War Thunder background
Novinky o režimu Světová válka

Rádi bychom vám představili další várku změn v herním režimu "Světová válka" a informovali vás o nadcházející možnosti vyzkoušet si své dovednosti v historických bitvách.

Více o světové válce [EN]

Nordwind

Zahájení operace Světové války "Nordwind" bylo z technických důvodů odloženo.

Nové datum zahájení oznámíme v tomto článku. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Operace "Nordwind" byla aktualizována. Silně jsme přepracovali skupiny bojové techniky a složení armád, abychom vám poskytli více taktických možností. Například M18 GMC byl přesunut ze skupiny SPG (nyní bude tato skupina označena jako "Medium SPG") do samostatné skupiny "Light SPG", která zahrnuje také jeho prémiovou verzi, takže už si nemusíte vybírat mezi silou M36 GMC a mobilitou M18 GMC - v jedné bitvě lze použít obojí. Výraznou změnou prošly také skupiny letadel - stíhačky jsou nyní rozděleny do samostatných skupin podle modelů. Německá strana má k dispozici malý počet Me 262 A-1a/Jabo jako posily a spolu s výrazným přepracováním vyvážení armády a posil se tato operace může odehrát novým způsobem

Podívejte se na aktuální seznam dostupné bojové techniky.

Minulé změny

obraz

Hned při předchozím spuštění herního režimu v listopadu loňského roku se nám podařilo provést několik důležitých a znatelných změn, o kterých jsme bohužel neměli příležitost mluvit - nyní toto nedopatření napravujeme.

Odstranili jsme časovač pro vstup hráčů do bitev ve všech operacích. Dříve měli svazoví hráči několik minut na to, aby se přednostně zapojili do bitev, během nichž se ostatní hráči v dané operaci mohli pouze dívat na bitvu na globální mapě a čekat, až na ně přijde řada. V minulých implementacích vstupu hráčů do bitev Světové války prostřednictvím globálního seznamu bitev - toto řešení bylo opodstatněné a užitečné, protože obrovské množství hráčů z globálního seznamu bitev získalo nejvhodnější bitvy během několika sekund. Nyní jsme do každé operace pustili striktně omezený počet hráčů a časovač pro vstup do bitvy již nemá smysl. Svazoví hráči mají přednostní právo vstoupit do své operace během prvních 10 minut od jejího zahájení, během této doby se náhodní hráči nebudou moci k operaci připojit prostřednictvím hlavní nabídky Světové války. Pokud tedy svazoví hráči obsadí během prvních 10 minut všech 80 volných míst ve své operaci a budou hrát v tomto složení až do konce, nebude se k nim moci připojit žádný náhodný hráč, jako tomu bylo v případě předchozí mechaniky globálního seznamu bitev.

Odstranili jsme omezení (zákaz) vstupu náhodných hráčů do bitvy na základě nerovnováhy stran v bitvě. Dříve se toto omezení (zákaz) netýkalo pouze svazových hráčů - ti se mohli plně postavit proti méně připravenému soupeři v bitvách s jakoukoli početní převahou. Náhodní hráči byli v této situaci nuceni dívat se na tuto bitvu pouze na globální mapě a čekat na další nebo hledat novou operaci. Nyní systém vyhledávání operace hráči vyrovnává množství hráčů v operaci tím, že nespojuje hráče v operaci, ve které je již vybraná strana v přesile. V operacích s rozdílným počtem účastníků na obou stranách tak stále mohou vyskytovat nevyvážené bitvy (což nemohlo být kompenzováno náhodným vyhledáváním operací prostřednictvím vyhledávací nabídky), ale všichni hráči v operaci mohou hrát všechny bitvy dané operace a nemusí již trávit většinu času hledáním správné bitvy.

Aktivně jsme shromažďovali vaše dotazy a připomínky v sekci fóra pro Světovou válku a připravili jsme jejich souhrn s podrobnými odpověďmi.

Zlepšení mechaniky vyhledávání operací

V předchozím odstavci jsme se několikrát zmínili o nové mechanice vyhledávání operací, která by měla rozdělit náhodné hráče z obecné fronty vyhledávání do vhodných operací, aniž by se počet hráčů v nich přeplnil a stal se nevyváženým. V reálných podmínkách jsme v tomto systému našli nedostatky, které syntetické testy neodhalily, což v některých případech vedlo k ignorování námi daných omezení týkajících se maximálního povoleného počtu hráčů v operaci a povolené nerovnováhy. Systém byl přepracován s ohledem na zjištěné vlastnosti a nyní je připraven na nový test.

