Pliki cookie
Możesz wyłączyć niektóre pliki cookie, podając informacje, które mogą być wykorzystane w celach marketingowych: podłączenie trackerów do systemów analitycznych oraz dane partnerów. Narzędzia, które są ważne dla działania witryny i powiązanych systemów, nie zostaną dezaktywowane. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie niektórych plików cookie wpłynie na jakość korzystania z witryny Gaijin i jej usług. Jeśli chcesz wyłączyć niektóre z tych plików cookie, kliknij przycisk:
Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie tutaj: https://warthunder.com/pl/support/cookie.

Data ostatniej aktualizacji i wejścia w życie: 29 grudnia 2020 r.

Aktualna wersja znajduje się na stronie: https://warthunder.com/en#/cookie

WAŻNA INFORMACJA: ZANIM ZAAKCEPTUJESZ NINIEJSZY DOKUMENT, PRZECZYTAJ GO UWAŻNIE. PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ, ŻE MUSISZ MIEĆ 16 LAT LUB BYĆ W WIEKU, KTÓRY ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W MIEJSCU TWOJEGO ZAMIESZKANIA UMOŻLIWIA ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZYCH ZASAD. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DOPUSZCZALNEGO WIEKU ZNAJDZIESZ W SEKCJI 12 NASZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI. JEDYNĄ ORYGINALNĄ WERSJĄ NINIEJSZYCH ZASAD JEST ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA. MA ONA PIERWSZEŃSTWO W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK RÓŻNIC, PYTAŃ LUB SPORÓW W ZAKRESIE ZNACZENIA, FORMY, WAŻNOŚCI LUB INTERPRETACJI, OBECNYCH W RÓŻNYCH WERSJACH JĘZYKOWYCH.

Niniejsze zasady dotyczące plików cookie stanowią integralną część regulaminu, zgodnie z definicją obecną w aktualnej wersji warunków świadczenia usług dostępnej na stronie: https://warthunder.com/en/support/termsofuse/. Wyjaśniają one szczegółowo proces wykorzystywania plików cookie w ramach naszych usług (stron) oraz sposób, w jaki możesz nimi zarządzać.

Terminy „my”, „Gaijin” lub „nasz” oznaczają firmę Gaijin Network Ltd., czyli osobę prawną z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Kyriakou Matsi, 10 Liliana Building, 2nd floor, Office 203, PC 1082, Nikozja, Cypr.

Niniejsze zasady dotyczące plików cookie zostały dla wygody podzielone na sekcje:

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIE
 2. JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY I DLACZEGO TO ROBIMY
 3. JAK STRONY TRZECIE WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIE UŻYTKOWNIKA
 4. JAK KONTROLOWAĆ SWOJE PLIKI COOKIE
 5. CO SIĘ STANIE JEŚLI NIE ZAAKCEPTUJĘ NINIEJSZYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIE
 6. JAK AKTUALIZUJEMY NINIEJSZE ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE
 7. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Aby lepiej zrozumieć, jak przetwarzamy twoje dane osobowe i chronimy twoją prywatność, zapoznaj się również z zasadami ochrony prywatności, których aktualna wersja znajduje się na stronie: https://warthunder.com/en/support/privacypolicy/.

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIE

Wraz z naszymi partnerami możemy wykorzystywać technologie śledzące, takie jak pliki cookie, sygnalizatory, tagi, skrypty i inne pliki (zbiorczo zwane „plikami cookie”), aby móc prowadzić strony i świadczyć inne usługi online, jak również je usprawniać, zwiększać ich wydajność oraz sprawiać, że będą lepiej spełniać potrzeby użytkowników.

Pliki cookie to najczęściej pliki tekstowe z niewielkimi fragmentami danych przechowywane na twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym (zazwyczaj w katalogu przeglądarki), które możemy m.in. edytować, odczytywać i zapisywać (a także tworzyć nowe). Przechowując te pliki (z takim samym tagiem identyfikacyjnym), wiemy, kim jesteś, i pamiętamy podjęte przez ciebie działania oraz twoje preferencje, ustawienia i inne ważne dane związane z naszymi usługami.

Używamy plików cookie do celów zależnych od ich kategorii. Szczegółowe informacje na temat celu każdej kategorii plików cookie znajdują się w ich opisie w sekcji 2 poniżej.

