War Thunder background
Omówienie raportów związanych z czołgiem podstawowym Challenger 2

Cześć wszystkim, dziękujemy za cierpliwość w oczekiwaniu na ten wpis. Dzisiaj chcielibyśmy omówić raporty o błędach związane z serią czołgów Challenger 2, co już naprawiliśmy dzięki waszym raportom i co planujemy zrobić w najbliższej przyszłości. Zanurzmy się i przyjrzyjmy się tym zgłoszeniom.

Przede wszystkim chcemy podziękować za tworzenie raportów o błędach w Challengerze 2. Dzięki tym zgłoszeniom podjęto następujące działania i zostały wdrożone albo zostaną w niedalekiej przyszłości lub w następnej dużej aktualizacji:

Mobilność

Pancerz i przeżywalność

Uzbrojenie główne

Inne uzbrojenie

Inne

Challenger 3 TD

Przejdźmy teraz do pozostałych raportów i omówmy je szczegółowo.

Omówienie ochrony jarzma działa

image

Na początek przyjrzyjmy się raportowi stworzonemu przez Fireball_2020 na temat jarzma działa Challengera 2. W pełni doceniamy czas poświęcony na pozyskanie tych zdjęć, aby zaprezentować jarzmo tak szczegółowo, jak to tylko możliwe.

Jedną z głównych rzeczy, o których mówi ten raport, jest to, że wieża została ostrzelana (jarzmo i policzki) pociskami kinetycznymi i kumulacyjnymi oraz że oba obszary wytrzymały te pociski. W raporcie brakuje niektórych ważnych szczegółów, których potrzebowalibyśmy, na przykład brakuje nam konkretnych danych na temat rodzajów uzbrojenia lub pocisków używanych podczas testów, co utrudnia wprowadzenie zmian bez tych informacji. Z technicznego punktu widzenia, zapewnienie równej ochrony między głównymi sekcjami pancerza (duże wymiary, grube stalowe płyty na zewnątrz i gruba podstawa) a jarzmem (wymaganym do stabilizacji działa, gdzie niemożliwe jest zmieszczenie tak samo grubego pancerza) jest bardzo trudnym zadaniem.

Jeśli macie jakieś publiczne informacje na temat tego, jakie pociski lub uzbrojenie były testowane, możesz zostawić post tutaj lub skontaktować się z menedżerem społeczności, abyśmy mogli się temu przyjrzeć.

Przyjrzeliśmy się jednak szczegółowo geometrii modelu obrażeń dla płaszcza i planujemy jego refaktoryzację. W jarzmie działa znajduje się warstwa pancerza kompozytowego, a mocowania są identyczne z mocowaniami pakietu pancerza kompozytowego widocznego na policzkach wieży.

image
image

Zdjęcia ze strony Queen's Royal Hussars na Facebooku (Źródło 1, Źródło 2)

Co dokładnie zamierzamy zrobić? Po pierwsze, model uszkodzeń Challengera 2 zostanie dopracowany w oparciu o dostępne informacje, a tym samym stanie się bardziej szczegółowy. Chcielibyśmy zauważyć, że choć udoskonalenia brzmią interesująco, niekoniecznie oznaczają wzrost wartości pancerza. Zwiększenie szczegółowości będzie oznaczać, że wrażliwe obszary będą dokładniej odwzorowane, a rozmiar ochronny jarzma działa może wzrosnąć.

image

Kiedy zamierzamy to rozpocząć? Plan zakłada rozpoczęcie aktualizacji geometrii modelu uszkodzeń, a także wizualizacji modułów wewnętrznych w czołgach Challenger 2.

Aby upewnić się, że przejdziemy przez ten proces tak skutecznie, jak to możliwe, zmiany te pojawią się w grze w następnej dużej aktualizacji - ale mogą pojawić się wcześniej, jeśli zakończymy nad nimi prace wcześniej.

Wartości ochrony pancerza bocznego wieży

Przyjrzyjmy się temu raportowi stworzonemu przez Flame2512, w którym zauważono, że wartości ochrony pancerza bocznego wieżyczki są zbyt niskie. Dziękujemy za udostępnienie zrzutów ekranu i informacji dotyczących wartości pancerza. Różnice w ochronie wynikają z niedokładności modelu uszkodzeń, te niedokładności, które prowadzą do rozbieżności w ochronie, zostaną poprawione poprzez aktualizację geometrii modelu uszkodzeń, jak wspomniano w pierwszej sekcji.

