War Thunder background
Test námořnictva: Nový systém míření, hydrodynamika a další změny
Pozor! Tato novinka byla původně publikována na staré verzi webových stránek. V některé verzi webových prohlížečů se může zobrazovat chybně.


S radostí zveme pre-beta testery k dalšímu testování námořních bitev ve War Thunderu.

Rozvrh

28. července 29. července 30. července 31. července
19:00 – 23:00 03:00 – 07:00   03:00 – 07:00   03:00 – 07:00  
  19:00 – 23:00 19:00 – 23:00  

Seznam dostupných strojů:

Novinky a změny v této testovací fázi

 • Torpédoborec typ 1936
 • Torpédoborec třídy Júgumo
 • Torpédoborec projekt 7U
 • Torpédoborec třídy Fletcher
 • Torpédoborec třídy Tribal
 • Torpédový člun projekt 183 Bolševik
 • Iljušin Il-4
 • Jak-9T
 • Torpédový člun třídy Dark
 • Beaufort Mk.VIII
 • Typhoon Mk.Ib/L
 • Elco PT-565
 • Třída S100
 • SB2C-4
 • F4U-1c
 • PT-15
 • B7A2
 • A6M5
 • Bf 109G-2
 • He 111H-6
 • Nové herní mechaniky
 • Nový typ misí s několika zónami k zabrání
 • Nová bojová loď: německý torpédoborec typ 1936.
 • Nová mise na mapě Fidži – námořní nadvláda.
 • Nový systém míření a korekce střelby.
 • Testování bude probíhat ve Zjednodušeném a Realistickém herním módu pro ověření nových systémů míření a korekce střelby.
 • Ve Zjednodušeném módu jsou silnější lodě a zbraně.
 • Vylepšená kamera zásahu.
 • Manuální určení cíle pro sekundární skupinu výzbroje.
 • Mechanika naklánění a převracení.
 • Opravy poškození nyní lze zrušit.
 • Nové indikátory pro různé skupiny výzbroje.
 • Munice s rádiovou roznětkou (dostupné jen pro torpédoborce Fletcher).
 • Zvětšena vzdálenost, na kterou jsou viditelné značky torpéd.

Opravy chyb:

 • Opravena chyba v modelu poškození, která způsobovala absenci tříštivotrhavého poškození, pokud zasáhla tříštivotrhavá munice (HE) velký oddíl lodi (pokud byla velikost daného oddílu větší, než velikost exploze daného náboje).
 • Opravena chyba, která ovlivňovala pozici kamery diváka po zničení hráčovy lodě.
 • Opravena chyba, která způsobovala absenci hlasu osádky (varování o přibližujících se torpédech, požáru, nebo kritickém poškození hráčovy lodě.
 • Opravena výzbroj torpédoborce projekt 7U – 45mm kanóny byly nahrazené 37mm. Výzbroj tak nyní odpovídá torpédoborci Soobrazitělnyj okolo roku 1943.
 • Opraveny chybějící zvuky dopadajících bomb.

Nové systémy míření a korekce střelby

Ve Zjednodušeném módu je mechaniky ovládání střelby zjednodušená. Při zamíření na protivníkovo plavidlo se zobrazí zpráva "Cíl zaměřen". Vypalte zkušební výstřel.”

Hráč je pak dotázán k vypálení do místa, kde se nachází cíl. Úprava vzdálenosti proběhne automaticky s určitou odchylkou. Po každém výstřelu je dopad virtuální osádkou zanalyzován a dojde k upravení vzdálenosti.

Jakmile oblast zasáhnout tři výstřely, je vzdálenost odhadnuto s nejvyšší možnou přesností dle výbavy vaší lodě. Poté bude vzdálenost k vybranému cíli opravována automaticky a střelba tedy bude co nejefektivnější na danou vzdálenost.

V tu chvíli můžete provádět korekce ve vodorovné ose podle rychlosti protivníka a ve svislé pro úpravu střelby více k čáře ponoru, nebo výbavě na palubě. Pokud si ale vyberete nový cíl, celý cyklus zacílení začne znovu.

V Realistickém módu má hráč nad celým procesem střelby větší kontrolu a některé procesy, které jsou ve Zjednodušeném módu prováděné automaticky, zde leží na hráčových bedrech.

Proces střelby začíná zamířením na požadovaný cíl, po kterém operátor virtuálního dálkoměru vypočítá vzdálenost k cíli s potencionální odchylkou. Hráč pak vypálí a sledováním dopadajících střel určí velikost a typ chyby (moc blízko, moc daleko), aby mohl korekci provést ručně.

