War Thunder background
Nowości trybu Wojny Światowej

Przedstawiamy Wam kolejną porcję zmian w trybie gry "Wojna światowa" i informujemy o nadchodzącej możliwości sprawdzenia swoich umiejętności w historycznych bitwach.

WIĘCEJ O TRYBIE WOJNY ŚWIATOWEJ

Nordwind

Od 13:00 16 lutego do 13:00 20 lutego

Weź udział w operacji trybu wojny światowej "Nordwind"

Operacja "Nordwind" została zaktualizowana. Poważnie przeprojektowaliśmy grupy pojazdów i składy armii, aby dać wam więcej opcji taktycznych. Na przykład M18 GMC został przeniesiony z grupy dział samobieżnych (teraz ta grupa będzie oznaczona jako "Średnie działa samobieżne") do osobnej grupy "Lekkie działa samobieżne", która zawiera również jego wersję premium, więc nie musicie już wybierać pomiędzy mocą M36 GMC a mobilnością M18 GMC - obie maszyny mogą być użyte w jednej bitwie. Grupy samolotów również uległy zauważalnej zmianie - myśliwce są teraz podzielone na osobne grupy według modeli. Niewielka liczba Me 262 A-1a/Jabo jest dostępna dla Niemiec w ramach wzmocnień i wraz ze znacznym rebalansem armii i wzmocnień można rozegrać tę operację w nowy sposób

SPRAWDŹ AKTUALNĄ LISTĘ DOSTĘPNYCH MASZYN

Poprzednie zmiany

image

Zaraz podczas poprzedniej premiery trybu gry w listopadzie ubiegłego roku udało nam się wprowadzić kilka ważnych i zauważalnych zmian, o których niestety nie mieliśmy okazji opowiedzieć - teraz naprawiamy to niedopatrzenie.

Usunęliśmy timer dla graczy na wejście do bitew we wszystkich operacjach. Wcześniej gracze w dywizjonach mieli kilka minut na ustalenie priorytetów wejścia do bitwy, podczas których inni gracze w tej operacji mogli tylko patrzeć na bitwę na mapie globalnej i czekać na swoją kolej. W poprzednich implementacjach wprowadzania graczy do bitew WWM poprzez globalną listę bitew - rozwiązanie to było uzasadnione i przydatne, gdyż ogromna liczba graczy z globalnej listy bitew zaliczała najistotniejsze bitwy w kilka sekund. Teraz do każdej operacji wpuszczamy ściśle ograniczoną liczbę graczy, a timer wejścia do bitwy nie ma już sensu. Gracze z dywizjonów mają pierwszeństwo wejścia do swojej operacji w ciągu pierwszych 10 minut od jej rozpoczęcia, w tym czasie przypadkowi gracze nie będą mogli dołączyć do operacji poprzez główne menu Wojny Światowej. Odpowiednio, jeśli gracze z dywizjonu zajmą wszystkie 80 dostępnych miejsc w swojej operacji w ciągu pierwszych 10 minut i będą grać w tym składzie do końca, żaden losowy gracz nie będzie mógł do nich dołączyć, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej mechaniki globalnej listy bitew.

Usunęliśmy ograniczenie (ban) dla losowych graczy wchodzących do bitwy na podstawie braku równowagi stron w bitwie. Wcześniej to ograniczenie nie dotyczyło tylko graczy z dywizjonów - mogli oni stanąć w pełnym składzie przeciwko mniej przygotowanemu przeciwnikowi w bitwach z jakąkolwiek przewagą liczebną. Losowi gracze w takiej sytuacji byli zmuszeni do oglądania tej bitwy tylko na mapie globalnej, czekając na kolejną operację lub szukając nowej. Teraz system szukania operacji przez graczy równoważy ich ilość poprzez niełączenie graczy w samej operacji, w której wybrana strona ma już przewagę liczebną. Tak więc niezrównoważone bitwy mogą nadal występować w operacjach z różnicą w liczbie uczestników dla każdej ze stron (co nie mogłoby być zrekompensowane przez losowych graczy szukających operacji poprzez menu wyszukiwania), ale wszyscy gracze w operacji mogą uczestniczyć we wszystkich bitwach tej operacji i nie muszą już spędzać większości swojego czasu na szukaniu właściwej bitwy.

