všechny tyto aktuální seznamy a údaje nejsou konečné a v blízké budoucnosti mohou být rozšířeny a upřesněny.

Individuální frekvenční rozsahy

obraz

Pro každý model RWR ve hře jsme nastavili skutečný rozsah provozních frekvencí. Úspěšnost detekce radarových emisí proto nyní závisí na tom, zda se frekvenční rozsah RWR překrývá s pracovní frekvencí radaru. Pracovní frekvenční rozsah radaru zjistíte velmi snadno - zobrazí se v rentgenovém režimu v hangáru, když najedete kurzorem na postavu pilota. Tento aspekt frekvenčního rozsahu RWR je důležitý pouze v režimech RB a SB; v režimu AB jsou všechny RWR stále schopny detekovat všechny emisní frekvence ze všech radarů. Níže najdete seznam radarových výstražných stanic a příklady letadel, na kterých se používají, s uvedením pracovních frekvenčních rozsahů. Pro usnadnění budeme používat západní klasifikaci frekvenčních rozsahů (pásem).

Frekvenční pásma RWR pro různá letadla:

 • SPO-2 (Su-7B): Pásmo I
 • SPO-10 (MiG-21SMT): Pásma H-J
 • SPO-15 (MiG-29): Pásma G-I
 • Detecteur (Mirage IIIE): Pásma I-J
 • f95 (Saab A32): Pásmo I
 • APP-27 (AJ37): Pásma E-J
 • APP-73 (JA37): Pásma I-J
 • AN/APR-25 (F-4C), AN/APR-36 (A-4E): Pásma E, G, I
 • AN/ALR-45 (F-14A): Pásma E-J
 • AN/ALR-46 (F-4E): Pásma E-J
 • AN/ALQ-73 (F-104S ASA): Pásma I-J
 • AN/ALR-56M (F-16A): Pásma E-J
 • AN/ALR-67 (F-14B), AN/ALR-69 (A-10A): Pásma C-J
 • ARI 18241-1 (Tornado ADV): Pásma C-J
 • AN/APR-39 (AH-64A/D): Pásma C-M

Detekce režimu sledování

obraz

Některé starší výstražné stanice nyní nebudou schopny detekovat režim sledování cíle radarem. Cíl se bude na indikátoru zobrazovat neustále, ale nebude již obsahovat přerušovanou čáru ani speciální nepřetržitý zvukový signál. U modernějších RWR bude aktivní režim sledování stále indikován přerušovanou čarou od středu indikátoru ke zdroji vyzařování a nad indikátorem se objeví zpráva "TRACK".

Seznam stanic, které ztratily schopnost detekovat režim sledování:

 • SPO-2 (Su-7B)
 • SPO Mirage IIIE
 • f95 (Saab A32)
 • APP-73 (JA37)
 • AN/APR-25 (F-4C)
 • AN/APR-36 (A-4E)
 • AN/ALR-45 (F-14A)

Detekce pulzně-dopplerovských signálů

obraz

V závislosti na generaci nemají některé stanice schopnost detekovat pulzní-dopplerovy signály. Nyní v SB ztratila řada starších RWR také schopnost detekovat pulzní-dopplerovy signály. V režimech RB a AB nebudou stanice schopny tyto radary přímo identifikovat, ale budou je schopny odhalit.

Pilot je upozorněn na pulzně-dopplerův signál a jeho směr.
Pilot je upozorněn na pulzně-dopplerův signál a jeho směr.

Zde je seznam těchto stanic:

 • SPO-2 (Su-7B)
 • SPO-10 (MiG-21SMT)
 • SPO Mirage IIIE
 • f95 (Saab A32)
 • AN/APR-25 (F-4C)
 • AN/APR-36 (A-4E)
 • AN/ALR-45 (F-14A)
 • AN/ALQ-73 (F-104S ASA).

Sledování radarem

Jednoduché RWR dříve poskytovaly pouze informace o směru ke zdroji signálu při každé jeho detekci. Při detekci signálu se objevila značka, která brzy zmizela. Pro pokročilejší stanice, jako jsou AN/ALR-46 (F-4E), AN/ALR-56M (F-16A), AN/ALR-67 (F-14B), ARI 18241-1 (Tornado ADV) a AN/APR-39 (AH-64A/D), jsme znovu vytvořili sledování každého zdroje a jeho relativní pohyb na indikátoru, přičemž značka je na displeji neustále přítomna. Když je detekován nový cíl, jeho značka se zakroužkuje.