Také po ukončení operace a pokusu o nalezení nové operace byl hráč odstraněn ze seznamu hráčů operace až po 10 minutách (maximální přípustná doba nečinnosti v operaci), kvůli čemuž se mohly takové "mrtvé duše" hromadit v seznamu hráčů operací. Při připojení k nové operaci bude hráč odstraněn ze seznamu aktivních hráčů předchozí operace a maximální doba nečinnosti byla zkrácena na 5 minut. Aktivitou hráče (nikoli velitele) je v tomto případě přítomnost hráče v okně vybrané operace Světové války nebo v některé z jejích bitev.

Seznam hráčů v operacích by tak měl být aktuálnější, což umožní systému vyhledávání operací najít vhodnější operaci a samotný systém se po technické stránce znatelně zlepšil.

Zasloužená odměna

obraz

Obdrželi jsme velké množství připomínek od velitelů operací, že jejich práce ve Světové válce mezi sezónami nebyla nijak odměněna, přestože byla velmi náročná a důležitá. S těmito argumenty lze jen těžko polemizovat, a proto jsme na konci každé operace přidali odměnu pro velitele v podobě Stříbrných lvů. Odměna se vypočítá na konci každé operace na základě součtu bodů misí všech hráčů ve všech bitvách operace a rovnoměrně se rozdělí mezi všechny velitele dané operace na základě jejich aktivity (více o aktivitě velitelů). Násobitel dodatečné odměny se liší v případě vítězství (1,1) nebo porážky (0,9). Pokud například existují dva velitelé s aktivitou 25 % a 75 % a součet bodů všech hráčů ve všech bitvách operace je 100000, obdrží za své velitelské úsilí 0,25 * 100 000 * 1,1 = 27 500 a 0,75 * 100 000 * 1,1 = 82 500 Stříbrných lvů. Podle našich výpočtů přinese plná hratelná operace (1,5-2 hodiny) jejich velitelům asi 250 000-500 000 Stříbrných lvů.

Současně se obáváme vzniku mnoha zbrklých operací, jejichž velitelé by rádi získali snadnou odměnu, aniž by do nich vložili jakékoli úsilí. Proto je od nynějška vytvoření operace Světové války placenou službou. Její cena bude v současné době 70 000 SL, které budou odečteny hráči, který svaz nahlásil pro operaci Světové války v okamžiku, kdy svaz vstoupí do operace. Umístění svazu do fronty na hledání soupeře v případě předčasného stažení z fronty nepovede k plýtvání herní měnou.

Zároveň jsme si dobře vědomi situace rychlého vítězství nad nepřítelem (především když jsou jeho velitelé nečinní). V takových případech nemusí mít vítězný tým dostatek času na to, aby v bitvách získal dostatečný počet bodů, aby byla operační bilance žádajícího velitele kladná. Proto se mu odměna za operaci dodatečně přepočítá, aby se kompenzovaly výdaje: pokud bude jeho vypočtená odměna velitele nižší než aktivita krát náklady na vytvoření operace - zvýší se na tuto hodnotu. Například v případě rychlého vítězství nad nepřítelem, kdy bylo v bitvách získáno pouze 20 000 bodů mise, pokud jsou dva velitelé - 80% aktivita žadatele a 20% aktivita druhého velitele, budou odměny velitelů vypočteny následovně. Vypočítaná odměna pro žadatele bude 0,8 * 20 000 * 1,1 = 17 600 SL, což je méně než součin aktivity a nákladů na vytvoření operace (0,8 x 75 000 = 60 000), takže jeho odměna bude zvýšena na 60 000 SL. Pro druhého velitele bude odměna 0,2 * 20 000 * 1,1 = 4 400 bez jakýchkoli dalších přepočtů. Kompenzace výdajů se vztahuje pouze na velitele, který o ni žádá, protože je zaměřena pouze na kompenzaci výdajů, nikoli na zvýšení odměny v rychlých operacích. Náhrada výdajů je úměrná aktivitě velitele žadatele, aby se zabránilo pokusům o převod herní měny jeho prostřednictvím.

Bonusová odměna pro vojáky a okno s výsledky operace

Bonusová odměna na základě výsledků operace Světové války byla vždy k dispozici, ale zobrazovala se pouze ve zprávě s výsledky operace, takže o ní málokdo věděl. Nyní se na konci operace všem jejím účastníkům, kteří přispěli, zobrazí vyskakovací okno s podrobnostmi o osobních úspěších a bonusové odměně, která se vypočítá ze součtu Stříbrných lvů získaných ve všech bitvách operace a činí v případě vítězství 30 % této částky a v případě porážky 10 %.

U velitelů se v okně výsledků operace zobrazí také součet bodů všech hráčů ve všech bitvách operace a osobní aktivita velitele, což jsou parametry, ze kterých se vypočítá odměna za velení.

Všechny tyto hodnoty jsou také duplikovány ve zprávě s výsledky operace a můžete se k nim kdykoli vrátit a znovu je prozkoumat.