Aktywnie zbieraliśmy Wasze pytania i komentarze w dziale forum dla WWM i opracowaliśmy ich zestawienie wraz ze szczegółowymi odpowiedziami.

Usprawnienie mechaniki wyszukiwania operacji

W poprzednim akapicie kilkakrotnie wspominaliśmy o nowej mechanice wyszukiwania operacji, która powinna dystrybuować losowych graczy z ogólnej kolejki wyszukiwania do odpowiednich operacji, nie dopuszczając do przepełnienia i niezrównoważenia liczby graczy w nich. W warunkach rzeczywistych znaleźliśmy wady tego systemu, które nie zostały ujawnione przez testy, co w niektórych przypadkach prowadziło do zignorowania naszych ograniczeń dotyczących maksymalnej dozwolonej liczby graczy w operacji i dozwolonego braku równowagi. System został przeprojektowany z uwzględnieniem wykrytych wad i jest teraz gotowy do nowego testu.

Ponadto, po zakończeniu operacji i próbie znalezienia nowej operacji, gracz był usuwany z listy graczy danej operacji dopiero po 10 minutach (maksymalny dopuszczalny czas nieaktywności w operacji), z tego powodu takie "martwe dusze" mogły gromadzić się na liście graczy w operacjach. Teraz przy dołączaniu do nowej operacji gracz zostanie usunięty z listy aktywnych graczy poprzedniej operacji, a maksymalny czas nieaktywności został skrócony do 5 minut. Aktywność gracza (nie dowódcy) w tym przypadku to obecność gracza w oknie wybranej operacji WWM lub w którejś z jej bitew.

Tym samym lista graczy w operacjach powinna być bardziej aktualna, co pozwoli systemowi wyszukiwania znaleźć najlepszą operację, a sam system stał się zauważalnie lepszy pod względem technicznym.

Zasłużona nagroda

image

Otrzymaliśmy ogromną ilość komentarzy od dowódców operacji, że ich praca w WWM między sezonami nie była w żaden sposób nagradzana, mimo że była bardzo trudna i ważna. Trudno polemizować z tymi argumentami, więc dodaliśmy nagrodę Srebrnych Lwów dla dowódców na koniec każdej operacji. Nagroda będzie obliczana na koniec każdej operacji na podstawie sumy punktów misji wszystkich graczy we wszystkich bitwach danej operacji i rozdzielana równomiernie do wszystkich dowódców tej operacji na podstawie ich aktywności (więcej o aktywności dowódców). Dodatkowy mnożnik nagrody jest inny w przypadku zwycięstwa (1,1) lub porażki (0,9). Na przykład, jeśli jest dwóch dowódców z aktywnością 25% i 75% i suma punktów wszystkich graczy we wszystkich bitwach operacji wynosi 100000, otrzymają oni odpowiednio 0,25 * 100000 * 1.1 = 27500 i 0,75 * 100000 * 1.1 = 82500 Srebrnych Lwów za swoje wysiłki w dowodzeniu. Według naszych obliczeń pełna grywalna operacja (1,5-2 godziny) przyniesie ich dowódcom około 250 000-500 000 Srebrnych Lwów.

Jednocześnie obawiamy się tworzenia wielu operacji, których dowódcy chcieliby otrzymać łatwą nagrodę bez wkładania w to jakiegokolwiek wysiłku. Dlatego od teraz tworzenie operacji WWM jest usługą płatną. Jej koszt będzie wynosił obecnie 70 000 SL, które zostaną potrącone graczowi, który zadeklarował dywizjon do operacji WWM w momencie, gdy dywizjon wejdzie do operacji. Umieszczenie dywizjonu w kolejce w przypadku wcześniejszego wycofania się z kolejki nie spowoduje utraty waluty gry.

Jednocześnie dobrze znamy sytuację szybkiego zwycięstwa nad przeciwnikiem (przede wszystkim gdy jego dowódcy są nieaktywni). W takich przypadkach zwycięska drużyna może nie mieć czasu na zdobycie wystarczającej ilości punktów w bitwach, aby bilans operacji żądającego dowódcy był dodatni. Dlatego dla niego nagroda za operację zostanie przeliczona dodatkowo, aby zrekompensować wydatki: jeśli jego wyliczona nagroda dowódcy będzie mniejsza niż aktywność razy koszty tworzenia operacji - wzrośnie do tej wartości. Przykładowo w przypadku szybkiego zwycięstwa nad wrogiem, w którym zdobyto tylko 20 000 punktów misji w bitwach, jeśli jest dwóch dowódców - 80% i 20% aktywności drugiego dowódcy, nagrody dowódców zostaną obliczone w następujący sposób. Wyliczona nagroda dla dowódcy, który zapisał dywizjon do operacji wyniesie 0,8 * 20000 * 1,1 = 17600 SL, co jest wartością mniejszą niż iloczyn aktywności przez koszt tworzenia operacji (0,8 x 75 000 = 60 000), więc jego nagroda zostanie podniesiona do 60 000 SL. Dla drugiego dowódcy nagroda wyniesie 0,2 * 20000 * 1,1 = 4400 bez żadnych dodatkowych przeliczeń. Kompensacja wydatków dotyczy tylko dowódcy, który zapisał dywizjon do operacji, ponieważ ma na celu jedynie kompensację wydatków, a nie zwiększenie nagrody w szybkich operacjach. Rekompensata wydatków jest proporcjonalna do aktywności dowódcy, aby uniknąć prób transferu waluty gry.

Bonusowa nagroda dla żołnierzy i okno wyników operacji

Bonusowa nagroda oparta na wynikach operacji WWM istniała zawsze, ale była wyświetlana tylko w wiadomości z wynikami operacji, więc mało kto o niej wiedział. Teraz na koniec operacji wszystkim jej uczestnikom, którzy wnieśli jakikolwiek wkład, wyświetli się okienko ze szczegółami osobistych osiągnięć i nagrodą bonusową, która będzie obliczana z sumy Srebrnych Lwów zdobytych we wszystkich bitwach operacji i wynosi w przypadku zwycięstwa 30% tej kwoty, a w przypadku porażki 10%.

Dla dowódców okno wyników operacji pokaże również sumę punktów wszystkich graczy we wszystkich bitwach operacji oraz osobistą aktywność dowódcy, czyli parametry, na podstawie których będzie obliczana będzie nagroda za dowodzenie.

Wszystkie te wartości są również powielane w wiadomości z wynikami operacji i zawsze można do nich wrócić, aby je ponownie przeanalizować.

Grupa bojowa

Jest to nazwa specjalnego typu dziesięcioosobowego oddziału, którego udział jest dozwolony tylko w bitwach WWM. W przeszłości każda zmiana w grupie bojowej resetowała ją z powrotem do normalnego czteroosobowego oddziału, czyniąc ją prawie niemożliwą do użycia. Naprawiliśmy wszystkie znalezione problemy i z radością ogłaszamy, że teraz możecie ponownie rozgrywać bitwy WWM jako dziesięcioosobowy oddział!

Defense In Depth

image

Armie czołgów w WWM różnią się od armii piechoty zarówno pod względem ilości i jakości dostępnych pojazdów, jak i niektórych mechanik gry. Armie piechoty poruszają się wyraźnie wolniej niż armie czołgów, ale szybciej się okopują, co czyni je idealnymi do tworzenia i uzupełniania linii frontu. Armie czołgów z kolei są potrzebne do przełamywania i flankowania, choć nikt nie zabrania im okopywania się na ważnych odcinkach frontu.

Okopując armię czołgów, dowódca pozbawia się ważnej ofensywnej i szybko manewrującej jednostki, którą nie może w tym stanie poruszyć i musi za każdym razem ponownie czekać na długi czas okopania w przypadku poruszenia linii frontu. Długie okopywanie armii czołgów jest teraz odzwierciedlone w nowym trybie misji - Onslaught / Defense In Depth.