Identifikace cíle

obraz

Ve skutečnosti některé radiolokátory RWR mohou do určité míry identifikovat radarové nosiče. Tato schopnost závisí také na generaci a konkrétním modelu. Starší modely například zcela postrádaly možnost identifikace. Modernější RWR prostřednictvím světelných indikátorů umožňovaly přibližně identifikovat různé typy cílů, i když v situacích, kdy se jednalo o více cílů, bylo velmi obtížné přesně pochopit, který cíl byl identifikován a v jakém směru. A konečně, nejpokročilejší RWR mohou identifikovat cíle přímo na indikátoru. Pilot získá kompletní obraz bojiště, a aby se značky v těsném uspořádání nepřekrývaly, střídavě blikají. Je třeba také poznamenat, že dva blízké radary lze v tomto případě identifikovat jako jeden. Ve hře se v závislosti na modelu RWR cíle identifikují různě: od typů signálů a typů nosičů až po identifikaci konkrétních nosičů:

 • AI (vzduch-vzduch) - stíhačka
 • PD (pulzní-dopplerovy) - pulzní-dopplerovy radary
 • A/D (protivzdušná obrana) - systém protivzdušné obrany
 • SAM (rakety země-vzduch) - protivzdušné vozidlo
 • AAA (protivzdušné dělostřelectvo) - protivzdušné dělostřelectvo

Seznam zařízení bez možnosti identifikace cíle:

SPO-2 (Su-7B), SPO-10 (MiG-21SMT), f95 (Saab A32).

Identifikace cíle rozsvícením světel pod indikátorem RWR:

AN/APR-25 (F-4C), AN/APR-36 (A-4E), AN/ALR-45 (F-14A), SPO-15 (MiG-29), APP-27 (AJ37), APP-73 (JA37), Detecteur (Mirage IIIE).

Identifikace cíle na indikátoru:

AN/ALR-46 (F-4E), AN/ALR-56M (F-16A), AN/ALR-67 (F-14B), ARI 18241-1 (Tornado ADV), AN/APR-39 (AH-64A/D).

Detekce odpálení raket

obraz

Některé RWR mohou detekovat aktivaci kanálů pro osvětlení cíle, když je cíl zaměřen radarem a osvětlen kontinuálním nebo pulzně-dopplerovským signálem u střel s poloaktivním radarovým vyhledávačem. RWR mohou také detekovat rádiové vysílání povelů pro poloautomatické střely země-vzduch, jako jsou varianty Roland a vozidel PVO "Volna", "Tor" a "Tunguska". I když systém střel země-vzduch (SAM) pracuje v režimu rádiového ticha, což znamená, že sleduje cíl pomocí optiky a neaktivuje sledovací radar, může systém RWR detekovat povely vyslané protiletadlové střele. Systém RWR může také detekovat emise z aktivních radarových vyhledávačů raket, jako je AIM-54. Ve hře se u letadel s takovými pokročilými RWR pilotům zobrazí blikající přerušovaná čára od středu ve směru zdroje záření a nad ukazatelem se zobrazí text "LAUNCH".

F-16C je zaměřen radarem MiGu-29.
F-16C je zaměřen radarem MiGu-29.
F-14A detekuje vyhledávací radar nepřátelského vozidla PVO.
F-14A detekuje vyhledávací radar nepřátelského vozidla PVO.
Pilot si je vědom nepřátelského vyhledávacího radaru Pancir-S1, který operuje v jeho blízkosti.
Pilot si je vědom nepřátelského vyhledávacího radaru Pancir-S1, který operuje v jeho blízkosti.

Seznam RWR schopných detekovat odpálení raket s jejich údaji:

V následujícím případě lze zjistit pouze odpálení S-125 nebo SAM "Volna" z torpédoborce Bravij.

 • AN/APR-25 (F-4C)
 • AN/APR-36 (A-4E)
 • AN/ALR-45 (F-14A)

Model SPO-15, který je na MiGu-29, dokáže detekovat osvětlení pro radarem naváděné střely, jaké používají například varianty F-4, MiG-29, F-16 a F-104.

Kromě raket Roland SAM všech variant a raket "Volna", "Tor" a "Tunguska" dokáže detekovat osvětlení radarem naváděných střel.

 • AN/ALR-46 (F-4E)
 • AN/ALR-56M (F-16A)
 • AN/ALR-67 (F-14B)
 • ARI 18241-1 (Tornádo ADV)
 • AN/APR-39 (AH-64A/D)
Přečtěte si více:
Bedna s nářadím!
Mad Thunder: Běs a kořist!
Je to opraveno! č.90
Odměňujeme autory, jejichž díla byla zařazena do trofejí s kamuflážemi!

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news