Pliki cookie mogą być tymczasowe lub stałe. Firma Gaijin wykorzystuje jedynie tymczasowe pliki cookie, jednak nasi partnerzy mogą używać również stałych. W przypadku tymczasowych plików cookie zwróć szczególną uwagę na okres przechowywania części z nich, który wskazaliśmy w sekcji 3 poniżej.

2. JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY I DLACZEGO TO ROBIMY

Świadcząc nasze usługi, używamy następujących kategorii plików cookie: Niezbędne pliki cookie, statystyczne i narzędziowe pliki cookie, marketingowe pliki cookie. Dodaliśmy opis każdej używanej przez nas kategorii plików cookie wraz z przykładowymi plikami cookie i ich opisem oraz wskazaniem źródła (informujemy, że lista używanych plików cookie może być niepełna):

2.1. Niezbędne pliki cookie

To pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania stron firmy Gaijin, na przykład gdy użytkownik loguje się na stronie lub gdy próbujemy zidentyfikować jego urządzenie. Możesz zablokować tego rodzaju pliki cookie w swojej przeglądarce zgodnie z opisem w sekcji 4 poniżej, ale spowoduje to wyłączenie pewnych funkcji zintegrowanych z naszymi usługami sieciowymi:

 

Nazwa pliku cookie Źródło Opis Okres przechowywania
identity_sid Gaijin Autoryzacja strony/projektu 30 dni
identity_sid Gaijin Autoryzacja strony/projektu 2 lata
proposed_lang Gaijin Lokalizacja (identyfikacja i wybór wersji językowej) 1 rok
conntrack Gaijin Identyfikator sesji technicznej zapytania (logowanie kompleksowe) 1 rok
identity_id Gaijin Autoryzacja GJ SSO 30 dni
identity_name Gaijin Autoryzacja GJ SSO 30 dni
identity_token Gaijin Autoryzacja GJ SSO 30 dni
language Gaijin Lokalizacja (identyfikacja i wybór wersji językowej) 1 rok
identity_token Gaijin Autoryzacja GJ SSO 2 lata
gj_conntrack Gaijin Identyfikator sesji technicznej zapytania (logowanie kompleksowe) 1 rok
identity_id Gaijin Autoryzacja GJ SSO 2 lata
uuid Gaijin Autoryzacja GJ SSO 2 lata
gj_conntrack Gaijin Identyfikator sesji technicznej zapytania (logowanie kompleksowe) 1 rok
2step Gaijin Autoryzacja GJ SSO Tymczasowo
identity_sid Gaijin Autoryzacja strony/projektu 2 lata
conntrack Gaijin Identyfikator sesji technicznej zapytania (logowanie kompleksowe) 1 rok

 

2.2. Statystyczne i narzędziowe pliki cookie

To pliki cookie, które mogą zostać zainstalowane na stronach firmy Gaijin przez nas, naszych partnerów lub usługi wykorzystywane przez firmę Gaijin do analizy twoich działań i ruchu sieciowego. Pomagają nam one określić, jak użytkownicy korzystają z naszych stron, które podstrony cieszą się największą popularnością oraz jak skuteczne są nasze reklamy. Dzięki tym plikom możemy gromadzić dane ilościowe i odpowiednio ulepszać nasze strony oraz usługi. Tego rodzaju pliki cookie nie zawierają informacji związanych z twoją prawdziwą tożsamością (np. adresu e-mail), ale mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania unikalnych sesji i urządzeń użytkowników:

 

Nazwa pliku cookie Źródło
AWSALB Amazon AWS Balancing
AWSALBCORS Amazon AWS Balancing
_ym_visorc_21262261 Yandex Metrica (Webvisor)
_gcl_au Google Analytics
_ym_uid Yandex Metrica
__cfduid CloudFlare
_ym_isad Yandex Metrica
_ym_d Yandex Metrica
_gid Google Analytics
_ga Google Analytics
SERVERID CloudFlare

2.3. Marketingowe pliki cookie

Partnerzy firmy Gaijin mogą instalować tego rodzaju pliki cookie, żeby skuteczniej analizować zachowanie użytkowników oraz m.in. ruch reklamowy. Dzięki tym plikom możemy ocenić skuteczność reklam naszych partnerów oraz zidentyfikować niewłaściwy lub szkodliwy ruch sieciowy (zapobiegać oszustwom). Nie zawierają one informacji związanych z twoją prawdziwą tożsamością, ale mogą obejmować identyfikator użytkownika oraz monitorować wskaźniki zaangażowania w odniesieniu do stron naszych partnerów:

