War Thunder background
Souboje řízených střel: fair play

S aktualizací La Royale přicházejí další vylepšení pro střely SACLOS, která přinesou větší vyváženost a autentičnost raketových soubojů.

Vícenásobná jízda po paprsku

Čau, lidi! Dnes budeme pokračovat ve zkoumání dalších podrobností o vylepšeních raket ve hře a nejprve si povíme něco o střelbě více raketami. Toto technicky složité téma jsme se pokusili popsat nejprve jednoduchými slovy a následně podrobněji popsat aspekty tohoto vylepšení. Doufáme, že se vám to bude líbit!

obraz

Zjednodušeně: v nadcházející aktualizaci La Royale se chystáme vylepšit střely SACLOS naváděné paprskem (viz seznam strojů níže), aby byla střelba více raket autentičtější, tj. povolena v krátkém časovém úseku. Dříve letadla a bojová vozidla toto omezení ignorovala a střely mohly být odpalovány jedna po druhé a všechny byly naváděny na cíl současně. Piloti vrtulníků a letadel využívali tohoto herního zjednodušení tím, že přetěžovali ochranu protiletadlových vozidel. Například v souboji mezi francouzským Rolandem 1 a ruským Ka-52 má SAM pouze dvě bojeschopné střely, zatímco vrtulník může vypustit všech svých 12 PTŘS Vichr, nehledě na omezené povolené zpoždění salvy. Francouz může sestřelit první dvě PTŘS, ale třetí střela poslala vozidlo zpět do hangáru. Nyní je salva několika raket povolena pouze po krátkou dobu. Při překročení ztratí první vystřelené střely kontrolu.

obraz

Detailně:

Navádění laserovým paprskem je metoda navádění střel, kdy laserový projektor odpalovacího zařízení promítá do prostoru naváděcí pole v podobě laserového rastru ve tvaru kužele. Záření je modulováno několika frekvencemi, takže signál v různých bodech rastru se liší a přijímač na palubě střely může určit, ve kterém bodě řídicího pole se střela právě nachází, načež autopilot střely navede střelu zpět do středu řídicího pole, a tím na přímou dráhu na cíl.

obraz
obraz

Vzhledem k tomu, že odpalovací zařízení nepředává povely jednotlivým střelám přímo a nemá k dispozici údaje o jejich poloze, nemají tyto systémy teoreticky žádné omezení počtu současně letících střel v jednom naváděcím kuželu. Střelba více raketami se používá ke zvýšení šance na zničení cíle. Reálné systémy však mají taková omezení, protože pro zajištění souměřitelnosti průměru paprsku a rozměrů cíle a udržení konstantní úrovně vstupního signálu se úhel rozevření paprsku zmenšuje s tím, jak se střela vzdaluje od odpalovacího zařízení. Zmenšení úhlového rozevření paprsku zajišťuje optický systém s proměnnou ohniskovou vzdáleností (pankratický optický systém).

obraz

Provoz pankratického optického systému při naváděním paprskem jedné střely a více střel odpálených se zpožděním.

Mechanika navádění paprskem ve hře umožňovala také navádění více střel a odolnost proti aktivnímu rušení jak vzdušnými, tak pozemními nosiči. Skutečná omezení navádění paprskem však byla dříve ve War Thunderu zjednodušena, a proto mají tyto střely výhody zejména v soubojích vrtulníků s protiletadlovými vozidly. Piloti mohli vypálit více střel, kdy první střely aktivovaly protiletadlové střely země-vzduch, zatímco následující střely dosáhly cíle, když byla vyčerpána bojová munice protiletadlového vozidla. Ve skutečnosti je naváděcí systém schopen zajistit naváděcí pole pouze pro omezený počet střel seskupených na trajektorii. Nejvzdálenější střely budou mít příliš široký laserový rastr a příliš nízký signál, zatímco právě vypuštěné střely budou mít příliš úzký rastr, který zabrání jejich navádění po paprsku. Stejná funkce bude implementována do hry.

V aktualizaci La Royale bude pilot nebo operátor SAM stále moci navádět více střel, ale pouze pokud byly vypuštěny v krátkém časovém intervalu. Další střela vystřelená mimo tento interval přepne řídicí pole na sebe a kontrola nad dříve vystřelenými střelami bude ztracena. Povolená doba střelby se zobrazí na HUD pilota nebo střelce.

Seznam strojů:

  • Ka-50, Ka-52, Mi-28NM, AH Mk.1, Su-25T, Su-39, UAV „Orion“, BMP-2M, ASRAD-R, ADATS, ZT3A2, Stormer HVM, ADATS (M113)

Dálkové odjištění roznětky při přiblížení střely

Další vylepšení protiletadlových raket, aby se zabránilo falešné aktivaci roznětky během letu k cíli. Ve skutečnosti mají bezkontaktní roznětky rádiově naváděných protiletadlových střel možnost dálkového odjištění, které se aktivuje při přiblížení k cíli. Tato možnost zvyšuje odolnost střely proti rušení a umožňuje zabránit falešné iniciaci roznětky. Dříve War Thunder používal zjednodušenou mechaniku bezkontaktních senzorů, které zůstávaly vždy odjištěné a mohly být iniciovány střelami na blízko vypálenými z letadla nebo vrtulníku na protiletadlové vozidlo. Souboj letadla proti PVO nebyl nikdy dostatečně fér.

Rozhodli jsme se tohoto zjednodušení v aktualizaci La Royale zbavit. Pokud se radar protiletadlového vozidla zaměří na cíl, senzor roznětky se aktivuje až při přiblížení k cíli. To nám umožní vyhnout se falešnému odjištění blízkými střelami nebo nepřátelskými letadly. Pokud je však střela odpálena bez zaměření cíle nebo dostane ruční příkaz k zaměření (MCLOS), zůstává snímač cíle od odpálení aktivní, protože střela nemá žádné údaje o vzdálenosti k cíli.

Seznam raket země-vzduch s dálkovými senzory odjištění:

  • VT-1, Roland-2, Roland-3, 9M331, 9M311, 9M311M1, 95Ya6
Přečtěte si více:
Získejte Churchill AVRE v akci Operace Overlord!
Plánované technické práce - 19.6.2024
MPK Pr.11451: Nadvláda v mělkých vodách
Seek & Destroy: Vylepšení & úpravy

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news