Abyste tak mohli učinit, otevřte si nastavení ovládání a přiřaďte si korekci ideálně na kolečko myši, což je pohodlná a rychlá možnost.

Narozdíl od Zjednodušeného se v Realistickém módu neprovádějí korekce automaticky, když se cíl přibližuje, nebo vzdaluje. Hráč může odhadnout změny ve vzdálenosti podle odečítání výstupu od operátora dálkoměru, ale úpravy musí být prováděné ručně. V Realistickém módu si hráč může vyžádat novou vzdálenost použitím příkazu “Upravit míření ručně”, kdy se vzdálenost odhadnutá virtuálním operátorem dálkoměru odešle do děl. Myslete ale na to, že se efektivita tohoto postupu se zvětšující vzdáleností snižuje mnohem rychleji ve srovnání s ruční korekcí.

Jakékoliv prováděné manévry značně snižují přesnost střelby pro hráče samotného, i pro nepřátele.

Uvědomujeme si, že tato metoda míření může být poměrně složitá, ale zároveň odráží ducha námořního boje a důležitost manévrování na velké vzdálenosti. Těšíme se na vaši zpětnou vazbu ohledně nového systému míření ve Zjednodušených a Realistických bitvách.

Kamera zásahu

Pokud nyní zasáhnete nepřítele, zobrazí se v kameře zásahu více informací o jejím stavu, včetně:

 • Vztlaku
 • Počtu oddílů, které musí být zničené pro zničení celé lodě (to platí pro lodě a malotonážní čluny)
 • Procento osádky, po jejímž zničení dojde k vyřazení, nebo zničení lodě.

Věříme, že tyto změny povedou k větší transparentnosti při procesu ničení lodí.

Silnější lodě a torpéda ve Zjednodušených bitvách

Aby byly bitvy dynamičtější a také vyváženější mezi torpédovými čluny a většími loděmi, byly zesíleny některé prvky ve Zjednodušených bitvách po vzoru bitev na zemi i ve vzduchu. Různé typy lodí získaly různé arkádové boosty. Ty se týkají těchto vlastností: tah motorů, síla ovládání kormidla, rychlost torpéd.

Ruční označení cíle pro sekundární skupiny výzbroje

Nyní můžete přiřadit prioritu obsluze malorážných děl / protiletadlových zbraní pro cíle na vodní hladině / vzdušné cíle. Přibyly dva nové příkazy: “Ruční označení cíle pro děla malé ráže” a “Ruční označení cíle pro protiletadlové zbraně.” Nastavte si tyto příkazy na samostatná tlačítka, zamiřte na požadovaný cíl a zmáčkněte dané tlačítko.

Mechanika naklánění a převracení

Byla vylepšena hydrodynimka a poškození jedné strany lodě nyní může vést k naklánění. Pokud budete dostatečně dlouho ignorovat opravy, naklonění může dosáhnout kritického stupně. Poté se loď jednoduše převrátí.

Munice s rádiovou roznětkou

Pro hlavní děla torpédoborce třídy Fletcher jsme přidali munici s rádiovou roznětkou. Tato munice značně zvyšuje efektivitu lodě při střelbě na vzdušné cíle.


Jak se mohu zúčastnit?

Vlastníte balíček s dřívějším přístupem? Gratulujeme, pro vás je to jednoduché!

Normálně spusťte hru a při spuštění jednoho z testovacích eventů dostanete na výběr z možností stáhnout soubory betatestu, nepotřebujete separátní launcher hry. Poté se můžete pod svým účtem přihlásit na oficiální fórum, kde najdete speciální sekci určenou pro konverzaci k betatestu!

 

Také jsme otevřeli přihlášky pro hráče, kteří by se uzavřeného betatestu (který začne později) chtěli zúčastnit, ale nezakoupili si žádný z balíčků. Můžete poslat přihlášku, některé z nich budou později vybrány.

Pozor! Pokud bude mít váš účet přístup k testování, nebude dostupný z více, než dvou počítačů.


Ve speciální části fóra najdete novinky a informace o časovém plánu testu. Můžete zde také diskutovat o budoucích plavidlech s vývojáři. Doufáme, že se diskuze zúčastníte!


War Thunder tým

Přečtěte si více:
Bedna s nářadím!
Mad Thunder: Běs a kořist!
Bojová technika Bitevního pasu: Kungstiger
Bojová technika Bitevního pasu: P-51C-11-NT Mustang (Čína)

Komentáře (0)

Commenting is no longer available for this news