War Thunder background
Wiedza o pociskach rakietowych: nowa fizyka w pociskach naprowadzanych w polu widzenia

Przedstawiamy szczegóły dotyczące poprawionej fizyki pocisków naprowadzanych w polu widzenia aktualizacji La Royale.

Kontynuujemy udoskonalanie modelu fizycznego uzbrojenia w grze. Dziś chcielibyśmy opowiedzieć o nowej, przerobionej fizyce pocisków kierowanych metodą trzypunktową, czyli naprowadzanych w polu widzenia, którą przygotowaliśmy na potrzeby dużej aktualizacji La Royale.

Obecna fizyka pocisków naprowadzanych w polu widzenia wpływa bezpośrednio na przyspieszenie pocisku, pomijając symulację sterowania.

Obecna uproszczona implementacja modelu fizycznego pozwala pociskowi wyjść poza dostępne przeciążenie i trafić w cele, które pocisk nie powinien mieć wystarczającej manewrowości.

Nowy model fizyczny dla pocisków naprowadzanych w polu widzenia jest podobny do modelu fizycznego pocisków kierowanych i działa na powierzchniach sterujących pocisku.

Skyplane of a missile
Rozkład sił pocisku

Zaktualizowany model fizyczny pocisków wymaga znacznie dokładniejszego dostrojenia autopilota w porównaniu ze starym modelem fizycznym, a nawet w porównaniu z pociskami kierowanymi. Ogólnie rzecz biorąc, autopilot każdego takiego pocisku jest kompromisem między dynamicznym błędem rzeczywistej trajektorii pocisku w stosunku do trajektorii kinematycznej a samooscylacjami pocisku wokół trajektorii kinematycznej z ostrą zmianą kierunku pola widzenia.

Animowany dynamiczny błąd opóźnienia rzeczywistej trajektorii względem trajektorii kinematycznej

Błąd dynamiczny, w przeciwieństwie do chybienia spowodowanego niewystarczającą odpornością na przeciążenia, występuje na całej trajektorii pocisku, podczas gdy niewystarczająca dostępna odporność pojawia się tylko podczas zbliżania się do celu, gdy niezbędne przeciążenie gwałtownie wzrasta.

Animowany dynamiczny błąd opóźnienia rzeczywistej trajektorii w stosunku do kinematycznej z powodu niewystarczającej odporności na przeciążenia

Dynamiczne opóźnienie rzeczywistej trajektorii w stosunku do kinematycznej występuje nie tylko podczas odpaleniu na ruchomy cel, ale także w przypadku poruszającego się nosiciela pocisku. Gracz musi wziąć to pod uwagę podczas odpalania z szybkiej maszyny: warto spróbować zmniejszyć prędkość kątową w polu widzenia, aby zmniejszyć błąd dynamiczny.

Animacja trajektorii pocisku naprowadzanego na linię wzroku wystrzelonego z szybkiego nosiciela

Zastosowanie nowego modelu fizycznego pozwala na prawidłowe zaimplementowanie sterowania silnikiem i powierzchniami sterowymi pocisku, co pozwala na dokładniejsze modelowanie cech konstrukcyjnych pocisków w grze. Tak więc w przypadku niektórych pocisków zaimplementowano sterowanie silnikiem, które pozwala na znacznie lepszą kontrolę nad pociskiem przy niskiej prędkości w porównaniu do sterowania aerodynamicznego (klapy, stery itp.). Zaimplementowaliśmy tę funkcję w następujących pociskach:

  • PPK: SS.11, 9М14М-2, MILAN, MILAN-2, HOT, HOT-2, HOT-3, PPK 302, HJ-8A, HJ-8C, HJ-8E, HJ-8H
  • SAM: Roland-1, Roland-2, Roland-3

Zaimplementowaliśmy nowy model fizyczny dla większości kierowanych pocisków przeciwpancernych i ziemia-powietrze. Oto lista:

  • PPK: SS.11, 9М14М-2, MILAN, MILAN-2, HOT, HOT-2, HOT-3, 302 ATGM, HJ-8A, HJ-8C, HJ-8E, HJ-9, TOW, I-TOW, TOW-2, TOW-2A, 9М17P, 9М17М, 9М133, 9М133М-2, 9М133FM3, 9М112, 9М113, 9М117, 9М119, 9М114, 9М120, 9М120F1, 9М220O, 9М123 (śmigłowiec), 9М127, 3М7, GP105, HJ-73E, GP125, MGM-51B, MGM-51C, MP ACRA, Typ-79, ACRA, ZT3A1, ZT3A2, Rb53
  • SAM: MIM-146, Roland-1, Roland-2, Roland-3, RB-70, RB 70 Mk.2, BOLIDE, 9М331 , 9М311, 95Ja6, VT-1

Wymienione pociski zostaną przeniesione do nowej fizyki wraz z wydaniem aktualizacji La Royale. Stara fizyka pozostanie dla PPK 1. generacji kierowanych przewodowo, a także dla niektórych pocisków 2. generacji.

Czytaj więcej:
Maszyny z Przepustki Bitewnej: Sholef V.1
  • 19 lipca 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: PBM-5A Mariner
  • 18 lipca 2024
MPK Pr.11451: Przybrzeżny dominator
  • 18 czerwca 2024
Seek & Destroy: Ulepszenia i udoskonalenia
  • 14 czerwca 2024

Komentarze (0)

Komentarze będą wstępnie moderowane 
Commenting is no longer available for this news