Bojová skupina

Tak se nazývá speciální typ desetičlenného družstva, jehož účast je povolena pouze v bitvách Světové války. V minulosti jakákoli změna bojové skupiny vedla k tomu, že se vrátila zpět na normální čtyřčlenné družstvo, což téměř znemožňovalo její použití. Opravili jsme všechny zjištěné problémy a s radostí vám oznamujeme, že nyní můžete opět hrát bitvy Světové války až s deseti družstvy spolubojovníků!

Hloubková obrana

obraz

Tankové armády ve Světové válce se výrazně liší od pěších armád jak množstvím a kvalitou dostupné techniky, tak i některými herními mechanismy. Pěší armády se pohybují výrazně pomaleji než tankové, ale rychleji se zakopávají, což je ideální pro vytváření a doplňování frontových linií. Tankové armády jsou naopak potřebné pro průlomy a obklíčení, i když jim nikdo nebrání, aby se zakopávaly na důležitých úsecích fronty.

Zakopáním tankového vojska se velitel připravuje o důležitou útočnou a rychle manévrovatelnou jednotku, kterou v tomto stavu nemůže přesunout a musí pokaždé znovu čekat na dlouhou dobu zakopání v případě, že se pohne frontová linie. Dlouhé zakopávání tankové armády se nyní odráží v novém režimu misí - Nápor / Hloubková obrana.

Při útoku na zakopanou tankovou armádu se připravte na víc než jen na útok na nepřátelské opevnění a obsazení strategického bodu - nyní to musíte udělat dvakrát! Po obsazení bodu na první obranné linii se bojová oblast mise rozšíří a posune, nový bod obsazení se objeví hlouběji v týlu obránců a útočníci musí provést další rozhodující útok, aby jej obsadili a vyhráli bitvu.

Pozvánka na operaci

Ještě jeden bod inspirovaný vašimi nápady a přáními. Mnozí z vás hrají War Thunder už dlouho a mají mnoho přátel, se kterými čas od času hrají společně. Zároveň ale můžete být s přáteli v různých svazích z historických nebo herních důvodů. Světovou válku můžete hrát společně v družstvu, ale co když je jeden z vás velitel? Přidali jsme mechaniku pozvání dalších hráčů ze seznamu kontaktů do operace (podobně jako při pozvání družstva). Odeslání pozvánky je k dispozici v operačním okně pro hráče letky s hodností seržanta nebo vyšší.

Další změny:

 • Na panel letiště byl přidán aktuální a maximální počet leteckých armád.
 • Na panel letiště byla přidána informace o nemožnosti zvýšit leteckou armádu, pokud byl dosažen limit armády.
 • Maximální počet bodů nasazení byl snížen na 300. V operacích již není vzácná bojová technika, na kterou se můžete nasadit mimo příděl vozidel za značný počet bodů nasazení (přes 1000), a letecká a protiletadlová vozidla mají výrazně nižší cenu (100-150 bodů), takže dřívější limit bodů nasazení se stává značně nadhodnoceným.
 • Model poškození pro nákladní vozidla používaná v konvojích přidává druhého člena osádky na sedadlo spolujezdce, který může v případě potřeby nahradit řidiče.
 • Model poškození nákladních vozidel používaných v konvojích byl nahrazen jiným. Dříve měla tato vozidla zvýšenou pravděpodobnost požáru a celkově křehčí model poškození.
 • Byly přepracovány mise AA Defense a Air Raid:
  • nyní se v misi neobjevují AI vozidla, která nejsou cílem mise a jejichž zničení nesnižuje počet bodů obránce;
  • při útoku na pěší armádu budou nyní pěší čety armády v misích nahrazeny nikoli samohybnými vozidly PVO, ale protitankovými děly jako v misích Advance to Contact / Defense;
  • při útoku na dělostřeleckou armádu nyní AI vozidla nestřílejí na letadla.
 • Ve všech asymetrických misích, ve kterých dochází ke ztrátě bodů útočníka s časem mise, byl pod body týmu přidán časovač do konce mise, jehož hodnota odpovídá časovači v okně statistik mise.
 • Ve všech režimech bylo odstraněno označování vozidel ovládaných umělou intel možné určit podle šipek na okraji obrazovky.
 • V misích zachycení kolony, když konvoj postupuje, nebudou staré body nasazení obránců smazány, ale zůstanou aktivní spolu s nově přidanými body.

Diskutujte na fóru [EN]

Přečtěte si více:
Získejte PLZ 83-130 v akci Inferno Cannon!
Bedna s nářadím!
Dluhopisy ze sezóny Bitevního pasu "Northern King"!
Inferno Cannon: PLZ83-130

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news