War Thunder background
21. pancéřová divize
Pozor! Tato novinka byla původně publikována na staré verzi webových stránek. V některé verzi webových prohlížečů se může zobrazovat chybně.


Panzerkampfwagen II, Deutsches Afrikakorps, kamufláž vytvořená hráčem JoKeR_BvB09 | stáhnout zde


Oficiálně byla 21. pancéřová divize, tvořící jednu ze dvou divizí Afrikakorpsu, zformována 1. října 1941, a od začátku měla to štěstí, že k ní byl připojen 15. motorizovaný prapor a 104. dělostřelecký pluk, vybavený obávanými protileteckými kanóny FlaK 36 ráže 8,8 cm, užívaných v roli smrtících protitankových zbraní - tyto tři jednotky byly následně převedeny pod přímé velení legendární "Lišky pouště", Erwina Rommela.

Generál Rommel a v. Bismack
Severní Afrika, 1942

Důvodem vytvoření 21. pancéřové divize byly změny ve struktuře velení po těžkých bojích v rámci britské operace Battleaxe, které byly nařízeny nejvyšším německým armádním velením OKH. To se domnívalo, že Rommelovi byla poskytnuta přílišná nezávislost, a proto byl ve spolupráci s italským nejvyšším velením Commando Supremo učiněn pokus o dosazení pobočné velitelské jednotky v čele s generálem Gariboldim. Rommel toto vnímal jako snahu o narušení jeho nezávislého velení, a proto apeloval na generála von Brauchitsche, aby byly jednotky Afrikakorpsu reorganizovány na Panzergruppe Afrika. Von Brauchitsch Rommelovi vyhověl, a Rommel mohl nerušeně shromažďovat své síly a provádět důkladná cvičení zaměřená na protitankové operace a manévrování tankových formací. Klíčovou částí Rommelovy taktické doktríny bylo využití kanónů FlaK jakožto vysoce mobilních protitankových zbraní, jež byly taženy nákladními vozy a byly užívány pro přímo vedenou palbu.

V září 1941 byla 21. pancéřová divize pod velením generálmajora Johanna von Ravensteina vyslána do prvního boje. Rommel misi popsal jako "průzkum bojem", ve skutečnosti šlo ale o pokus dobýt britské skladiště paliva a zásob fronty, které se nacházelo blízko fronty, a Rommel se domníval, že jde o přípravu k zásobování britské ofenzivy. Divize byla vyslána vpřed, nicméně ve skutečnosti šlo o brilantně naplánovanou britskou léčku. Britové věděli, že Rommel jen těžko pohrdne velkým množstvím zásob a paliva - oboje mající pro něj nevyčíslitelnou hodnotu. Na frontové linii tanky 21. pancéřové divize navázaly kontakt s jednotkami britské 7. pancéřové divize - ty ale boj nepřijaly a ustoupily s Němci v zádech. Von Ravenstein Brity pronásledoval až k táboru u Sofafi, kde německým obrněncům začalo docházet palivo kvůli neúnosně prodlouženým zásobovacím trasám. V tu chvíli past sklapla - na znehybněné německé tanky začaly útočit letouny RAF za podpory sil Commonwealthu, a 21. divize utrpěla těžké ztráty, než se jí podařilo ustoupit. V listopadu 1941 navíc přišla o velícího důstojníka poté, co byl von Ravenstein zajat Brity během průzkumné mise.

Německá vozidla
v severní Africe

Jednotka se následně účastnila všech velkých operací v severní Africe, kde byl terén a počasí často stejným nepřítelem Němců jako britští vojáci. Výsledky bitev se lišily, vaz ale 21. pancéřové divizi zlomila špatná zásobovací situace. Ačkoliv tak Rommel vedl divizi k mnoha taktickým triumfům (jmenujme například porážku amerických sil v průsmyku Kasserine), strategicky vzato Afrikakorps postrádal dostatek paliva, materiálu i personálu, což vážně snižovali bojovou efektivitu. Severoafrická kariéra 21. pancéřové divize tak skončila 13. května 1943, kdy se zbytkem Afrikakorpsu kapitulovala.

Divize byla následně ve Francii znovu vytvořena a opět pod velením polního maršála Rommela se účasnila bojů v severozápadní Francii, následujících po vylodění Spojenců v Normandii v červnu 1944. Divize se účastnila bojů u Ranville a Bayeux, a později byla téměř zcela zničena u Falais, kde byla obklíčena spojeneckými jednotkami. Zbytky divize pak byly staženy do Německa. Znovu byla jednotka bojově nasazena až počátkem roku 1945, kde v síle oslabených tří tankových rot čelila Rudé armádě u Goerlitze, Slatsku a Cottbusu. Ačkoliv dokázala divize pod velením plukovníka Helmuta Zollenkopfa Sovětům způsobit vážné ztráty, v dubnu 1945 již nedisponovala žádnými bojeschopnými tanky a 29. dubna se přeživší vojáci 21. pancéřové divize vzdali postupujícím Sovětům.

War Thunder tým (autor: Aaron Lentz)


V jedné z nadcházejících aktualizací představíme emblém '21. Panzerdivision':

Emblém vytvořen hráčem Branislav 'InkaL' Mirkov


Uvidíme se na bojišti
Přečtěte si více:
Bedna s nářadím!
Mad Thunder: Běs a kořist!
Je to opraveno! č.90
Odměňujeme autory, jejichž díla byla zařazena do trofejí s kamuflážemi!