Atakując okopaną armię czołgów, bądź przygotowany na coś więcej niż tylko szturm na fortyfikacje wroga i zajęcie strategicznego punktu - teraz musisz to zrobić dwukrotnie! Gdy zdobędziesz punkt na pierwszej linii obrony, pole bitwy misji rozszerza się i przesuwa, nowy punkt zdobycia pojawia się głębiej na tyłach obrońców, a atakujący muszą wykonać kolejny decydujący zryw, by go zdobyć i wygrać bitwę.

Zaproszenie do udziału w operacji

Jeszcze jeden punkt zainspirowany waszymi pomysłami i sugestiami. Wielu z Was gra w War Thunder od dłuższego czasu i ma wielu przyjaciół, z którymi gra od czasu do czasu. Ale w tym samym czasie ty i twoi przyjaciele możecie być w różnych dywizjonach z pewnych powodów. Możecie grać w WWM razem w drużynie, ale co jeśli jeden z was jest dowódcą? Dodaliśmy mechanikę zapraszania innych graczy z twojej listy kontaktów do operacji (podobnie jak w przypadku zapraszania oddziału). Wysyłanie zaproszenia jest dostępne w oknie operacji dla graczy dywizjonu z rangą sierżanta lub wyższą.

Inne zmiany

 • Do panelu lotnisk dodano aktualną i maksymalną liczbę jednostek powietrznych.
 • Na panelu lotniska dodano podpowiedź o braku możliwości wzmocnienia sił powietrznych, jeśli limit armii został osiągnięty.
 • Zmniejszono maksymalną liczbę punktów odrodzenia do 300. W operacjach nie ma już rzadkich pojazdów, na których można się odradzać poza przydziałem pojazdów za znaczną ilość punktów odrodzenia (ponad 1000), a siły powietrzne i przeciwlotnicze mają znacznie niższą cenę (100-150 punktów), więc dawny limit punktów odrodzenia staje się mocno zawyżony.
 • Model uszkodzeń dla ciężarówek używanych w konwojach dodaje drugiego członka załogi na miejscu pasażera, który w razie potrzeby może zastąpić kierowcę.
 • Model uszkodzeń ciężarówek używanych w konwojach został zastąpiony bliższym modelem z drzewka badań. Poprzednio te ciężarówki miały zwiększoną szansę na pożar i ogólnie bardziej podatny na uszkodzenia model uszkodzeń.
 • Misje Obrony Przeciwlotniczej i Nalotu zostały przeprojektowane:
  • teraz pojazdy SI, które nie są celem misji i których zniszczenie nie zmniejsza liczby punktów obrońcy, nie pojawiają się w misji;
  • teraz podczas ataku na armię piechoty plutony piechoty z tej armii będą zastępowane w misjach nie zestawami przeciwlotniczymi, ale przeciwpancernymi działami samobieżnymi jak w misjach Natarcie / Obrona;
  • teraz podczas ataku na jednostkę artylerii, pojazdy SI nie będą strzelać do samolotów.
 • We wszystkich misjach asymetrycznych, w których utrata punktów atakujących następuje wraz z czasem trwania misji, pod punktami drużyny dodano licznik czasu do końca misji, którego wartość odpowiada licznikowi w oknie statystyk misji.
 • We wszystkich trybach usunięto oznaczenia pojazdów kontrolowanych przez SI, które są celami misji. Tym samym niemożliwe stanie się określenie przybliżonej lokalizacji celów za pomocą strzałek na krawędzi ekranu.
 • W misjach przechwytywania konwoju / konwój, gdy konwój posuwa się naprzód, stare punkty tarła obrońców nie zostaną usunięte, ale pozostaną aktywne wraz z nowo dodanymi.

DYSKUSJA NA FORUM

Czytaj więcej:
Zdobądź Churchill AVRE w wydarzeniu Operacja Overlord!
 • 30 maja 2024
Premiera aktualizacji „Seek & Destroy”!
 • 19 czerwca 2024
MPK Pr.11451: Przybrzeżny dominator
 • 18 czerwca 2024
Strzelnica - odcinek 411
 • 17 czerwca 2024

Komentarze (0)

Komentarze będą wstępnie moderowane 
Commenting is no longer available for this news