 

Nazwa pliku cookie Źródło Opis Okres przechowywania
ref_name Gaijin Dane wymagane do rejestracji i oznaczenia ruchu przychodzącego Tymczasowo
track_lp Gaijin Dane wymagane do rejestracji i oznaczenia ruchu przychodzącego Tymczasowo
wt_l_page Gaijin Dane wymagane do rejestracji i oznaczenia ruchu przychodzącego Tymczasowo
wt_l_page_url Gaijin Dane wymagane do rejestracji i oznaczenia ruchu przychodzącego Tymczasowo
ok_c Adspire    
_fbp Facebook    
analytic_id Adspire    

3. JAK STRONY TRZECIE WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIE UŻYTKOWNIKA

Niektórzy nasi partnerzy również wykorzystują i gromadzą pliki cookie na naszych stronach, co pozwala im zintegrować nasze usługi. Tego rodzaju pliki cookie zostają do nich dodane przez osadzenie kodu ze strony naszych partnerów. Nie tworzymy i nie wykorzystujemy wspomnianych plików cookie. Robią to nasi partnerzy, a okres przechowywania i cele wykorzystywania tych plików są określone według wyłącznego uznania tych partnerów, zgodnie z powyższymi opisami kategorii, do których należą konkretne pliki.

Pliki cookie, których źródłem nie jest firma Gaijin, są plikami cookie stron trzecich.

4. JAK KONTROLOWAĆ SWOJE PLIKI COOKIE

Możesz w dowolnym momencie zablokować przetwarzanie twoich plików cookie przez strony firmy Gaijin, zmieniając ustawienie przeglądarki (do którego masz zazwyczaj dostęp zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych). Korzystając przykładowo z przeglądarki Google Chrome (i paru innych), możesz postąpić według poniższych instrukcji zarządzania plikami cookie (zgodnie ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en):

 1. W prawym górnym rogu kliknij przycisk „Więcej”, a następnie Ustawienia.
 2. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia witryny.
 3. Kliknij „Pliki cookie”.
 4. Tutaj możesz:
 • Włączyć pliki cookie: Kliknij przełącznik obok „Zablokowane”.
 • Wyłączyć pliki cookie: Wyłącz opcję Zezwalaj witrynom na zapis i odczyt danych w plikach cookie.

Weź pod uwagę fakt, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niektórych stron (albo funkcjonalność usług firmy Gaijin, które są na nich świadczone.

5. CO SIĘ STANIE JEŚLI NIE ZAAKCEPTUJĘ NINIEJSZYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIE

Masz prawo określić, czy chcesz, żebyśmy wykorzystywali pliki cookie na twoim urządzeniu lub żeby robili to nasi partnerzy. Akceptując niniejsze zasady dotyczące plików cookie, zgodnie z nimi wyrażasz na to zgodę.

Możesz też całkowicie ograniczyć wykorzystywanie przez nas plików cookie (lub dowolnych konkretnych plików cookie), zmieniając ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z opisem w sekcji 4 powyżej. 

6. JAK AKTUALIZUJEMY NINIEJSZE ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

W dowolnym momencie możemy wprowadzić zmiany w niniejszych zasadach dotyczących plików cookie. Gdy dojdzie do dużych zmian opublikujemy ogłoszenie o zaktualizowanych zasadach i ponownie poprosimy cię o ich zaakceptowanie. Jeśli nie zgodzisz się na zaktualizowaną wersję niniejszego dokumentu, zastrzegamy sobie prawo do przerwania świadczenia naszych usług, które wymagają plików cookie. W przypadku niewielkich zmian nie będziemy publikować ogłoszenia. Zobowiązujesz się sprawdzać tego typu zmiany na własną rękę. Wszelkie zmiany w niniejszych zasadach dotyczących plików cookie wchodzą w życie w dniu opublikowania ich zaktualizowanej wersji (data ostatniej aktualizacji i data wejścia w życie).

7. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Jeśli po zapoznaniu się z niniejszymi zasadami dotyczącymi plików cookie, wciąż masz pytania na temat wykorzystywania plików cookie, skontaktuj się z nami, pisząc na adres [email protected]gaijin.net.

Ta strona używa plików cookie „ciasteczek” do analizy działań i do anonimowych statystyk. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie