War Thunder background
Zaktualizowany RWR — większy realizm i nowe funkcje!
Pobierz tapetę:

Dzisiaj opowiemy Wam o pracy, którą wykonaliśmy, aby ulepszyć systemy detekcji i ostrzegania przed promieniowaniem radaru (Radar Warning Receiver - RWR)! Te ulepszenia zostaną wprowadzone do gry już wkrótce w zbliżającej się wielkimi krokami aktualizacji „Sons of Attila”!

Te detekcyjne systemy ostrzegawcze są ważnym elementem wyposażenia samolotów i helikopterów wyższych er. Zebraliśmy od Was wiele opinii, a także sugestii i życzeń dotyczących RWR, w wyniku czego podjęliśmy się ogromnej pracy, aby radykalnie ulepszyć ten aspekt gry.

Ogólnie rzecz ujmując, udoskonalenie RWR miało na celu efektywne odwzorowanie funkcjonalności poszczególnych rodzajów tych urządzeń. W trybach realistycznym i symulacyjnym RWR mają teraz wykrywalne zakresy częstotliwości, podczas gdy niektóre starsze systemy utraciły zdolność odróżniania trybu śledzenia od prostego oświetlenia. Niektóre RWR nie rozróżniają już sygnałów radaru dopplerowskiego impulsowego od „zwykłego” radaru impulsowego.

W zależności od modelu RWR, cele identyfikowane są w różny sposób. Zależy to od rodzaju sygnału i rodzaju jego nośnika (fal radiowych), aż do pełnej identyfikacji nośnika sygnału radarowego na podstawie informacji z bazy danych. Najbardziej zaawansowane systemy RWR są w stanie wykryć nawet wystrzelenie rakiet naprowadzanych radiolokacyjnie z głowicami półaktywnymi, a także rakiet przeciwlotniczych odpalonych w trybie „cichym”- czyli z wyłączonym radarem naziemnej, naprowadzającej stacji radiolokacyjnej. Detekcja możliwa jest na podstawie wysłanych do pocisku komend radiowych, wyznaczających jego trasę do celu.

Przejdźmy teraz do nieco bardziej szczegółowych informacji!

Ważne! — Wszystkie te obecne wykazy i szczegóły operacyjne nie są ostateczne i mogą one w całości zostać rozszerzone i dokładniej określone w najbliższej przyszłości.

Indywidualne zakresy częstotliwości

image

Dla każdego modelu urządzenia ostrzegawczego w grze ustaliliśmy rzeczywisty zakres częstotliwości roboczych. Dlatego powodzenie detekcji emisji radarowych zależy obecnie od tego, czy zakres częstotliwości odbioru RWR pokrywa się z zakresem częstotliwości pracującego radaru. Bardzo łatwo jest ten zakres sprawdzić – zostanie on podany, kiedy w hangarze, będąc w trybie prześwietlenia, najedziemy kursorem na figurkę pilota. Ten aspekt zakresu częstotliwości RWR ma znaczenie tylko w trybach RB i SB; w trybie AB wszystkie RWR są nadal w stanie wykryć wszystkie częstotliwości emisji ze wszystkich radarów. Poniżej znajdziesz listę urządzeń ostrzegawczych ze wskazaniem ich zakresów częstotliwości roboczych oraz przykłady maszyn, w których są one zamontowane. Dla wygody będziemy stosować zachodnią klasyfikację zakresów częstotliwości (pasm).

Pasma częstotliwości RWR dla różnych pojazdów

 • SPO-2 (Su-7B): pasmo I
 • SPO-10 (MiG-21SMT): pasma H-J
 • SPO-15 (MiG-29): pasma G-I
 • Detecteur (Mirage IIIE): pasma I-J
 • f95 (Saab A32): pasmo I
 • APP-27 (AJ37): pasma E-J
 • APP-73 (JA37): pasma I-J
 • AN/APR-25 (F-4C), AN/APR-36 (A-4E): pasma E, G, I
 • AN/ALR-45 (F-14A): pasma E-J
 • AN/ALR-46 (F-4E): pasma E-J
 • AN/ALQ-73 (F-104S ASA): pasma I-J
 • AN/ALR-56M (F-16A): pasma E-J
 • AN/ALR-67 (F-14B), AN/ALR-69 (A-10A): pasma C-J
 • ARI 18241-1 (Tornado ADV): pasma C-J
 • AN/APR-39 (AH-64A/D): pasma C-M

Detekcja trybu śledzenia

image

Niektóre starsze urządzenia ostrzegawcze nie będą teraz w stanie wykryć trybu śledzenia celu przez radar. Cel będzie stale wyświetlany na wskaźniku, ale nie będzie już oznaczony linią przerywaną ani specjalnym, ciągłym sygnałem dźwiękowym. W przypadku nowszych RWR aktywny tryb śledzenia będzie nadal wskazywany linią przerywaną od środka wskaźnika do źródła emisji, a nad wskaźnikiem pojawi się komunikat „TRACK (ŚLEDZENIE)”.

Lista RWR, które utraciły możliwość wykrywania trybu śledzenia radaru nieprzyjaciela:

 • SPO-2 (Su-7B)
 • SPO Mirage IIIE
 • f95 (Saab A32)
 • APP-73 (JA37)
 • AN/APR-25 (F-4C)
 • AN/APR-36 (A-4E)
 • AN/ALR-45 (F-14A)

Wykrywanie sygnałów impulsowych radaru dopplerowskiego

image

W zależności od generacji niektóre systemy nie mają możliwości detekcji sygnałów impulsowego radaru Dopplera. Teraz, w trybie symulacyjnym, wiele starszych RWR również utraciło zdolność wykrywania sygnałów impulsowo-dopplerowskich. W trybach realistycznym i zręcznościowym stacje nie będą w stanie bezpośrednio zidentyfikować takich radarów, ale nadal będą w stanie je wykryć.

A pilot is warned about the pulse-Doppler signal and its direction.
Pilot jest ostrzegany o sygnale impulsowo-dopplerowym i jego kierunku.

Oto lista takich stacji:

 • SPO-2 (Su-7B)
 • SPO-10 (MiG-21SMT)
 • SPO Mirage IIIE
 • f95 (Saab A32)
 • AN/APR-25 (F-4C)
 • AN/APR-36 (A-4E)
 • AN/ALR-45 (F-14A)
 • AN/ALQ-73 (F-104S ASA).

Śledzenie sygnału radarowego

Proste systemy ostrzegawcze przed opromieniowaniem wiązką radarową podawały jedynie kierunek do źródła sygnału po każdym jego wykryciu. Po namierzeniu emisji pojawi się znacznik, który wkrótce zniknie. Dla bardziej zaawansowanych stacji, takich jak AN/ALR-46 (F-4E), AN/ALR-56M (F-16A), AN/ALR-67 (F-14B), ARI 18241-1 (Tornado ADV) i AN/APR-39 (AH-64A/D) odtworzyliśmy śledzenie każdego źródła i jego względny ruch na wskaźniku, przy czym znacznik jest stale obecny na wyświetlaczu. Kiedy zostanie wykryty nowy cel, jego znacznik zostanie zakreślony.

Identyfikacja celu

image

W rzeczywistości niektóre RWR mogą w pewnym stopniu rozpoznawać nośniki sygnału radarowego. Możliwość ta zależy również od generacji i konkretnego modelu. Na przykład starsze modele były całkowicie pozbawione możliwości identyfikacji. Nowsze RWR za pomocą wskaźników lampowych umożliwiły przybliżone rozpoznanie różnych typów celów, chociaż w sytuacjach, gdy w grę wchodziło wiele celów, bardzo trudno było dokładnie zrozumieć, który z nich został zidentyfikowany i z którego kierunku. Wreszcie najbardziej zaawansowane RWR mogą identyfikować cele bezpośrednio na wskaźniku. Pilot otrzymuje pełny obraz pola walki i aby uniknąć nakładania się znaczników w ciasnych układach, migają one naprzemiennie. Należy również zauważyć, że w tym przypadku dwa pobliskie radary mogą być rozpoznane jako jeden. W grze, w zależności od modelu RWR, cele identyfikowane są w różny sposób: od typów sygnałów i typów nośników (rodzaju fal radiowych) po określenie specyficznych cech nośników, np.:

 • AI (Air-to-Air) - Myśliwiec
 • PD (Pulse Doppler) – Radar impulsowo-dopplerowski
 • A/D (Air Defense) – system obrony przeciwlotniczej
 • SAM (Surface-to-Air Missile) - bateria rakiet przeciwlotniczych
 • AAA (Anti-Aircraft Artillery) – bateria artylerii przeciwlotniczej

Lista urządzeń bez możliwości identyfikacji celu:

SPO-2 (Su-7B), SPO-10 (MiG-21SMT), f95 (Saab A32).