Wartości ochrony zamontowanego pancerza reaktywnego

image

Następnie przyjrzyjmy się raportowi stworzonemu przez Legwolf dotyczącemu wartości ochrony ERA Challengera 2. Widzieliśmy, że Armor Shield R jest wyposażony w Challenger 2 TES i Challenger 2 OES i jest chroniony zgodnie z wymogami STANAG 4569 level 5. Mimo to brakuje nam kilku ważnych informacji na temat kątów natarcia, przy których zapewniana jest ochrona. Podstawowy wymóg STANAG 4569 level 5, z ochroną przy kącie nachylenia +/-30 stopni przed 25 mm APFSDS z odległości 500m, jest już spełniony w grze, podobnie jak przy kącie nachylenia 90 stopni z nieco większej odległości.

Porównując z innymi pojazdami wyposażonymi w Armor Shield R, nie bierze się pod uwagę możliwości, że konstrukcja pakietu pancerza może się różnić w zależności od pojazdu, w zależności od podstawowej ochrony każdego pojazdu. Obecna implementacja tego pakietu ERA w grze nie jest sprzeczna z dokumentami przedstawionymi w raporcie, więc nie zamierzamy wprowadzać żadnych zmian ani poprawek w jego możliwościach ochronnych. Przechodząc jednak do płyty montażowej samego pakietu (która w grze jest obecnie wykonana z pancerza kompozytowego), zostanie ona zmieniona na płytę aluminiową zgodnie z dostarczonymi informacjami.

Penetracja pancerza pocisku L27A1

image

Przechodząc do pocisku L27A1 w raporcie ponownie stworzonym przez Flame2512. Dokumenty w tym raporcie pokazują, że wartość penetracji pancerza L27A1 wynosi 700 mm w odległości 2 km. Istnieją pewne rozbieżności w tych wartościach, ponieważ w War Thunder używamy wzoru Lanz-Odermatt do obliczania wartości penetracji przy użyciu jednego uniwersalnego standardu, który uwzględnia dane fizyczne pocisków do tych obliczeń. Ponadto publiczne informacje na temat tego pocisku, a także jego zdjęcia są dostępne i można je zweryfikować za pomocą wzoru, którego używamy.

Dodatkowo warto zauważyć, że zwykle w brytyjskich dokumentach oceny penetracji pancerza pocisków APFSDS polegają na strzelaniu do płyt pod kątem około 70-75 stopni, gdzie pociski APFSDS wykazują największą penetrację pancerza (maksymalna długość kanału penetracji). Z tego powodu w dokumencie podano penetrację na poziomie 700 mm.

Gdybyśmy mieli porównać sposób przeprowadzania testów w celu uzyskania liczb w dokumencie dostarczonym War Thunder, to L27A1 z obecnymi wartościami na 2 km penetruje ścieżkę o długości ponad 650 mm pod kątem 70 stopni (płyta 225 mm pod kątem 70 stopni). Różnica w penetracji pancerza w grze w porównaniu z wartościami w dokumencie wynika z różnic w kryteriach oceny wartości penetracji, właściwości wystrzeliwanych płyt pancernych, kątów uderzenia pocisków APFSDS lub różnicy między początkowymi wymaganiami dotyczącymi pocisku/płyty a wynikami uzyskanymi również w testach praktycznych.

Jeśli macie jakieś dodatkowe publiczne informacje, które mogliśmy przeoczyć na temat wymiarów i prędkości pocisku L27A1, możemy dokonać ponownych obliczeń, aby zobaczyć, jakie wartości zostaną osiągnięte, a następnie wprowadzić zmiany, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Rozmieszczenie amunicji wewnątrz czołgu

image

Na koniec przyjrzyjmy się temu raportowi, ponownie stworzonemu przez Legwolfa, który stwierdza, że obecne rozmieszczenie amunicji w Challengerze 2 jest nieprawidłowe. Częściowo potwierdziliśmy to naszymi własnymi informacjami, jednak niektóre diagramy w raporcie pokazują elementy wewnętrzne prototypowych czołgów (lub są ogólnie tylko diagramami koncepcyjnymi), ponieważ zawierają możliwe do zweryfikowania nieścisłości. Schematy w raporcie przedstawiają magazyn amunicji w wieży zawierający 20 + 8 pocisków, ale prawdziwe zdjęcia czołgów Challenger 2, które mamy w grze, pokazują 24 pociski w tym miejscu.


Zamierzamy jednak przeanalizować rozmieszczenie amunicji wewnątrz Challengera 2 i wprowadzimy zmiany, gdy zaktualizujemy geometrię modelu uszkodzeń, a także moduły wewnętrzne tych czołgów. Zmiany te pojawią się w aktualizacji w najbliższej przyszłości.

Czytaj więcej:
MPK Pr.11451: Przybrzeżny dominator
  • 18 czerwca 2024
Seek & Destroy: Ulepszenia i udoskonalenia
  • 14 czerwca 2024
Vextra 105: Bliskie wsparcie ogniowe!
  • 13 czerwca 2024
CV9035DK: Nordycki rewolwerowiec
  • 13 czerwca 2024

Komentarze (0)

Komentarze będą wstępnie moderowane 
Commenting is no longer available for this news