War Thunder background
Nowy system umiejętności
Uwaga! Artykuł został opublikowany na starszej wersji strony. Mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem na niektórych przeglądarkach.


Piloci oraz Czołgiści, 

W aktualizacji 1.53 "Nawałnica Ognia" dojdzie do ważnych zmian odnoszących się do umiejętności załogi. Teraz będzie można zobaczyć dokładnie, jak ta czy inna umiejętność wpływa na zachowanie pojazdu w grze oraz na jaki dokładnie współczynnik działa i tak dalej.

Każda umiejętność modyfikuje jedną lub kilka właściwości. Wpływ, jaki wywiera dana umiejętność, będzie teraz wyświetlany bezpośrednio w menu szkolenia załogi.


Stopień rozwinięcia każdej umiejętności jest wypadkową kilku składników:

Wartość bazowa (minimalna wartość umiejętności — niewyszkolony załogant)
Obecny poziom wyszkolenia umiejętności (punkty doświadczenia załogi otrzymane w bitwie i rozdzielane wśród członków załogi) — ograniczony do 40% możliwego maksimum dla załóg pojazdów lądowych oraz do 50% dla załóg samolotów.
Kwalifikacja (dodatkowy trening opłacony walutą w grze) — ograniczony do 30% możliwego maksimum dla stopnia Ekspert oraz do 20% dla stopnia As. Ten dodatkowy trening będzie można kupić zarówno za Złote Orły, jak i za Srebrne Lwy.
Dowodzenie — ta umiejętność dowódcy pojazdu lądowego usprawnia działanie całej załogi. Ograniczona jest do 10% możliwego maksimum dla załóg pojazdów lądowych.
Perfekcja — to najwyższa możliwa wartość (dla porównania w interfejsie wyświetlone są wartości wzorcowe możliwe do osiągnięcia poprzez pełne wyszkolenie załoganta, który ukończy zadanie związane z daną umiejętnością).Umiejętność "Przeładowanie działa." Ładowniczy z wartością bazową umiejętności będzie przeładowywał armatę w czasie 3,77 sekundy, przy czasie minimalnym wynoszącym 2,9 sekundy.Umiejętność "Przeładowanie działa." Ładowniczy z umiejętnością podniesioną do 80% możliwej wartości i kwalifikacją Ekspert i As będzie przeładowywał armatę w 3,03 sekundy.


Usunęliśmy umiejętność "Obsługa karabinu maszynowego" dowódcy czołgu, jak również umiejętności radiooperatora/strzelca: "Obsługa karabinu maszynowego" i "Przeładowanie karabinu maszynowego". Karabiny maszynowe będą teraz jednakowo skuteczne we wszystkich pojazdach.

Nowe wprowadzone umiejętności/zmiany w obecnych umiejętnościach:

 

– Zwinność dla wszystkich członków załogi (wpływa na czas zastąpienia poległego żołnierza).
– Precyzja ostrzału artyleryjskiego i Czas wezwania ostrzału artyleryjskiego dla radiooperatora.
– Umiejętność Komunikacja radiowa wpływa teraz na odległość, do której będą wyświetlani przeciwnicy po ich wykryciu przez sojuszniczych graczy.
– Umiejętność Prowadzenie pojazdu wpływa na maksymalną prędkość, z którą kierowca będzie mógł prowadzić czołg, wliczając w to prędkość maksymalną na wstecznym biegu.
– Umiejętność Celowanie wpływa na prędkość przeładowania i precyzję uzbrojenia podczas celowania. Doświadczony działonowy celuje jednoczenie w płaszczyźnie poziomej i pionowej, a niedoświadczony tylko w jednej płaszczyźnie.


Punkty już wydane na usunięte umiejętności nie przepadną — zostaną przesunięte do odpowiadających im nowych umiejętności. Punkty z umiejętności "Obsługa karabinu maszynowego" dowódcy czołgu zostaną przeniesione do jego "Zwinności", punkty z umiejętności: "Obsługa karabinu maszynowego" i "Przeładowanie karabinu maszynowego radiooperatora/strzelca" zostaną przeniesione odpowiednio do umiejętności: "Precyzja ostrzału artyleryjskiego" i "Czas wezwania ostrzału artyleryjskiego."

 

Ważne jest, by pamiętać o tym, że pewnie umiejętności są umiejętnościami grupowymi i ich łączna wartość stanowi uśrednioną wartość indywidualnych umiejętności członków załogi. Takimi umiejętnościami są: Zwinność, Naprawy polowe i Bystry wzrok. W przypadku wyłączenia z walki członka załogi:

– Wartość umiejętności Bystry wzrok dla nieprzytomnego członka załogi przyjmowana jest za równą zero.
– Umiejętność Naprawy polowe równa jest połowie wartości bazowej.
– Wartość umiejętności Witalność nie ulega zmianie.

Więcej informacji na temat umiejętności załogi znajdziesz w interfejsie gry po wprowadzeniu aktualizacji. Szczegółowy opis każdej umiejętności będzie dostępny w interfejsie gry po wprowadzeniu aktualizacji. Szkolenie załogi stanie się bardziej obrazowe i zrozumiałe. W przystępny sposób będzie dokładnie pokazane, jak każdy wydany punkt doświadczenia wpływa na zachowanie załogi w czasie bitwy.

Liczymy na Wasze spostrzeżenia, a także komentarze na naszym oficjalnym forum! 


Zespół War Thunder

 

Czytaj więcej:
Skrzynka z narzędziami!
  • 8 kwietnia 2024
Mad Thunder: Gniew i Grabież!
  • 1 kwietnia 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: P-51C-11-NT Mustang (Chiny)
  • 18 kwietnia 2024
Zdobądź PLZ 83-130 w wydarzeniu Inferno Cannon!
  • 18 kwietnia 2024