Identyfikacja celu za pomocą lamp zapalających się pod wskaźnikiem RWR:

AN/APR-25 (F-4C), AN/APR-36 (A-4E), AN/ALR-45 (F-14A), SPO-15 (MiG-29), APP-27 (AJ37), APP-73 (JA37), Detecteur (Mirage IIIE).

Identyfikacja celu na wskaźniku:

AN/ALR-46 (F-4E), AN/ALR-56M (F-16A), AN/ALR-67 (F-14B), ARI 18241-1 (Tornado ADV), AN/APR-39 (AH-64A/D).

Wykrywanie odpalenia rakiet

image

Niektóre RWR mogą wykryć aktywację kanałów oświetlenia wiązką celu, gdy radar namierza cel i oświetla go sygnałem ciągłym fali lub impulsem dopplerowskim w przypadku rakiet z półaktywnym samonaprowadzaniem radarowym. RWR mogą również wykrywać transmisje radiokomend wysyłanych do naprowadzanych półautomatycznie (SACLOS) pocisków ziemia-powietrze. Chodzi o systemy rakietowe takie jak: „Wołna”, „Tor” i „Tunguska” oraz warianty Roland. Nawet jeśli rakietowy zestaw przeciwlotniczy działa w trybie ciszy radiowej, czyli śledzi cel za pomocą optyki i nie aktywuje radaru naprowadzającego, RWR jest w stanie wykryć komendy radiowe wysyłane do pocisku. Systemy ostrzegawcze przed wiązką radarową mogą również wykrywać emisje pochodzące z pracujących głowic rakiet naprowadzanych aktywnie, takich jak AIM-54. W samolotach wyposażonych w tak zaawansowane RWR, piloci w grze zobaczą migającą linię przerywaną od środka w kierunku źródła promieniowania z napisem „LAUNCH (ODPALENIE)” wyświetlonym nad wskaźnikiem.

The F-16C is locked on by the MiG-29 radar.
F-16C został namierzony przez radar MiGa-29.
The F-14A detects searching radar of enemy SPA.
F-14A wykrywa radar przeszukujący wrogiej pelotki.
The pilot is aware of an enemy Pantsir-S1 searching radar that is operating nearby.
Pilot zdaje sobie sprawę, że w pobliżu działa radar przeszukujący Pancyra-S1.

Lista RWR zdolnych do detekcji odpalenia rakietowych, wraz z ich danymi szczegółowymi:

Poniższe mogą wykryć jedynie wystrzelenie S-125 lub „Wołna” z niszczyciela Brawyj:

 • AN/APR-25 (F-4C)
 • AN/APR-36 (A-4E)
 • AN/ALR-45 (F-14A)

Model SPO-15, obecny na MiG-29, potrafi wykryć oświetlenie celu rakietom naprowadzanym radarowo, takich jak te używane w wariantach F-4, MiG-29, F-16 i F-104.

Następujące urządzenia mogą wykrywać oświetlenie celu rakietom naprowadzanym radarem, oprócz rakiet przeciwlotniczych Roland wszystkich wariantów, a także rakiet „Wołna”, „Tor” i „Tunguska”.

 • AN/ALR-46 (F-4E)
 • AN/ALR-56M (F-16A)
 • AN/ALR-67 (F-14B)
 • ARI 18241-1 (Tornado ADV)
 • AN/APR-39 (AH-64A/D)
Czytaj więcej:
RN Bolzano: Ostatni Bastion
 • 18 marca 2024
Flagowiec Imperium: SMS Baden
 • 14 marca 2024
AH-1W Super Cobra: Jadowity Marine
 • 12 marca 2024
Maszyna dywizjonowa: F-5E FCU
 • 11 marca 2024

Komentarze (0)

Komentarze będą wstępnie moderowane 
Commenting is no longer available for this news